Bilde av firi

Tips når man skal investere i kryptovaluta

Åsmund Holtan23/01/2021

Å investere i kryptovaluta har gitt god avkastning de siste årene, men markedet er fortsatt preget av store svingninger. Hvordan skal man klare å time prisene, og når er det best å kjøpe krypto?

Smarte grep som kan sikre god avkastning på investering i kryptovaluta

Det er mye fokus på finans og aksjemarkedet i disse turbulente tider, med pandemi, resesjon, oljeprisfall, strømkrise og volatile/svingende aksjepriser. Som Norges største og mest populære plattform for sparing og investering i kryptovaluta, ønsker vi å dele informasjon om alternative muligheter til aksjer og fond, slik at du kan få en god avkastning på dine sparepenger.

Når det kommer til kryptovaluta, er det viktig å være klar over at vi fortsatt er inne i oppstartsfasen. Markedet er ennå ungt, og utviklingen går lynraskt. Nye protokoller og prosjekter blir lansert hver eneste dag, og bare tiden vil vise hva som overlever.


Diversifisering - Ikke legg alle eggene i samme kurv

Dette er regel nummer én. Du har sikkert hørt uttrykket "ikke legg alle eggene i samme kurv", en god tommelfingerregel som handler om diversifisering og risikospredning i en investeringsportefølje.

Det kan være at du har investert en andel i eiendom, litt i gull og bitcoin, og resten i teknologiaksjer. Du har valgt å legge eggene (dine verdier og midler) i forskjellige kurver, og det er lite sannsynlig at alle dine egg vil knuse (miste verdi) om du skulle være uheldig og miste den ene kurven i bakken. Du har dermed klart å spre risikoen din, med en diversifisert portefølje.

Hva er altcoins?


Altcoins er enkelt forklart kryptovalutaer “som ikke er Bitcoin”. Det er altså “alternative kryptovalutaer”.

Selv om kryptomarkedet i stor grad følger prisen på bitcoin, vil det være lurt å spre investeringene også her. Kjøp litt bitcoin, kanskje litt ether og for eksempel ada, så har du spredt risikoen din også her. Du kan selvsagt også spre porteføljen over enda flere altcoins, og på den måten øke sjansene dine for at du er med på reisen om én av myntene dine får en kjempeopptur. MEN, det å investere i altcoins innebærer stort sett en større risiko enn å investere i Bitcoin.

Det er verdt å være klar over at altcoins i perioder, eller fullstendig, følger Bitcoin sin prisutvikling. Det betyr gjerne at når Bitcoin stiger 1% så stiger en typisk altcoin 3%. Men det betyr også at når Bitcoin prisen faller, så faller prisene på altcoins enda mer. Grunnen til at prisen på altcoins stiger eller faller raskere har å gjøre med to ting: markedsverdien (Market Cap) og handelsvolumet. Altså at verdien på alle coins av den aktuelle valutaen er mye mindre enn Bitcoin, og at det er færre som kjøper og selger disse kryptovalutaene. Det gjør at det skal mindre penger til for å endre prisen i positiv eller negativ retning.

En del altcoins vil dessuten være populære en periode før de så mister fremgang, prisene faller igjen og de trender mot null. Det er derfor viktig å gjøre grunnleggende undersøkelser før man investerer i altcoins. De altcoin prosjektene som klarer å etablere et “use-case”, har en solid følgerskare og en god forretningsplan har større sjanse for å overleve og bli større på sikt.


Dette bør vi vite om altcoins som tilbys hos Firi

Vi kan ikke garantere for prisutviklingen til kryptovaluta, og du er selv ansvarlig for dine investeringer, men alle coins som listes hos Firi går gjennom en utvelgelsesprosess hvor vi ser på det grunnleggende. Vi kommer aldri til å liste kryptovalutaer som er useriøse eller hvor man mistenker svindel.

Spareavtale - Dollar-Cost Averaging (DCA)

På samme måte som vi kan spre risiko i bransje, geografi og marked, kan vi også spre risiko over tid. Ettersom at de færreste klarer å spå hvor markedet til enhver tid er på vei, uavhengig om det er kryptovaluta-, bolig- eller aksjemarkedet, er det sjeldent lurt å la seg stresse over potensiell fremtidig oppgang eller nedgang.

Med en spareavtale hvor du investerer et fast beløp hver måned, vil du få jevnet ut innkjøpsprisen og dermed øke sannsynligheten for god avkastning. Selv om din portefølje vil gå ned i verdi i nedgangstider, vil du med denne planen kjøpe deg opp til rimelige priser, og dermed få raskere/større oppgang når markedet snur. Denne investeringsstrategien er veldig populær og kalles for dollar cost averaging (DCA).

Ulike porteføljers avkastning de siste 5 årene

Nedenfor ser vi en graf som sammenligner avkastningen på 4 ulike porteføljer de siste 5 årene, med en spareavtale på 1000kr i måneden.

  • 60/40-porteføljen: 60% i Nordnet Indeksfond og 40% i høyrentekonto (2% rente).
  • 60/40 med bitcoin: 57% i Nordnet Indeksfond, 3% i bitcoin og 40% i høyrentekonto (2% rente).
  • Høyrentekonto: 100% i høyrentekonto med 2% rente.
  • Høyrentekonto med bitcoin: 97% i høyrentekonto (2% rente) og 3% i bitcoin.

Det vi ønsker å illustrere er at selv en liten eksponering i bitcoin vil kunne ha en positiv effekt på avkastningen til en portefølje, så lenge du har en god strategi og tenker langsiktig. Selv om du hadde kjøpt deg inn under oppturen i 2017, og vært med på hele nedturen i kryptovalutamarkedet de følgende årene, hadde du likevel hatt en stor fortjeneste i dag.


Vær tålmodig med krypto-investering

Det er umulig å forutse hvilken vei markedet kommer til å gå. Du kan selvsagt gjøre masse research, teknisk analyse og følge nøye med på hva som skjer i markedet, men til syvende og sist vil det være tilfeldigheter som er med på å påvirke prisen. Dette er umulig å forutse.

Historisk sett har det som sagt vist seg at det lønner seg å holde på kryptovaluta. Selv om en nedgang kan gå hardt utover verdien på porteføljen, er det viktig å ikke få panikk. Det er mange som blir urolige når de ser røde tall, og vil selge for å begrense tapet. Men så ser vi at de samme menneskene ofte vil kjøpe seg inn igjen når markedet har tatt seg inn, og da gjerne til en høyere kurs. Dette er en sikker måte å tape penger på.

Ikke invester mer i krypto enn du har råd til å tape

Denne regelen burde alle som investerer i kryptovaluta (eller andre ting for den saks skyld) følge slavisk. Det er viktig å ikke bli for påvirket av kortsiktig oppgang og nedgang, både for lommeboka og din mentale helse. Ser du på pengene du har investert i kryptovaluta som tapt allerede fra starten, trenger du heller ikke miste nattesøvnen om vi går inn i en nedgangsperiode.

Har du lagt en plan om langsiktig sparing, er prissvingninger også irrelevant. Du har jo planer om å la pengene stå flere år frem i tid, så kursen i dag har lite å si. Rent historisk ser vi at investeringer i bitcoin og annen kryptovaluta har lønt seg, selv om markedet tidvis har vært ned over 80%. Da gjelder det å holde hodet kaldt, og vente på bedre tider.