Illustrasjon av skattemelding. Av Øyvind Fjørtoft

Kryptoskatt: Slik endrer du skattemeldingen

Det kan være mange grunner til at du må endre skattemeldingen din. Kanskje har du glemt å rapportere inn kryptoen du fikk i gave for to år siden, eller var innkjøpsprisen du satte på krypto overført til Firi feil? Visste du rett og slett ikke at kryptovaluta skal rapporteres i skattemeldingen?

Uansett grunn kan du enkelt gjøre endringer i tidligere skattemeldinger på egen hånd, men kun for de tre siste skatteårene. Det betyr at før fristen for innsending av skattemelding den 30. april kan du gjøre endringer for siste skatteår, samt for de to foregående skatteårene. Dette gjelder også for næringsdrivende, da med frist 31. mai.

Du finner mer om skatt på kryptovaluta på denne siden om kryptoskatt. Der forklarer vi også hvordan Firis skatteberegning fungerer og hvor du finner denne.

Endre skattemelding siste tre år

Gå til Skatteetatens side for endringsmelding og trykk på knappen "Send endringsmelding". Dette tar deg videre til innlogging og til siden Min skatt. Gå videre til "Mine skattedokumenter" og trykk på den skattemeldingen du ønsker å endre.

Kun de tre siste års skattemeldinger vil være tilgjengelig på denne siden.

Endre skattemelding eldre enn tre år

Har du behov for å gjøre endringer i skattemeldinger eldre enn tre år må du sende Skatteetaten en klage. Dette skal du gjøre også om det er du selv som har glemt eller unnlatt å rapportere inn opplysninger.

Gå til Skatteetatens side for klage på feil i skatteoppgjøret og trykk på knappen "Send inn klage for inntekståret 2017 eller tidligere". Dette tar deg videre til innlogging, og deretter inn i Altinn-skjema RF-1117 - Feil i skattemeldingen for inntektsår 2017 og tidligere. I skjemaet kontrollerer du først navn og kontaktinformasjon, før du på neste steg velger hvilket år klagen gjelder for og deretter beskriver i fritekst hvilken endring eller feil som skal rettes opp.

Endre skattemelding som næringsdrivende

Driver du et enkeltpersonforetak (ENK) kan du gjøre endringer i skattemeldingen på samme måte som for privatpersoner. Hvis du leverer skattemeldingen via et regnskapssystem må du sjekke med leverandøren av regnskapssystemet om det støtter endring av tidligere skattemeldinger.

Dersom du skal melde inn endringer for et aksjeselskap skal du sende inn nytt fullstendig oppgavesett for det aktuelle inntekståret fra ditt fagsystem eller direkte i Altinn. Det holder ikke å sende inn kun korrigerte enkeltskjema. Innsending av ny skattemelding for skatteår eldre enn tre år blir behandlet som en klage.

Du kan lese mer om skattemelding for næringsdrivende hos Skatteetaten.

Hva skjer dersom jeg ikke leverer korrekt skattemelding?

Du er selv ansvarlig for at korrekte og fullstendige opplysninger er innlevert i skattemeldingen. For kryptovaluta leverer ikke kryptobørser inn opplysninger på dine vegne, så her er det ekstra viktig å være påpasselig med at all informasjon er innlevert.

Hvis du unnlater å rapportere inn opplysninger, og så får en skattemessig fordel av dette, kan Skatteetaten ilegge deg en tilleggsskatt på 20% av den skattemessige fordelen du har hatt. Dette kommer i tillegg til den ordinære skatten, som du også må betale. I grove tilfeller kan det gis inntil 60% i skjerpet tilleggsskatt.

La oss ta et eksempel. Du har solgt bitcoin med en gevinst på 200.000 kroner i 2020, men har unnlatt å rapportere dette inn i skattemeldingen. Av gevinsten skulle du betalt 22% skatt, altså 44.000 kroner. Dersom dette blir avdekket i kontroll av Skatteetaten må du først betale de 44.000 kronene du skulle betalt i skatt, pluss en tilleggsskatt på 20% av skattebeløpet, dvs. 44.000 x 0,20 = 8.800 kr.

Hadde du selv gått inn og endret skattemeldingen frivillig så måtte du uansett betale de opprinnelige 44.000 kronene i skatt som du skulle betalt i det tidligere skatteoppgjøret, men du hadde sluppet tilleggsskatten på 8.800 kroner. Husk at endring i skattemeldingen også kan gå i din favør, dersom du har rapportert inn for høye verdier eller ikke har rapportert inn korrekt tap. Det vil si at du kan også ende opp med å få tilbakebetalt for mye innbetalt skatt.

Ønsker du å lære mer om skatt på kryptovaluta? Du kan starte på Kryptoskatt.

Espen Øyan28/03/2022