Illustrasjon av kryptoskatt

Skatt på NFT

En av de store kryptotrendene i 2021 var NFT'er, eller såkalte non-fungible tokens. Er du ikke helt sikker på hva en NFT er? Da anbefaler vi at du leser denne grunnleggende artikkelen før du leser videre om skatt på NFT'er.

Skatteetaten har publisert en veileder om skatt på NFT'er. I denne artikkelen oppsummerer vi skattereglene for deg.

Det kan også være lurt å sette seg inn i de grunnleggende reglene om skatt på kryptovaluta. De finner du her.

Slik beregnes skatt på NFT'er

Hvis du skal kjøpe en NFT må du betale med kryptovaluta, og selger du den videre får du betalt i kryptovaluta. Skattemessig likestiller Skatteetaten NFT'er med kryptovaluta, det vil si at de anses som formuesobjekter. Dette betyr at både opprettelse, kjøp, salg og eierskap av NFT'er påvirker skatten din.

Inntekt, gevinst og tap knyttet til NFT'er rapporteres i skattemeldingen sammen annen kryptovaluta.

Opprettelse av NFT

Opprettelse, eller minting, av en NFT er i seg selv ikke skattepliktig. Men, for å minte en NFT må du betale en avgift i kryptovaluta.

Når du betaler denne avgiften selger du i praksis litt krypto. Kryptoen du selger som avgift har du tidligere kjøpt på en viss kurs, og hvis kryptoen har steget i verdi mellom kjøp og minting av NFT, så har du hatt en gevinst på kryptoen. Gevinsten må du betale skatt av. Tilsvarende, hvis kryptoen har sunket i verdi mellom kjøp og minting av NFT har du hatt et tap. Tapet vil gi deg fradrag på skatten.

Oppsummering: Du må altså selge litt krypto for å opprette en NFT, og denne transaksjonen kan du skattemessig se på som et hvilket som helst annet kryptovalutasalg.

Kjøp av NFT

NFT'er handles utelukkende med kryptovaluta, så når du kjøper en NFT anses dette som en realisering (salg) av kryptovalutaen du betaler med. Denne transaksjonen håndteres derfor også som et normalt kryptovalutasalg, akkurat som ved opprettelse av en NFT.

Salg av NFT

Å selge en NFT er skattemessig det samme som å selge en kryptovaluta. Hvis verdien på NFT'en har økt fra du kjøpte den til du solgte den har du hatt en gevinst, og gevinsten skal det betales skatt av.

Gevinst ved videresalg av din NFT (royalties)

Ved opprettelse av en NFT kan det samtidig lages en såkalt smartkontrakt som definerer for eksempel royalties til deg som opprettet NFT'en. Det betyr at hver gang NFT'en videreselges får du betalt en viss prosent av salgssummen, på samme måte som en musiker får betalt en viss prosent av alle salg av sitt musikkalbum. Denne inntekten må du betale skatt av. Avhengig av omfanget av ditt NFT-salg kan dette anses som virksomhet, som da skal beskattes som virksomhetsskatt i stedet for personlig skatt.

NFT og formue

En NFT er av natur helt unik, og derfor har man ikke noe direkte sammenlikningsgrunnlag for å fastslå verdien av den. Når du skal rapportere inn din kryptovalutaformue skal også NFT'er medregnes, og du må derfor selv anslå en sannsynlig omsetningsverdi for de NFT'er du eier ved nyttår hvert år.

Hvis du har rimelig grunnlag til å fastsette en omsetningsverdi for en NFT, så fører du dette inn i skattemeldingen. Kan du ikke fastsette en sannsynlig omsetningsverdi kan du føre opp innkjøpsprisen som formuesverdi, altså prisen du betalte for NFT'en. Enkelte fører opp såkalt floor price for NFT-samlingen som formuesverdi for sin NFT, men merk at dette er ikke nevnt som et alternativ i Skatteetatens veileder.

Merk at verditap på en NFT som du fremdeles eier ikke gir deg noe fradrag på skatten, altså urealisert tap. Så selv om du kjøpte deg en krypto-ape da hypen var stor og prisen var høy, og samme NFT ved årsskiftet er verd bare halvparten, så kan du ikke føre opp det som skattemessig tap før du eventuelt selger NFT'en.

Kan NFT-kunst anses som innbo og unntas skatt?

Skatteetaten skriver at en NFT skattemessig normalt ikke vil kunne anses som innbo/løsøre. En NFT er typisk anskaffet som en investering og med en forventning om verdistigning, også om man henger opp for eksempel kryptokunst på veggen. Hvis du mener at NFT'en du eier skal beskattes som innbo må du be om en konkret vurdering av Skatteetaten. Dette vil kun unntaksvis godtas.

Har Firi støtte for NFT’er?

I dag kan du ikke handle eller oppbevare NFT’er hos Firi, men vi ser ikke bort fra at det kan komme støtte for det i fremtiden.

Firis skatteberegning håndterer foreløpig kun handler gjort på vår egen plattform, så for NFT’er og handler på andre plattformer kan du enten regne ut skatten på egen hånd eller benytte en tredjepartstjeneste.

Dette kan du lese mer om i vår artikkel om skatt på handel av kryptovaluta.

Espen Øyan16/03/2022