Mobilkalkulator

Hvordan skatte på investering i kryptovaluta som bedrift

Det er mange som ønsker å investere i kryptovaluta som bedrift. Vi forklarer noen av skattereglene som du møter når du investerer gjennom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

NB! Dette må ikke oppfattes som råd om skatt eller investering, men som en uformell guide. De eneste som kan gi detaljerte opplysninger og korrekt svar på dine spørsmål om skatt er Skatteetaten eller din regnskapsfører.

Før du går i gang, anbefaler vi at du setter deg inn i Skatteetatens opplysninger om skatt for bedrifter og organisasjoner.

Hvis du heller velger å investere som deg selv, må du se reglene for skatt på investering i kryptovaluta som privatperson.

Å investere som enkeltpersonforetak

Investorer i kryptovaluta velger som oftest å enten investere som privatpersoner eller som aksjeselskap, men noen ganger vil det være nødvendig eller fordelaktig å skatte som enkeltpersonforetak.

Dette er spesielt når en driver med aktiv handel i et stort omfang og mining og staking av kryptovaluta, og ikke gjør dette gjennom et aksjeselskap. Større omfang av handel, mining og staking anses heller som virksomhet enn hobby, og skal derfor skattlegges som virksomhetsinntekt.

Som enkeltpersonforetak leverer du skattemelding for næringsdrivende, og skal betale forskuddsskatt fire ganger i året. Du beregner selv overskuddet.

Slik skattes det hvis du har enkeltpersonforetak for å mine eller stake og investere kryptovaluta:

Siden det er du som er skattesubjekt, så beregnes skatten din ut fra hvor høy din totale inntekt er.

 • Deler av overskuddet regnes som inntekt på kapital (22 prosent) og deler som inntekt på arbeid (22 prosent, deretter trygdeavgift og trinnskatt som øker jo mer man tjener)
 • Skatteprosenten ligger vanligvis mellom 33,4 og 49,6 prosent
 • Formuesskatt: Regnes inn i den personlige investorens skattemessige formue
  • I 2021 er det for privatpersoner formuesskatt på 0,85 prosent for nettoformue over 1,5 millioner kroner
 • Skattemelding: Når inntektsåret er over skal den næringsdrivende også rapportere inntekter til skattemyndighetene innen 31. mai

Noen av fordelene med enkeltpersonforetak er at det er gratis å registrere og enkelt å starte, det er styrt av deg selv, du får skattefradrag for kostnader knyttet til drift og du slipper blant annet å betale arbeidsgiveravgift. Samtidig er ulempene at du må skatte på alt av overskudd, det er ubegrenset personlig ansvar, det er ikke egnet for store økonomiske investeringer, og fordi du selv ikke er ansatt så mister du mange fordeler.

Å investere som aksjeselskap

Å eie kryptovaluta personlig er det aller enkleste, men det finnes også fordeler ved å investere som aksjeselskap. Som aksjeselskap har man et begrenset personlig ansvar, rettigheter som ansatt og muligheter til å få investorer til å satse penger på selskapet.

Videre er aksjeselskapet et eget juridisk rettssubjekt, og må ta hensyn til en rekke formaliteter. Skatt betales i to terminer året etter inntektsåret.

Skatt på krypto som bedrift

Avkastning: 22 prosent selskapsskatt

 • Tap er tilsvarende fradragsberettiget: 22 prosent
 • Inntekter fra mining og staking ved mottak: 22 prosent. Når kryptovalutaen selges skal differansen på kursen ved mottak og salgskurs telle som avkastning
 • Midler utover innbetalt kapital som utbytte: 31,68 prosent (35,2 prosent fra 2022) skatt for aksjonæren (aksjonærmodellen). Dette innebærer altså en samlet skatt for selskap og aksjonær på 46,7 prosent (49,5 prosent fra 2022) etter utdeling
  • En fordel er at man slipper å betale denne skatten før man tar utbytte. Reinvesteringer i andre selskaper er skattefritt. Dette kalles også fritaksmetoden
  • AS kan altså være eier i andre selskaper og motta skattefritt utbytte
 • Aksjonærene i selskapet formuesbeskattes for verdien av sine aksjer. Verdien av kryptovalutaen inngår i formuesverdien på aksjene for det enkelte år
  • Enda en fordel er at man får en formuerabatt på 45 prosent i 2021

Aksjonærregisteroppgaven og kryptovaluta

Alle aksjeselskap skal hvert år levere en såkalt aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Frist for dette er 31. januar. Handel med kryptovaluta skal ikke rapporteres i aksjonærregisteroppgaven, det gjør du i skattemeldingen.

Oppsummering

Når du investerer i kryptovaluta gjennom et aksjeselskap, er den største fordelen at du kan bruke selskapet som en slags “sparebøsse” og unngå utbytteskatt før du tar ut midler fra selskapet. Likevel, ved å investere gjennom aksjeselskap betaler du mye mer skatt ved realisering enn du vil gjøre gjennom et enkeltpersonforetak eller helt privat.

PS: Som privatperson kan du benytte deg av Firi sin skatteberegning, noe som gjør innrapportering til Skatteetaten lekende enkelt.