Bilde av overvåkningskamera

Overvåkning vs. privatliv

Når temaet skatt diskuteres i sosiale medier oppstår det ofte en polarisering mellom de som argumenterer imot sentralisering og overvåkning og de som ønsker regulering av kryptomarkedet velkommen. I Firi forstår vi godt begge sider, og vi har lyst til å forklare hvor vi står i diskusjonen.

Åpenhet, ærlighet og lovlydighet

Firi er registrert hos Finanstilsynet som en tilbyder av "vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta", og er pålagt å følge hvitvaskingsloven. Dette stiller blant annet krav til rutiner for forebygging og avdekking av potensiell hvitvasking. Firi har et eget Skattefunn-støttet team som kun jobber med hvitvasking, både i form av AI-utviklere som løpende videreutvikler og forbedrer vårt bransjeledende anti-hvitvaskingsverktøy, og gjennom realt etterforskningsarbeid for å spore potensielt uønskede transaksjoner. Dette er vi ganske enkelt veldig gode på!

For å bli kunde hos Firi må man gjennom en KYC-prosess, "kjenn din kunde", på samme måte som hos banker og andre tilbydere av finansielle tjenester. Her finnes det generelle retningslinjer som vi følger, i tillegg til at vi gjør vår egen risikovurdering av alle nye kunder. Vi kjenner med andre ord våre kunder veldig godt.

Dette ble kanskje litt mye selvskryt, men faktum er at åpenhet, ærlighet og lovlydighet er helt sentralt i Firi, og det er vi stolte av. To av Firis verdier er "Always honest" og "Adaptable, but compliant", noe vi prøver å leve opp til gjennom alle tjenester vi tilbyr. Samtidig ønsker vi å tilby en lettvint og brukervennlig løsning til nordiske kryptoinvestorer, og som et ledd i dette kan alle våre kunder gratis benytte seg av vår skatteberegning som grunnlag til skattemeldingen. Vi gjør vår del ved å tilby verktøyene, men det er til slutt brukerne som har ansvaret for korrekt innrapportering.

Begrensninger i dagens regelverk rundt skatt

På grunn av begrensninger i dagens regelverk rundt skatt kan vi ikke rapportere inn skattegrunnlag automatisk slik som banker og andre finansinstitusjoner gjør, men dette er noe myndighetene jobber med å åpne opp for. Så snart muligheten er der ønsker Firi å utvikle støtte for dette, slik at du som skattebetaler kun trenger å sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer.

Et premiss for korrekt skatteberegning er at man må kjenne den såkalte anskaffelsesverdien på alle coins, altså hvor mye man betalte for kryptovalutaen man eier. For krypto kjøpt hos Firi har vi full kontroll, men for krypto kjøpt på andre børser og overført til Firi mangler vi transaksjonshistorikk. I tillegg kunne vi godt tenkt oss å tilby skatteberegning for våre kunders krypto-assets på andre børser eller wallets, slik at vi tilbyr en totalløsning for skatt.

Personvern og frihet

Og her er det gjerne forkjempere for desentralisering og økt personvern rekker opp hånden og sier "vent nå litt", og det kan vi godt forstå. En av grunntankene bak kryptovaluta og blokkjedeteknologien er "self custody", altså at man i praksis er sin egen bank, uten noen sentral aktør som bestemmer hva man kan og ikke kan gjøre med sine personlige eiendeler. En annen grunntanke er at handler man gjør på blokkjeden i teorien er pseudo-anonyme og "usynlige" med tanke på myndigheters innsyn. I en tid hvor store aktører som Facebook, Google og Twitter sitter på uendelig mye data om oss gjennom alt vi deler i sosiale medier er det ikke vanskelig å forestille seg scenarier hvor myndigheter på uredelig vis skaffer seg tilgang til data om sine innbyggere, og bruker dette imot befolkningen. Kanskje kan blokkjedeteknologi være en løsning på dette, hvor du eier nøklene til dine data, og du kontrollerer deling av data gjennom å gi tilgang til kun de du stoler på.

Lovregulering av kryptomarkedet bryter med denne frihetstanken, men på den andre siden kan fornuftig regulering bidra til å gjøre kryptovaluta stuerent blant befolkningen i årene som kommer. Ja, man kan benytte kryptovaluta som betalingsmiddel noen få steder, men i all hovedsak er krypto å anse som et investerings- og spekulasjonsobjekt foreløpig. Dagens skatteregler hvor "alt" anses som realisering og skattbare hendelser legger heller ikke til rette for at kryptovaluta kan brukes i hverdagen, som betaling hos frisøren eller på butikken, eller som vennebetaling tilsvarende Vipps. Denne måten å beregne skatt på insentiverer heller ikke til investering og trading, noe som kanskje kunne vært løst med skatteregler likt det man har for aksjesparekonto.

Kryptovaluta har kommet for å bli, og vi håper at lover og forskrifter som i dag hemmer bruken av krypto snart kan tilpasses den nye finanshverdagen. Som Benjamin Franklin skrev for snart 150 år siden: "Nothing is certain except death and taxes" - det gjelder trolig kryptovaluta også…

Er du ny i kryptoverdenen? Ta en kikk på våre kryptoguider.


Foto av Michał Jakubowski / Unsplash

Espen Øyan22/04/2022