Kryptovaluta fra Firi

Kryptovaluta for dummies

Åsmund Holtan01/03/2022

Hva er kryptovaluta?


Definisjonen på kryptovaluta:

Kryptovaluta er digital valuta bygget på blokkjede-teknologi. I hovedsak er kryptovaluta desentralisere og digitale penger eller eiendeler som kan brukes av alle og sendes fritt og direkte mellom personer bare de har tilgang til internett. Ordet “krypto” kommer av at konseptet kryptografi er sentralt i blokkjede-teknologien.


Kryptografi og blokkjede-teknologi

Man bruker kryptografi for å sikre informasjonen som ligger lagret på blokkjeden. Kryptografi blir brukt over alt på internett for å sikre trygg kommunikasjon og at informasjon ikke havner i gale hender, men har også vært et fag i lang tid før internett Hvis du har sett gamle spion-filmer husker du sikkert også at de sender hverandre hemmelige beskjeder som man bare kan lese ved å knekke koden til meldingene. Blokkjede teknologi er sentralt for å forstå kryptovaluta og du kan lese mer om blokkjede-teknologi her. Du kan også lese mer om blokkjedeteknologi her.


Kryptovaluta vs aksjer og andre investeringsinstrumenter

Kryptovaluta er en egen aktivaklasse. Det er altså ikke det samme som aksjer eller andre verdipapirer. Det finnes mange typer kryptovaluta med ulike egenskaper, og det er derfor veldig viktig å være klar over at de ikke er helt like hverandre. De kan ha sine egne fordeler og ulemper. Når det er sagt kan man finne flere likhetstrekk mellom kryptovaluta og tradisjonelle investeringsinstrumenter. Her er noen eksempler på hva kryptovalutaer kan ligne på:


 • Råvarer
 • Edle metaller som gull og sølv (Bitcoin sammenlignes ofte med gull)
 • Eiendom
 • Aksjer (kanskje spesielt teknologiaksjer)
 • Derivater
 • Kunst
 • Obligasjoner og andre rentebærende instrumenterEr kryptovaluta lov i Norge?

JA. Det er fullt lovlig å eie og handle med kryptovaluta i Norge.


Noen kryptobørser, slik som Firi, er dessuten registrert hos Finanstilsynet og kan hjelpe deg både med oppbevaring og skatteberegning av din krypto.

Hvordan kjøpe / investere i kryptovaluta?

Det er mulig å avtale å kjøpe krypto direkte mellom privatpersoner. Men den vanligste og tryggeste måten å handle kryptovaluta på er gjennom en kryptobørs slik som Firi. Det er enkelt å registrere seg og komme i gang med handel av kryptovaluta. Du kan lese mer om dette i vår guide her. Da kan du være trygg på handelen, få en konkurransedyktig pris, og ikke minst få hjelp til å sikre din kryptovaluta. Hvis du ønsker å lage en konto hos Firi kan du registrere deg enkelt med Vipps

Hvor mange kryptovalutaer finnes det?

Her hos Firi tilbyr vi kjente og respekterte kryptovalutaer som Bitcoin, Litecoin, Ethereum og flere. Du kan se en fullstendig oversikt over hvilke kryptovalutaer vi tilbyr her.

Hvordan fungerer skatt på kryptovaluta?

Man må skatte av gevinsten man får på kryptovaluta akkurat som andre investeringsformer. Når du kjøper og selger kryptovaluta er hver handel skattepliktig. Du lese mer om skattereglene for kryptovaluta her.

Hva gir kryptovaluta verdi?

Siden kryptovalutaene har ulike egenskaper er det vanskelig å gi et fasitsvar på dette som gjelder for alle. Først og fremst får de en verdi fordi vi mennesker tillegger dem verdi. Prisen på de fleste kryptovalutaer drives delvis av spekulasjon, noe som igjen gir seg utslag i store prissvingninger. Dette er noe man tidvis også ser med aksjer, slik som i den berømte “dot com boblen” på tidlig 2000 tall. MEN det betyr ikke at alle kryptovalutaer egentlig er verdiløse. Det finnes også fundamentale grunner til at folk kjøper krypto. Når det gjelder underliggende verdi kan det variere. Der må man skille mellom de ulike typene kryptovalutaer som finnes.


Her er noen eksempler på ting som kan gi ulike kryptovaluta fundamental verdi


 • Kryptovalutaen er den sentrale valutaen i et desentralisert økosystem/nettverk, og er derfor knyttet til veksten og suksessen til dette nettverket.
 • Man kjøper seg en del av et nettverk eller man kjøper digital eiendom. (Ja, det er faktisk mulig).
 • Kryptovalutaen har liten eller ingen inflasjon og er ikke kontrollert av noen sentral myndighet.
 • Kryptovalutaen kan brukes til raske og billige betalinger over hele verden.
 • Kryptovalutaen er deflatorisk (at den blir sjeldnere over tid, altså det motsatte av inflasjon).
 • Kryptovalutaens verdi er knyttet til et underliggende investeringsmiddel. (Derivat)
 • Kryptovalutaen kan brukes som vekslingsmiddel for å investere i andre kryptovalutaer
 • Kryptovalutaen gir deg rettigheter som f.eks stemmerettigheter, rett på å få investere tidlig i et prosjekt, eller rett på inntekter fra renter, provisjon og transaksjonsgebyrer
 • Kryptovalutaen gir deg rettigheter eller fungerer som eiendeler i et spill.
 • Kryptovalutaen gir deg medlemsskap i en eksklusiv klubb.
 • Kryptovalutaen er et sjeldent samleobjekt, kunst eller lignende.
 • Kryptovalutaen representerer en fysisk eiendel i den virkelige verden (Alt fra eiendom til dyre antikviteter


Mange kryptovalutaer er også KUN drevet av spekulasjon, og har ingen underliggende verdi på noen måte. Disse er altså kun verdt noe fordi folk ønsker å spekulere. Som investor anbefaler vi deg å undersøke de fundamentale grunnene til å investere i en kryptovaluta, og ikke bare se på hva som trender i sosiale medier.

Hvilken kryptovaluta bør man satse på?

Det er et spørsmål som Firi ikke kan gi deg et svar på. Vi kommer ikke med investerings anbefalinger, men kan heller hjelpe deg til å forstå mer om kryptovaluta og blokkjede-teknologi, slik at du kan være bedre rustet til å ta dine egne beslutninger. Du bør også være klar over at det dessverre finnes useriøse aktører som ønsker å utnytte manglende kunnskap hos nye investorer. Vi oppfordrer deg derfor til å lære deg det grunnleggende om hvordan kryptovaluta fungerer.

Hva er en kryptovaluta børs?

En kryptovalutabørs, slik som Firi er en markedsplass som legger til rette for kjøp og salg av kryptovaluta. Det er også vanlig at du får hjelp til å sikre og oppbevare din kryptovaluta hos en slik børs, selv om du også kan velge å lagre kryptovalutaen i din egen desentraliserte lommebok.

Kryptovaluta og energiforbruk.

Du har sikkert hørt om hvordan Bitcoin mining bruker store mengder strøm? Dette gjøres for å sikre blokkjeden, og har en viktig funksjon i sørge for at Bitcoin er desentralisert og kan stå imot angrep. Debatten om energiforbruk handler ofte om hvor mye strøm som brukes og hvordan det er belastende på miljøet. Det stemmer at kryptovaluta-mining er energikrevende. Der er det nok ikke egentlig så mange som er uenige, men det som kanskje er viktigere er å debattere om den verdien Bitcoin kan bidra med er verdt energiforbruket. Alle aktiviteter vi mennesker gjør i stor skala bruker mye energi, men en del av disse aktivitetene har fordeler som vi som samfunn mener rettferdiggjør energiebruken. Det er nok også uenigheter her om hva man skal bruke energi på. Hvor mye energi bruker man for eksempel på å lyse opp Las Vegas? Og er dette nødvendig energibruk? Vi skal ikke gå for dypt inn i denne debatten her, men vil oppfordre deg til å lese om mer om dette og lytte til ulike stemmer.


Videre finnes det mange ideer og løsninger på hvordan man kan få ned energiforbruket eller bruke grønn energi til krypto mining. Bl.a så vi i 2021 eksempel på hvordan man i El Salvador brukte vulkansk energi til å mine Bitcoin. Du kan lese mer om El Salvador i vårt reisebrev fra verdens første “bitcoin-land” her.

Er det slik at alle kryptovalutaer bruker mining?

Nei. De fleste kryptovalutaer bruker faktisk andre metoder for å sikre blokkjeden. Den nest største kryptovalutaen Ethereum er for eksempel i prosess med å bytte over til en løsning som heter “proof of stake” der man ikke benytter seg av mining, og ikke har et slikt energiforbruk. Denne løsningen brukes også av en stor andel av de andre kryptovalutaene på markedet.


Hvorfor beholder man da mining?

Hvilken løsning som er den beste og mest effektive for å sikre blokkjeden strides de lærde om, og det er grunnen til at enkelte kryptovalutaer slik som Bitcoin fortsatt beholder mining. Det er verdt å nevne at det er grunn til å tro at Bitcoin er den aller sikreste av blokkjedene med tanke på desentralisering og motstandsdyktighet mot angrep.