Kryptoskatt

Lær alt du trenger å vite om skatt på kryptovaluta

Krypto skal rapporteres i skattemeldingen

Krypto skal rapporteres i skattemeldingen

​​Kryptovaluta anses som formue og skal derfor rapporteres i skattemeldingen din hvert år. Hver gang du selger krypto er dette en realisering av gevinst eller tap, og hver gang du kjøper krypto påvirker dette formuesverdien din. Hvis du gir eller får kryptovaluta i gave, eller du betaler for varer eller tjenester med kryptovaluta, så påvirker dette også skatteberegningen din. Inntekter fra bonusprogram, mining, staking, utlån osv. skal også med i skattemeldingen. Med andre ord: de aller fleste kryptotransaksjoner skal det skattes eller gis fradrag for.

Dette skal føres i skattemeldingen:

  • Formue - Det kryptovalutaen din var verdt ved årsskiftet.
  • Gevinst - Gevinst fra alle realisasjoner av all kryptovalutaen din fra fjoråret.
  • Tap - Det du har tapt gjennom alle realisasjoner av kryptovalutaen din i løpet av fjoråret.
  • Inntekt - Kapitalinntekten på kryptoen din. Dette kan inkludere inntekt på staking, bonuser, belønninger og mining.
  • Utgifter - Hvis du har hatt noen utgifter, som for eksempel uttaksgebyr, kan du få fradrag på skatten for dette.


Å selge kryptovaluta er en realisering av gevinst eller tap

Du skal kun skatte for gevinst og tap hvis du har realisert gevinsten eller tapet. Realisering betyr det samme som virkeliggjøring. I kryptoverden, og ved andre investeringer, er ikke en gevinst eller et tap virkelig før du har solgt kryptovalutaen som du enten har tjent eller tapt på.

Du kan tenke på det slik når det gjelder kryptoskatt:

“Jeg har ikke tapt noe før jeg selger min krypto”
”Jeg har ikke tjent noe før jeg selger min krypto”

Når du selger kryptovaluta så realiserer du enten en gevinst eller tap, basert på om kryptovalutaen har steget eller sunket i verdi. Det er ingen forskjell om du realiserer mot vanlig valuta eller mot annen kryptovaluta.

Det betyr helt enkelt at du skal kun skatte eller få fradrag for gevinst og tap hvis du har solgt kryptovaluta i fjor.

Samtidig, når du eier kryptovaluta, så har du formue og det skal dermed føres som formuesverdi i skattemeldingen.

Heldigvis trenger du ikke tenke så mye på disse tallene, da vi regner ut både gevinst, tap, formue og inntekt for deg i Firi-appen.

Dette regnes som inntekt i krypto

I skatteberegningen regner vi også ut kapitalinntekten på kryptoen din. Her inkluderer vi inntekt på staking, bonuser og belønninger og mining.

Du skal ikke betale skatt på gebyrer

Du skal ikke betale skatt for gebyrer for kjøp, salg eller overføring av krypto. Skatteberegningen vår regner ut dette for deg, og trekker bort gebyrer fra avkastningen.

Ofte stilte spørsmål om realisering av kryptovaluta

Spørsmål om tap

Jeg vet at jeg tapte mye på krypto i fjor. Hvorfor står det da 0 i tap i skatteberegneren?

Tap er ikke skatteberettiget før salg av kryptovalutaen, altså realisering av tapet.

Urealisert tap → Ikke skatteberettiget, og vises derfor ikke i skatteberegneren.

Realisert tap → Dette får du skattefradrag for, og det vises dermed under Tap i skatteberegneren

Eksempel 1: I 2021 kjøpte du krypto for 100 000 kroner. På slutten av 2022 var denne verdt kun 75 000 kroner. Du holder kryptoen din gjennom hele 2022. Du har altså ikke realisert tapet, og tap er dermed 0.

Eksempel 2: Du tapte 35.000 kroner på krypto fjor, men skatteberegningen viser bare 5.000 kroner i tap. Hva er grunnen til dette?

La oss si at du satte inn 80.000 kr på Firi-kontoen i januar, kjøpte bitcoin for alt samme dag, og ikke gjorde flere handler i 2021. Hvis kursen på bitcoin sank slik at verdien på dine bitcoins 31.12 var 50.000 kr så har verdien gått ned med 30.000 kr, men fordi du ikke har solgt noe bitcoin har du ikke hatt et skattemessig tap. Dette kalles urealisert tap, siden du ikke har solgt (realisert), og du skal ikke inkludere dette i din skattemelding.

Samtidig satt du inn ether (Ethereum) for 10 000 kroner i januar som sank til 5000 kroner i løpet av året. Du valgte å selge de resterende 5000 kronene. Da har du realisert dette tapet på ether, og tapet skal dermed føres i skattemeldingen og du skal ha fradrag for det.

Spørsmål om gevinst

Hvorfor har jeg 0 i gevinst når jeg vet at jeg tjente på krypto i fjor?

Du har ikke solgt kryptovalutaen som du har tjent på, og du skal dermed ikke skatte av det. Gevinst i krypto er ikke skattbar før du realiserer gevinsten.

Eksempel: I 2021 kjøpte du krypto for 100 000 kroner. Du har aldri solgt noe, og kryptoen var på slutten av 2022 verdt 400 000 kroner. Da har du en urealisert gevinst på 300 000 kroner, men urealisert gevinst skal ikke skattes for. Gevinst er derfor 0. Formuesverdien, derimot, er basert på verdien på kryptoen din 31. desember 2022, altså 400 000 kroner og skal oppgis i skattemeldingen.

Kryptoskatt for deg som kun investerer og handler hos Firi

Hvis du har gjort alle dine kryptohandler hos Firi kan du bruke vår skatteberegning for å regne ut din kryptoskatt. Skatteberegningen håndterer alt av kjøp og salg, gavekort du har gitt eller fått og bonuser du har fått gjennom fordelsprogrammet.

Realiseringsprinsippet Først inn, først ut

Når vi regner ut avkastning på dine krypto tar vi utgangspunkt i realiseringsprinsippet FIFU. Dette står for “Først inn, først ut”, der regelen er at de tidligst ervervede midlene anses som solgt først ved en realisasjon. Helt enkelt betyr dette at når du selger f.eks. en bitcoin, så er dette den samme bitcoinen som du kjøpte aller først hos oss. Altså, den bitcoinen som har lagt lengst i walleten din blir først solgt.

Unknown block type "faq", please specify a serializer for it in the `serializers.types` prop

Kryptoskatt for deg som har krypto utenfor Firi

All kryptovaluta som du holder på andre norske eller utenlandske børser eller eksterne wallets er du selv ansvarlig for å beregne og rapportere inn skatt på. Her kan foreløpig ikke Firi hjelpe deg. Hvis du har få transaksjoner i løpet av året er det overkommelig å regne ut skatten selv, ellers finnes det andre tjenester du kan benytte. Kryptosekken.no er en norsk tjeneste som tilbyr integrasjoner mot de største børser og wallets. Koinly.io er en tilsvarende utenlandsk aktør som kan hjelpe deg.


Når du har overført krypto til Firi fra annen børs eller lommebok

Hvis du har handlet på andre norske eller utenlandske børser og har overført krypto til din Firi-lommebok kan du ikke uten videre bruke vår skatteberegning. Da kjenner ikke vi innkjøpsprisen på den kryptoen du har kjøpt utenfor Firi, og kan ikke beregne gevinst eller tap på transaksjonen.

Firis skatteberegning har støtte for at du selv kan oppgi innkjøpspris på transaksjoner hvor dette mangler. Les mer om skatteberegningen og hvor du finner den her.

Når du har kjøpt krypto hos Firi, sendt den ut til en annen wallet, og tilbake til Firi

Vår skatteberegning kan ikke se hva som skjer med midlene etter at de er sendt ut fra Firi, og har dermed ikke mulighet til å regne ut skatten på midler som er gått inn og ut av walleten hos oss.

Kryptoskatt for bedrifter

Det er mange som ønsker å investere i kryptovaluta som bedrift. Vi forklarer noen av skattereglene som du møter når du investerer gjennom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS), og hvilke skatteregler for krypto som gjelder for bedrift i denne artikkelen.