Trading Firi, kryptovaluta trading

Guide til å trade kryptovaluta

De store svingningene i prisen kan gjøre det fristende for mange å trade i kryptovaluta, og dersom du vet hva du driver med er det mulig å tjene gode penger. Men hva er viktig å tenke på ved aktiv trading?

I denne artikkelen vil Firi sine egne kryptoentusiaster, programvareutvikler Ronny-André Steinslett og Data Scientist Aleksander Hyggen Haarstad, dele sine erfaringer med å trade aktivt i kryptovaluta.

Hva er trading, og hva er forskjellen fra investering?

Det aller første vi vil presisere er at det kun er du som vet hvilken investeringsstrategi som passer best for deg, enten om det er langsiktig investering eller aktiv trading.

Å aktivt trade vil si å gjennomføre hyppige kjøp og salg av for eksempel kryptovaluta eller aksjer. Dette er i motsetning til tradisjonell investering, der en har et langsiktig mål om å tjene penger ved å holde på en kryptovaluta eller aksje over tid.

Tradere utnytter kortsiktige kursendringer og kan gjennomfører flere transaksjoner per døgn. Tradere er derfor avhengige av å aktivt følge med på markedet, mens investorer er mindre opptatte av de daglige kurssvingningene og mer den langsiktige kursutviklingen.

Noen strategier innen aktiv trading

Det finnes mange forskjellige strategier innen aktiv trading, og her er noen av de vanligste:

  • Scalping: Kortsiktig form for trading. Her holdes posisjoner åpne i korte tidsintervaller som sekunder eller minutter, slik at en kan utnytte små kursendringer i løpet av dagen.
  • Day trading: Ved day trading åpnes og lukkes flere posisjoner innenfor samme dag, basert på kursendringer i løpet av dagen.
  • Swing trading: Ved swing trading holdes posisjonen i noen dager eller uker, alt ettersom hvordan kursen endres i løpet av perioden. Her ser man på de større svingningene som skjer over dager, uker eller til og med måneder.

Slå kryptomarkedet

Aleksander forklarer at målet med å trade er å «slå markedet», og dermed tjene på investeringene. Med slå markedet mener man at man får en bedre avkastning enn gjennomsnittet i markedet. I aksjer så er det gjerne aksjeindekser, man sikter til. I krypto bruker man stort sett Bitcoin sin prisutvikling som referanse. Tanken er da at hvis det skal lønne seg å trade bør man i det minste utkonkurrere

Vellykkede aktive tradere innehar som oftest mye kunnskap om markedet, strategier og er oppdaterte på nyhetsbildet. Videre må en være klar over at en kjemper mot de beste traderne der ute, og det er dermed sannsynlig at man kan tape penger når en trader aktivt. Det er derfor en fordel å ha opparbeidet seg noe kapital.

En trenger også en god dose flaks når en trader. Selv den mest erfarne trader har dårlige dager.

- Mange som tar altfor høy risiko har kanskje ikke så mye kunnskap. Men du har også de som har mye kunnskap og som kan ta høy risiko fordi de er komfortable med det, sier Aleksander.

Her koker det altså igjen ned til tilfeldigheter og flaks, og om man har råd til å stole på sin egen magefølelse og analyser. Andre egenskaper som kan være nyttige når en trader er disiplin og evnen til å ha is i magen. Det er viktig å ikke la seg bli for emosjonelt påvirket, selv når det er mye usikkerhet i markedet.

- Fordelen med langsiktig investering, i motsetning til trading, er at en kan ignorere bølgedalene som påvirker markedet over tid og som kan oppleves frustrerende og tidkrevende å forstå, tipser Aleksander.

Hent inspirasjon fra eksperter, men ikke kopier dem

Flaks eller ikke, som nybegynner i kryptovaluta og trading, så er kunnskap likevel makt. Men hvor skal du henvende deg for å finne den kunnskapen som skal til for å lykkes?

- Hent inspirasjon fra eksperter, men ikke kopier dem. Når det kommer til investering og trading, gjør det som passer deg, din risikovilje og din sparingshorisont best, er det fremste rådet til Ronny.

En nybegynner i kryptovaluta tar steget inn i et komplekst univers der det er like mange eksperter som meninger. Aleksander poengterer at å forstå fundamentet til hva kryptovaluta er bygget opp rundt og hvordan markedet fungerer er helt essensielt for å bli en vellykket trader.

- Les deg opp på det grunnleggende om kryptovaluta, som sentrale konsepter og teknologier. Dette gjør deg bedre rustet til å forstå og dermed skille teknologier og valutaer fra hverandre. Hver kryptovaluta har ulike mål om hva de vil bidra med. Idéen bak Bitcoin, for eksempel, var en desentralisert, digital valuta som skulle ta bort behovet for en sentral autoritet eller tredjepart. Ethereum, som også brukes for å sende og motta midler globalt, ble opprettet for å gjøre det mulig for utviklere å bygge og publisere smartkontrakter og distribuerte applikasjoner, forklarer Aleksander.

Vær kritisk til finfluensere

Det anbefales også å være kritisk til hvem og hvilke tips du følger. Mange finfluensere kan fremstå som eksperter på sitt felt, men tilfeller den siste tiden har vist at flere av disse også selv er nybegynnere. En finfluenser, eller finansinfluenser, er en person som har mange følgere i sosiale medier, og som legger ut tips om personlige investeringer. Som vi sier i kryptoverdenen: DYOR (Do Your Own Research). Du bør tenke over om du kan stole på denne personen eller ikke.

- Likevel, det kan være gull verdt å bruke sosiale medier og andre kanaler aktivt. Her kan en holde seg oppdatert og komme i kontakt med andre likesinnede. Selv om en aldri bør kopiere andre, så kan en alltid finne gode diskusjoner og interessant lesestoff for å lære mer om det man engasjerer seg i, sier Ronny.

Sjekk for eksempel ut Kryptoklubben på Facebook.

Hva trengs for å trade aktivt?

Vi har allerede nevnt at kunnskap, erfaring og disiplin er grunnleggende for å kunne trade på et nivå som vil være lønnsomt. I tillegg behøver en tilgjengelig tid.

Noen vil hevde at trading er en heltidsjobb, og selv de som trader som hobby må være innstilt på at det er tidkrevende og vil gå ut over andre prioriteringer, sier Aleksander.

Videre benytter tradere ofte flere strategier, som nevnt ovenfor, og hjelpemidler som gir en fordel over andre tradere. Teknisk analyse, for eksempel, er en nyttig metode for å nå målet om å treffe bunner og topper i kryptovalutakursen.

- Teknisk analyse er metoder der en ser på tidligere data for å kunne predikere fremtidig data og dermed avgjøre når en bør investere og i hva, forklarer Aleksander.

En ser på hvordan kursene har beveget seg over tid, eventuelt i samsvar med tekniske indikatorer. Teknisk analyse handler ikke om å finne fasiten, men heller trender som ville vært typiske eller utypiske i forhold til tidligere utfall.

- Det er sjeldent en fundamental årsak til svingningene som foregår dag til dag, eller uke til uke. Tradere som baserer sine kjøps- og salgsordre på teknisk analyse ser etter disse mønstrene som kryptovalutaene typisk beveger seg i. Man kan nesten være sikker på at det sitter tusenvis av andre som har tegnet akkurat de samme strekene som man tegner selv, og det er gjerne det som er årsaken til at teknisk analyse ofte finner en støtte og motstand som man kan gjøre en vurdering på, forklarer Ronny. Han legger til at han selv gjør så enkle tekniske analyser som mulig.

Men bør du aktivt trade?

Som nevnt over, så krever aktiv trading tid og energi. Lønner det seg egentlig for de fleste? Sannsynligvis ikke. Likevel, forskning viser at 25 prosent av de som driver med daytrading tjener penger på det, så det er fullt mulig.

Videre viser forskningsartikkelen at menneskehjernen ofte overvurder gevinster og undervurderer tap. Flere små profitter som tradere får gjennom dagen blir gjerne oppspist av større tap uten at en legger merke til det. Det kan derfor bli uoversiktlig og vanskelig å følge med på hva en har tjent eller tapt.

De fleste day tradere gir opp

85 prosent av alle day tradere gir seg innen tre år. Å finne en gylden middelvei mellom aktiv trading og langsiktig investering kan være løsningen for å unngå å havne i denne statistikken. Det er dette Ronny og Aleksander har gjort.

- Jeg trader sjeldnere nå enn før, men jeg gjør enda unntak og prøver å outsmarte markedet ved å time kjøp og salg. Å risikojustere posisjonene mine har gjort at jeg har spart meg for mange fall. Hvis tiden er der og jeg ser noe jeg føler er åpenbart, så tar jeg en sjanse, forteller Ronny.

Han tipser også om å ha flere kontoer der en kan dele opp trading og langsiktige investeringer. I tillegg holder Ronny seg under et bestemt beløp når han trader for å minimere risikoen for store tap. Aleksander har også redusert tradingen fordi det i perioder krever overskudd av tid og energi, men han følger aktivt med.

- Jeg ser en helt klar fordel ved å være aktiv samtidig som en investerer langsiktig, da en har mulighet til å avgrense potensielle tap. Hvis en følger med på markedet, og ser at verdien avtar, kan en prøve å selge seg ut i tide. Når verdien begynner å stige kan en kjøpe seg inn igjen, forklarer han.

I tillegg bør en også være klar over kostnaden ved hyppig kjøp og salg av kryptovaluta. Eventuelle handelsgebyrer/kurtasje, valutapåslag hvis en bruker internasjonale børser, samt skatt på gevinst bør tas med i beregningen når en bestemmer seg for å aktivt trade.

Trading oppsummert

Aktiv trading kan være lukrativt for erfarne tradere, og selv om det kan være moro og lærerikt, krever det mye kunnskap, erfaring og kapital. De fleste som prøver seg ender opp med å gi seg i løpet av noen få år, og det gjelder å sette seg grundig inn i temaet før du begynner.

Hvis du føler deg klar for å gi det et forsøk kan du registrere deg med Vipps på Firi. Besøker du firi på web finner du avansert handel hvor du har flere muligheter for å sette kjøps og salgsordre. Du trenger selvfølgelig ikke trade aktivt heller, mange nøyer seg med å kjøpe kryptovaluta og la det stå, såkalt "hodling". Mange har blitt rike på å bare HODLe også.

Lære mer om kryptovaluta? Her kan du se de hyppigste mytene og misforståelsene om Bitcoin.

Husk at kjøp og salg av kryptovaluta innebærer høy risiko, og at historisk avkastning aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.