Cardano and ada by Firi

Hva er Cardano?

Cardano, som ble grunnlagt i 2015, er en av verdens største kryptovalutaer basert på markedsverdi. Cardano sin tilhørende kryptovaluta heter egentlig ada (ADA), men mange bruker ada, ADA og Cardano om hverandre.

Andre krypto-prosjekter kan altså bygge sine løsninger på Cardano sin blokkjede. Dette er mye enklere og sikrere enn at de skal utvikle sin egen blokkjede helt fra bunnen av. Kryptovalutaen ada er helt sentral i hele dette økosystemet, og brukes til forskjellige funksjoner som bl.a å sikre nettverket og å betale for transaksjoner. Verdien til ada er dermed tett knyttet til veksten og suksessen til Cardano-økosystemet.

Den 12. september 2021 gikk Cardano sitt hovednettverk live gjennom programvareoppdateringen Alonzo, og det ble for første gang mulig for utviklere å lage desentraliserte applikasjoner på nettverket.

Firi forklarer: Hva er en blokkjede?

En blokkjede er enkelt forklart en database som inneholder data, og som sikres gjennom et distribuert nettverk av deltakere. En database er en samling av informasjon. Denne dataen lagres i blokker, og hver blokk med data er knyttet sammen og danner en kjede - altså en blokkjede. Den vanligste dataen i en blokkjede er transaksjoner.

I stedet for at en sentral aktør er ansvarlig for å lagre dataen, sikres majoriteten av blokkjeder ved bruk av kryptografi og gjennom et desentralisert nettverk av mennesker verden rundt. En viktig faktor som skiller blokkjeder fra vanlige databaser, er at informasjonen i en blokkjede ikke kan manipuleres eller endres av noen av deltakerne alene.

Noen viktige fakta om Cardano

Noen viktige fakta om Cardano

 • Cardano er en plattform som er bygget med bærekraftighet i fokus, og er laget med et formål om å adressere utfordringene med høyt strømforbruk som finnes i eksisterende blokkjedeløsninger.

 • I likhet med Bitcoin og Ethereum, er Cardano desentralisert. Man kan sende ada til hvem som helst, hvor som helst i verden uten å være avhengig av en sentral tredjepart.

 • Cardano er en åpen protokoll. Alle kan være med på å sikre nettverket, gjennomføre transaksjoner eller lage desentraliserte applikasjoner som lagres i Cardano sin blokkjede.

 • Til forskjell fra Bitcoin sin blokkjede som sikres ved bruk av datakraft og strømforbruk gjennom Proof of Work, sikres Cardano sin blokkjede gjennom Proof of Stake. Denne metoden bruker kryptovalutaen ada som sikkerhet.

 • Cardano sin kryptovaluta ada er oppkalt etter Ada Lovelace, den britiske grevinnen som er ansett som verdens første dataprogrammerer.

 • Betegnelsen for den minste enheten av ada er definert som en lovelace. 1 lovelace er tilsvarende 0.000001 ada. Dette tillater veldig små transaksjoner som tradisjonelle penger ikke kan utføre, og det er fint mulig å eie for eksempel 0.1 ada.

Oppsummering:
Cardano er en av verdens største kryptovalutaer og en protokoll basert på blokkjede-teknologi. Med Cardano er det mulig å lage desentraliserte applikasjoner gjennom smart-kontrakter som lagres på Cardano-blokkjeden. I likhet med Ethereum, som er den største smart-kontrakt plattformen som finnes i dag, er Cardano sin kryptovaluta desentralisert, og ada kan sendes og mottas uten involvering fra en sentral aktør.

Hvem lagde Cardano og hva er bakhistorien?

Cardano ble grunnlagt av Charles Hoskinson, en av de originale grunnleggerne av Ethereum. Utviklingen av Cardano plattformen startet i 2015.

Hoskinson hadde en visjon om å løse de tre strategiske utfordringene som alle blokkjedenettverk står overfor: skalering, interoperabilitet og bærekraft.

I 2017 gikk plattformen live, og med det også den tilhørende kryptovalutaen ada (ADA).

Hoskinson forlot Ethereum etter en disputt med sine med-grunnleggere i Ethereum, bl.a Vitalik Buterin. Mens Vitalik Buterin ønsket at Ethereum sin utvikling bare skulle være non-profit, ønsket Hoskinson å også ha en for-profit entitet med på å videreutvikle Ethereum.

Som følge av uenighetene, forlot Hoskinson Ethereum, og dannet for-profit selskapet Input Output Hong Kong (IOHK) i 2014. Han ledet an for utviklingen av Cardano fra 2015 som sjef i IOHK.

Det er tre hovedaktører som har tatt på seg hovedansvaret for videreutviklingen av Cardano sin protokoll og økosystem.

 1. IOHK, en for-profit organisasjon med primærfokus på å utvikle Cardano-plattformen.

 2. The Cardano Foundation, en non-profit organisasjon som er ansvarlig for promotere, beskytte og standarisere Cardano sin protokoll.

 3. Emurgo, et globalt teknologiselskap som tar for seg kommersiell adopsjon av Cardano sin protokoll og som fasiliterer for integrasjoner med ulike bedrifter.

Cardano er forskningsbasert. Prosjektet er skrevet i programmeringsspråket Haskell, og bygget rundt fagfellevurdert dokumentasjon fra akademikere og eksperter over hele verden.

Hvordan kjøpe og oppbevare Cardano?

Hvordan kjøpe og oppbevare Cardano?

Det er primært to måter du kan kjøpe ada. Du kan enten kjøpe ada via en kryptobørs, eller så kan du kjøpe ada fra en privatperson.

Uavhengig av hvilken metode tar i bruk, må man oppbevare sin ada i en digital lommebok for kryptovaluta.

Du kan velge mellom å lage en konto på en kryptobørs og la kryptobørsen ta vare på dine kryptovalutaer for deg, eller å lage en desentralisert Cardano-lommebok der du selv er ansvarlig for oppbevaringen og sikkerheten av dine ada.

Kjøpe og oppbevare ada med en kryptobørs som Firi

En enkel og billig måte å kjøpe og oppbevare ada på, er gjennom en kryptobørs som Firi. Firi gjør det enkelt å både kjøpe, selge og oppbevare din ada og andre kryptovalutaer.

Når du lager en konto gjennom Firi, genereres en Cardano-lommebok for deg automatisk. I praksis betyr dette at Firi trygt oppbevarer dine ada for deg og at du ikke å forholde deg til sikkerheten av din Cardano-lommebok.

Du får tilgang til din Cardano-lommebok ved å logge inn på din bruker med e-post eller Vipps, og ved å verifisere deg med BankID. Du kan enkelt sende og motta ada til din lommebok i Firi fra andre børser eller andre Cardano-lommebøker.

Slik kan du kjøpe og oppbevare ada med tre enkle steg.

Kryptovaluta kan kjøpes 24/7, og Firi gjør det enkelt å veksle mellom ADA og NOK. På under en virkedag kan du også selge dine ADA for NOK og overføre til din bankkonto dersom du ønsker det.

Oppbevare ada i en desentralisert lommebok

Fordi Cardano er et desentralisert nettverk, er det mulig å opprette en egen, privat Cardano-lommebok der du kan oppbevare din ada.

Når man oppretter en Cardano-lommebok, genereres det en offentlig nøkkel (public key) som fungerer som et kontonummer og en privat nøkkel (private key) som fungerer som et passord for ditt lommebok. Om noen får tak i din private nøkkel, vil de ha tilgang til all din kryptovaluta. Ingen sentral aktør kan hjelpe deg med å få pengene tilbake.

En offentlig nøkkel (public key) kan sammenliknes med et kontonummer til din Cardano-lommebok. Dersom noen for eksempel skal sende deg ada, trenger de tilgang til din offentlige nøkkel som er tilknyttet din Cardano-lommebok.

Du kan trygt sende andre din offentlige nøkkel. En offentlig nøkkel er en kombinasjon av bokstaver og tall som er unike for din Cardano-lommebok.

En privat nøkkel (private key) kan sammenliknes med passordet til din digitale lommebok. En privat nøkkel er en kombinasjon av bokstaver og tall som er unike for din Cardano-lommebok.

En privat nøkkel kan også genereres i form av en seed phrase, som i praksis er 12 ord som fungerer som en sikkerhetskopi av din private nøkkel. Dersom noen har tilgang til din private nøkkel eller din seed phrase, vil de også ha tilgang til all din kryptovaluta. Det er derfor viktig å ikke dele din private nøkkel med noen.

Det er viktig å merke seg at en Cardano-lommebok kun støtter ada. Hvis man for eksempel sender ada fra en Cardano-lommebok til en Bitcoin-lommebok, vil de ada som bli sendt bli borte for alltid uten at man får tilgang til de.

Det er veldig viktig at du er oppmerksom på hvilken offentlig nøkkel (public key) du sender og mottar kryptovaluta på.

Etter at du har kjøpt kryptovaluta hos Firi, kan du velge om du vil at Firi skal oppbevare din kryptovaluta for deg, eller om du vil sende det til en egen desentralisert lommebok.

Hvordan fungerer Cardano?

Hvordan fungerer Cardano?

Det er altså mulig å både sende og motta ada gjennom Cardano sin plattform, uten involvering fra en sentral aktør. Cardano gjør det også mulig for utviklere å lage desentraliserte applikasjoner.

Bitcoin og Ethereum tar i bruk Proof of Work som konsensus-mekanisme, som er mekanismen som får aktører på nettverket til å komme til en felles enighet om informasjon som lagres på blokkjeden. Denne mekanismen for å verifisere transaksjoner kan være svært ​​energikrevende, da den baserer seg på bruk av datakraft og strøm.

Til forskjell fra Bitcoin og Ethereum, så har Cardano laget en egen konsensus-mekanisme ved navn Ouroboros, som baserer seg på Proof of Stake, og som tilsynelatende skal være med miljøvennlig.

Fra 2020 begynte også Ethereum arbeidet med å bytte fra Proof of Work til sin egen versjon av Proof of Stake.

Hva er Proof of Work?

Proof of Work ble først introdusert gjennom Bitcoin. Bitcoin sin blokkjede blir sikret av et nettverk av “minere” som bruker datakraft for å sikre at informasjonen i nettverket er riktig.


Til forskjell fra for eksempel en bank sin database, der en sentral aktør (banken) kontrollerer informasjonen om alle transaksjoner og balanser, sikres Bitcoin sin database gjennom et desentralisert nettverk av aktører verden rundt.

For å kunne sørge for at alle transaksjoner og balanser på Bitcoin-blokkjeden stemmer til enhver tid, må disse aktørene komme til en felles enighet (konsensus) om at alle har lik informasjon. Denne konsensus-mekanismen i Bitcoin kalles Proof of Work.

 • Aktørene som sørger for at alle Bitcoin-relaterte transaksjoner og balanser stemmer til enhver tid kalles “miners” (utvinnere).

 • Miners avstemmer informasjonen på Bitcoin-blokkjeden ved å bruke datakraft. I praksis er dette en konkurranse mellom utvinnere om å være først ute med å løse et matteproblem i Bitcoin-protokollen med sine datamaskiner.

 • Den som løser matteproblemet først får en belønning i form av bitcoins.

 • Datakraften som kollektivt brukes for å sikre Bitcoin-nettverket krever enormt med strøm. Bitcoin er ikke den eneste protokollen som tar i bruk Proof of Work, men er absolutt den største og mest kjente.

Hvordan fungerer Cardano sin Proof of Stake?

Proof of Stake en alternativ mekanisme for felles enighet (konsenus) i en blokkjede. Til forskjell for Proof of Work, er ikke Proof of Stake basert på å løse matteproblemer ved bruk av datakraft.

Proof of Stake fungerer slik at brukere forplikter sin kryptovaluta, eller staker som det heter, for å validere transaksjonene som skjer på blokkjeden. I Cardano sitt tilfelle, krever det at man låser inn kryptovalutaen ada i en såkalt stake pool som er med på å sikre Cardano-blokkjeden. Straffen for å forsøke å manipulere nettverket med feilaktig informasjon er at du mister pengene du har låst opp gjennom å stake ada. Man skaper en funksjon der det ikke kan lønne seg å manipulere nettverket. Samtidig vil de som bidrar til blokkjeden ved å stake belønnet med utbetalinger i ada. På denne måten kan man få renteinntekt på sin krypto ved å bidra til nettverkets sikkerhet.

En stake pool fungerer som en validator eller node på Cardano-nettverket, og består av en stake pool-eier som opprettholder noden, og en samling av deltakere som forplikter ada til stake poolen.


Cardano sin Proof of Stake mekanisme kalles Ouroboros, og fungerer slik:

 1. Hver blokk i Cardano sin blokkjede er delt opp i det som kalles slots, og det lagres informasjon og data relatert til Cardano i hver slot.

 2. En samling av såkalte slots kalles en epoch.

 3. Mekanismen velger tilfeldig ut ulike stake pools som såkalte slot leaders. En slot leader får ansvaret for å skape en ny blokk på Cardano-blokkjeden ved å verifisere transaksjonene som er i den utvalgte slotten.

 4. Hver gang en slot leader produserer en ny blokk som blir godkjent på blokkjeden, får eieren og deltakerene i den gjeldende stake poolen en belønning i form av ada. En ny blokk skapes ca. hvert 20 sekund i Cardano-blokkjeden.

En person som eier ada kan tjene belønninger på to måter: enten ved å forplikte sin ada til en stake pool drevet av noen andre (deltaker), eller ved å drifte sin egen stake pool (eier). Å drifte en egen stake pool krever noe teknisk kunnskap.


 • Desto mer ada man låser i en stake pool, desto større sannsynlighet er det for at den stake poolen blir valgt som slot leader.

 • Etter at en slot leader har validert nye transaksjoner på nettverket i form av en blokk, må andre staking pools bekrefte at informasjonen slot leaderen har validert er korrekt. Etter et visst antall bekreftelser er gjennomført, oppdateres blokkjeden med en ny blokk.

 • Staking pools kan ikke bli valgt som slot leaders før de har verifisert informasjon i tidligere blokker, og slik sørger konsensus-mekanismen Ouroboros at informasjon i Cardano sin blokkjede stemmer til hver tid.

 • Med Proof of Stake, er det enkelt for brukere å delta i å sikre nettverket. Hvem som helst kan låse ADA i en staking pool som en deltaker uten å trenge noe spesialutstyr. For å gjøre dette mottar man passiv inntekt på sin kryptovaluta samtidig som man bidrar til å opprettholde blokkjeden.

Oppsummering:

Til forskjell fra for eksempel Bitcoin som tar i bruk datakraft og strøm gjennom konsensus-mekanismen Proof of Work, sikres Cardanos sitt nettverk via Proof of Stake. Dette skjer i form av at folk låser kryptovalutaen ada i såkalte staking pools, som i praksis fungerer som noder på Cardano-nettverket.

Hvem som helst kan lage en staking pool eller delegere sine ada tokens til en eksisterende staking pool. Staking pools blir tilfeldig valgt ut som slot leaders, og må verifisere informasjonen som er på Cardano-blokkjeden. Til gjengjeld, for å verifisere informasjonen på blokkjeden, får staking pools som er valgt ut som slot leaders belønninger i form av ada. Dermed får de som staker en passiv inntekt på sin kryptovaluta.

Cardano sin blokkjede-arkitektur

Cardano sin blokkjede inneholder to kjernekomponenter; The Cardano Settlement Layer (CSL) og The Cardano Computational Layer (CCL).

The Cardano Settlement Layer (CSL) brukes til å holde oversikt over alle enheter av ada i Cardano protokollen, og gjør det mulig for folk å sende og motta ada.

The Cardano Computational Layer (CCL) er et sett med protokoller som er kjernen i databehandlingen på blokkjeden. CCL hjelper med å drifte smart-kontrakter og brukes til å muliggjøre avansert funksjonalitet på Cardano-blokkjeden.

Cardano sitt “roadmap” (veikart)

Cardano blir utviklet i fem ulike epoker - Byron, Shelley, Goguen, Basho og Voltaire - hvor hver av de ulike epokene er sentrert rundt et sett med funksjonalitet.

Cardano vil oppdatere koden i gitte intervaller og dermed slippe disse oppdateringene, men arbeidet skjer parallelt. Det arbeides med forskning, prototyping og utvikling samtidig på tvers av de ulike epokene. Å definere start- og sluttpunktet for hver æra er derfor vanskelig.

Byron - Grunnlaget for Cardano

Byron var den første epoken med Cardano sin visjon om å løse de tre strategiske utfordringene som alle blokkjede-nettverk står overfor: skalering, interoperabilitet og bærekraft.

I 2017 ble som sagt Cardano lansert, og Byron-æraen startet. Denne æraen handlet om å skape et samfunn og å få folk interesserte og involverte i Cardano. Videre ble det mulig å kjøpe og selge ADA.

Shelley - Desentralisering

Shelley-æraen handler om vekst og utvikling for Cardano. I denne æreaen skal Cardano optimalisere desentralisering. Det forventes at Cardano skal være 50 - 100 ganger mer desentralisert enn de andre store blokkjede-nettverkene.

Goguen - Smartkontrakter

Med integrasjonen av smartkontrakter og muligheten til å bygge desentraliserte applikasjoner (DApps) representerer Goguen-æraen et stort steg fremover i kapasiteten til Cardano-nettverket.

Denne delen av veikartet ble lansert gjennom programvareoppdateringen Alonzo i september 2021, som gjorde det mulig for utviklere å lage desentraliserte applikasjoner gjennom smart-kontrakter på Cardano.

Basho - Skalering

Basho-æraen i Cardano er tiden for optimalisering. Her skal nettverkets skalerbarhet og interoperabilitet forbedres, slik at det bedre kan støtte applikasjoner med høyere transaksjonsvolum og større vekst.

Dette er fasen mange anser Cardano i nå, og ser på som avgjørende for den videre bruker av protokollen globalt.

Voltaire - Selvstyre

Voltaire-æraen i Cardano vil gi de siste delene som kreves for at Cardano-nettverket skal bli et selvstyrt og bærekraftig system.

Cardano vil innføre det de kaller et “treasury”-system der alle som deltar i nettverket kan bruke sin stemmerett til å påvirke utviklingen. Treasury-systemet er som et slags skattesystem der en liten andel av transaksjonene går til en slags pott, der midlene kan brukes til å forbedre plattformen.

Konklusjon: Cardano er altså planlagt å utvikles gjennom en rekke faser

Hvis du likte denne artikkelen om Cardano vil du kanskje også like å lese om andre kjente kryptovalutaer slik som Bitcoin og Ethereum. Du kan også kjøpe ada enkelt her hos Firi, og du vil automatisk få din cardano-lommebok for å lagre din ada her hos Firi.


Du kan også besøke Cardanos offisielle nettside og lese mer her.

Milad Mirshahi02/07/2021