Firis skatteberegning

Firi lanserer skattekalkulator for kryptovaluta

Det er viktig å huske at kryptovaluta anses som formue, og derfor skal skattes av. Vi har gjort skatteberegninger for alle våre kunder som har handlet hos oss i 2021.

Nå kan du altså enkelt få utregningene av inntekt, formue, gevinst og tap, og føre det selv inn i skattemeldingen din ved hjelp av Firis skattekalkulator for krypto.

Slik fungerer skattekalkulatoren for krypto

Hver gang du selger krypto er dette en realisering av gevinst eller tap, og hver gang du kjøper krypto påvirker dette formuesverdien din.

Vi vet at mange gruer seg til å gjøre skatteberegninger på kryptovalutaen sin. Firi ønsker å gjøre denne prosessen så enkel som mulig for kundene våre. Vi har derfor laget vår egen kryptokalkulator for å beregne skatten. Dermed har vi gjort skatteberegningene for deg, og gir deg de fire tallene som du skal skrive inn i skattemeldingen din. Du vil også få et vedlegg som du kan levere til Skatteetaten.


NB: Vi kan kun regne ut det du har handlet for og investert hos Firi. Hvis du har kryptovaluta et annet sted, anbefaler vi at du leser denne artikkelen om skatt på kryptovaluta for hvordan du kan gå frem.

Før du går i gang, anbefaler vi at du leser Skatteetatens guide til skatt på virtuell valuta. Husk at fristen for å levere skattemelding med eventuelle endringer er 30. april for privatpersoner.

Skattekalkulatoren for kryptovaluta regner ut dette

Skattekalkulatoren regner ut dette for deg:

  • Formue - Det kryptovalutaen din var verdt ved årsskiftet.
  • Gevinst - Gevinst fra alle realisasjoner av all kryptovalutaen din fra fjoråret.
  • Tap - Det du har tapt gjennom alle realisasjoner av kryptovalutaen din i løpet av fjoråret.
  • Inntekt - Her har vi summert bonuser du har fått gjennom fjoråret.
  • Utgifter - Her summerer vi dine utgifter, som for eksempel uttaksgebyr. Denne boksen dukker kun opp i din skatteberegning hvis du har hatt noen utgifter.

Når vi beregner skatt, bruker vi de reelle prisene fra Firi sitt marked.

Eventuelle transaksjonsgebyrer legges til kjøps- eller salgssummen, og er derfor inkludert i gevinst, tap og/eller inntekt.

Bonuser, her kalt inntekt, beregnes ut fra gjennomsnittskursen på gjeldende kryptovaluta den dagen bonus ble utbetalt. Gjennomsnittskursen er hentet fra de største internasjonale børsene.

Firi følger realiseringsprinsippet FIFU (Først inn, først ut)

Har du overført midler fra en annen børs?

Hvis du har overført kryptovaluta fra en annen børs og til din Firi-konto, så vet vi ikke hva du har betalt for kryptovalutaen, altså innkjøpsprisen. Dette kan du enkelt føre inn selv i skatteberegningen vår før du regner ut skatten.

For mer informasjon om dette, se Skatteetaten sin guide til skatt på virtuell valuta.

Les også vår guide til skatt på kryptovaluta.