Skal kryptovaluta føres på skattemeldingen?

Kryptovaluta anses som formue, og skal derfor rapporteres i skattemeldingen din hvert år. Hver gang du selger krypto er dette en realisering av gevinst eller tap, og hver gang du kjøper krypto påvirker dette formuesverdien din. Dette skal altså rapporteres til skattemyndighetene.

Vi vet at mange gruer seg til å gjøre dette. Reglene er kronglete, og det kan være vanskelig å vite hva som skal føres hvor. Med skattekalkulatoren vår får du hjelp til å beregne skatt på kryptovalutaen sin, og du får vite akkurat hvilke tall du skal føre inn. Du vil også få et vedlegg som du må levere til Skatteetaten.

Før du går i gang, anbefaler vi at du leser Skatteetatens guide til skatt på virtuell valuta. Husk at fristen for å levere skattemelding med eventuelle endringer er 30. april for privatpersoner.

NB: Vi kan kun regne ut det du har handlet for og investert hos Firi, så hvis du har kryptovaluta et annet sted, anbefaler vi å lese denne artikkelen om skatt på kryptovaluta for hvordan du kan gå frem.

Skattekalkulatoren viser deg dette

Skattekalkulatoren regner ut dette for deg:

  • Formue - Det kryptovalutaen din var verdt ved årsskiftet. Dette skal føres under “Formuesverdi” i skattemeldingen.
  • Gevinst - Gevinst fra alle realisasjoner av all kryptovalutaen din fra fjoråret. Gevinsten føres under “Skattepliktig gevinst” i skattemeldingen.
  • Tap - Det du har tapt gjennom alle realisasjoner av kryptovalutaen din i løpet av fjoråret. Dette føres under “Fradragsberettiget tap” i skattemeldingen.
  • Inntekt - Her har vi summert bonuser du har fått gjennom fjoråret. Dette føres under Føres under “Annen skattepliktig kapitalinntekt” i skattemeldingen.
  • Utgifter - Hvis du har hatt noen utgifter, som for eksempel uttaksgebyr, kan du få fradrag på skatten for dette. Denne boksen dukker kun opp i din skatteberegning hvis du har noen utgifter å føre opp. (Føres under Finans - Forvaltningskostnader - Verdipapirforvaltning i skattemeldingen)

Når vi beregner skatt, bruker vi de reelle prisene fra Firi sitt marked.

Eventuelle transaksjonsgebyrer legges til kjøps- eller salgssummen, og er derfor inkludert i gevinst, tap og/eller inntekt.

Bonuser, her kalt inntekt, beregnes ut fra gjennomsnittskursen på gjeldende kryptovaluta den dagen bonus ble utbetalt. Gjennomsnittskursen er hentet fra de største internasjonale børsene.

Firi følger realiseringsprinsippet FIFU (Først inn, først ut).

Har du overført midler fra en annen børs?

Hvis du har overført kryptovaluta fra en annen børs og til din Firi-konto, så vet vi ikke hva du har betalt for kryptovalutaen, altså innkjøpsprisen. Du kan selv enkelt legge inn innkjøpspris når du beregner skatt hos oss.

Les vår guide til skatt på kryptovaluta.

Hvordan rapportere inn tallene i skattemeldingen

Hvis du har temabasert skattemelding, kan du finne frem tallene vi har gitt deg, åpne skattemeldingen og fylle inn her:

  • Velg tema: Finans
  • Andre finansprodukter og virtuell valuta/kryptovaluta
  • Virtuell valuta/kryptovaluta.

Nå skal du velge mellom å legge inn opplysninger for hver enkelt kryptovaluta. Du kan også legge inn summerte skatteopplysninger for mange virtuelle valuta/kryptovaluta og laste opp vedlegg.

Hvis du kun har handlet med én kryptovaluta, som for eksempel bitcoin, er det enklest å legge inn opplysninger for hver enkelt kryptovaluta. Har du derimot handlet flere ulike kryptovalutaer, anbefaler vi å legge inn summerte skatteopplysninger. Du vil få et pdf-vedlegg hos oss som du kan laste opp.

For mer informasjon om dette, se Skatteetaten sin guide til skatt på virtuell valuta.

Masse lykke til med innrapportering av kryptovaluta i år!