bilde av kalkulator, penn og ipad

Skatt på handel av kryptovaluta

Øyvind Kvanes23/01/2021

Hvordan regner man egentlig ut skatt på kryptovaluta, og hvilken prosent skal det beskattes med? Dette er et viktig spørsmål som dukker opp hvert år. Vi skal forsøke å hjelpe deg her.

Kryptovaluta anses som formue, og skal derfor rapporteres i skattemeldingen din hvert år. Les vår guide til hvordan du gjør dette her.

Vi ønsker at det skal være enkelt for våre kunder å rapportere kryptovaluta i skattemeldingen. I denne artikkelen viser vi hvordan du både kan benytte deg av Firi sin egen skatteberegning, tredjepartsløsningen Kryptosekken, og hvordan du kan beregne skatten selv gjennom CSV-eksport.

Før du går i gang, anbefaler vi at du leser Skatteetatens guide til skatt på virtuell valuta. Husk at fristen for å levere skattemelding med eventuelle endringer er 30. april for privatpersoner.

NB: Vi kan per dags dato kun regne ut det du har handlet for og investert hos Firi. Har du kryptovaluta et annet sted, anbefaler vi en av de andre løsningene.

Hvilken skatteprosent gjelder for kryptovaluta?

Kryptovaluta beskattes med 22% og du må skaffe deg en oversikt over alle dine transaksjoner. Hver gang du handler hos Firi, er dette en realisering av gevinst eller tap, og dette skal også beskattes eller gis fradrag for. Heldigvis kan vi hjelpe deg med utregningen.

Her finner du skattekalkulator for kryptovaluta

For å åpne Firis skattekalkulator kan du enten klikke på knappen nedenfor eller følge disse enkle stegene.

I Firi-appen:

  1. Logg inn
  2. Mer
  3. Skatteberegning

På Firis nettside:

  1. Logg inn
  2. Profil (ditt navn)
  3. Skatteberegning

Slik regner vi ut skatten din

Du er selv ansvarlig for å rapportere tallene vi gir deg inn i skattemeldingen din. Les mer om hvordan du fører inn i skattemeldingen din her.

Formue - Det kryptovalutaen din var verdt ved årsskiftet.
(Føres under “Formuesverdi” i skattemeldingen)Gevinst - Vi har summert gevinsten din fra alle realisasjoner av all kryptovalutaen din fra fjoråret. (Føres under “Skattepliktig gevinst” i skattemeldingen)Tap - Vi har summert alt du har tapt gjennom alle realisasjoner av kryptovalutaen din i løpet av fjoråret.
(Føres under “Fradragsberettiget tap” i skattemeldingen)Inntekt - Her har vi summert bonuser du har fått gjennom fjoråret.
(Føres under “Annen skattepliktig kapitalinntekt” i skattemeldingen)Utgifter - Hvis du har hatt noen utgifter, som for eksempel uttaksgebyr, kan du få fradrag på skatten for dette. Denne boksen dukker kun opp i din skatteberegning hvis du har noen utgifter å føre opp. (Føres under Finans - Forvaltningskostnader - Verdipapirforvaltning i skattemeldingen)

For deg som investerer og handler hos flere plattformer

Kryptosekken.no er en tjeneste utviklet i Norge spesielt for det norske skattesystemet. Tjenesten hjelper deg med å få oversikt over din kryptovaluta, gjør utregningene til skattemeldingen din for deg, samt fikser vedlegg og forklaringer på hvordan du skal skrittvis fylle ut skattemeldingen.

Kryptosekken støtter API-import av alle transaksjoner fra Firi (tidligere MiraiEx). Det vil si at de automatisk kan laste ned alt de trenger av informasjon om handler og overføringer for å kunne gjøre skatteberegning av kryptovalutaen din.

Hvis du bruker Kryptosekken, så får du gratis skatteberegning av inntil 1000 årlige transaksjoner utført på Firi.

Hvordan regne ut skatten på kryptovaluta selv

CSV-eksport av transaksjoner

Om du ønsker å beregne skatten og rapportere inn alt selv, er CSV-eksport en måte å gjøre det på. Du finner denne muligheten under innstillinger på siden for CSV-eksport. Her kan du eksportere alle transaksjoner du har hatt hos oss, år for år. Transaksjonene knyttes sammen til handler ved å bruke verdien for match_uuid. Du kan også få en eksport av handler og ordre på samme sted.

Glemt å innberette kryptovaluta på skattemeldingen tidligere?

Har du glemt å melde inn kryptovaluta på skattemeldingen anbefaler vi at du retter på dette. Du kan endre på feil eller mangler i skattemeldingen helt tilbake til 2018 ved å sende inn en endringsmelding. Les mer om hvordan du endrer skattemeldingen her.

Litt sent ute med skatten?

Det er mulig å søke om utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen, men da må du huske å søke før den ordinære fristen (30. april). Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni. Du kan lese mer om dette og søke om utsettelse hos Skatteetaten her.

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss på support@firi.com dersom du har spørsmål angående våre tjenester. Gi oss gjerne beskjed om du kjenner til andre tjenester som støtter import av transaksjoner fra Firi for utregning av skatten.

Ta gjerne kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål om skatt.