MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hva er Ethereum?

Bildet er tatt av Peter Patel

Ethereum er teknologien som kryptovalutaen ether (ETH) og tusenvis av desentraliserte applikasjoner er bygd på.

I likhet med annen kryptovaluta brukes Ethereum for å sende og motta midler globalt, uten at en tredjepart kan se eller tre inn uforventet. Ethereum er, ifølge markedskapitalisering, i dag verdens nest største kryptovaluta etter Bitcoin. Trading på børser skjer ofte gjennom bruk av blokkjedens originale token «ether».

Mange utviklere velger å jobbe med denne kryptovalutaen på grunn av dens langsiktige potensiale. Ethererum ble opprettet for å gjøre det mulig for utviklere å bygge og publisere smartkontrakter og distribuerte applikasjoner (dApps) som kan brukes uten risiko for nedetid, svindel eller forstyrrelser fra en tredjepart. Tanken er å gi brukeren mer kontroll over egen finans og nettbaserte data. 

Dette kan gjøres ved hjelp av blokkjedeteknologi. Kort fortalt er dette teknologi som muliggjør desentralisering slik at transaksjoner kan gjennomføres på en sikker måte uten at den må godkjennes av en tredjepart. En blokkjede er altså en slags desentralisert og distribuert digital “regnskapsbok”. Her kan man registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner.

En blokkjede lagrer data i blokker som linkes til hverandre. Man bruker kryptografi, altså teknikker for å skjule informasjon slik at kun den som er autorisert har mulighet til å avsløre innholdet, for å linke disse blokkene til hverandre. Med Ethereum blir sentraliserte servere erstattet med tusenvis av såkalte nodes som styres av frivillige over hele verden for å danne en «world computer». Målet er at en dag skal hvem som helst i verden kunne bruke det. Hvis dette eksperimentet går etter planen, vil det kunne revolusjonere apper, siden utviklerne kan bruke Ethereum til å bygge lederløse applikasjoner. Dette betyr at brukernes data ikke kan bli fiklet med av de som skapte tjenesten.

Ethereum ble offisielt lansert i 2015 som et reelt funksjonelt nettverk, men det ble foreslått allerede i 2013 av utvikleren Vitalik Buterin. Han var da 19 år gammel, og er i dag beskrevet som en av verdens yngste kryptomilliardærer. Buterin var en av pionerene bak idéen om å utvide teknologien bak Bitcoin og blokkjede slik at det kunne brukes til mer enn transaksjoner.

Hvordan skiller Ethereum seg fra Bitcoin?

Bitcoin og Ethereum blir ofte sammenlignet fordi begge er blokkjedenettverk, basert på åpen kildekode og er de to største kryptovalutaene i dag. Ethereum er inspirert av Bitcoin, men der Bitcoin brukes hovedsakelig for å lagre verdier, er idéen bak Ethereum å desentralisere andre former for applikasjoner og tjenester. Dette kan være alt fra sosiale medier-nettverk til nettverk med komplekse finansielle avtaler.

Ethereum sine skapere har med andre ord som mål å bruke samme teknologi som Bitcoin for å erstatte internettets tredjepart – de som lagrer data, overfører lån og holder oversikt over komplekse finansielle instrumenter. Siden det ikke er like sårbart overfor hackere og andre inntrengere, så har Ethereum åpnet muligheter for lagring av privat informasjon om alt fra helseopplysninger til stemmer ved valg.


Ethereum og et desentralisert internett

Før man kan forstå Ethereum, hjelper det å forstå konseptet mellommenn.

I dag er mellommenn overalt, og de hjelper oss å gjennomføre all type digitale oppgaver. Gmail, for eksempel, hjelper oss å sende e-post, Vipps hjelper oss å sende 100 kroner til en venn.

Dette betyr at vår personlige data, økonomiske informasjon og liknende er lagret på andres datamaskiner, i skyer og på servere som eies av firmaer som Facebook, Google eller PayPal. Denne strukturen kan være problematisk, fordi det betyr mindre kontroll for forbrukerne, og kan resultere i sensur. Mellommenn eller tredjeparter kan tre inn og forhindre forbrukerne fra ulike handlinger som å kjøpe fra en spesifikk børs eller poste noe på sosiale medier, eventuelt å blokkere brukere totalt.

Poenget med Ethereum er å endre hvordan apper og internett i dag fungerer, ved å gi forbrukerne mer kontroll ved å bytte ut mellomleddet med smartkontrakter - altså verktøy som automatisk kan utføre transaksjoner når visse vilkår er oppfylt. En desentralisert app vil se helt lik ut som en tradisjonell, sentralisert app, som for eksempel Facebook, men det er i kulissene endringene skjer. Her jobber nemlig disse smartkontraktene, og istedenfor å kjøre på én server så kjører appen på blokkjeden.

Mange, også internetts oppfinnere, mener at internett alltid skulle være desentralisert, og en splintret bevegelse har oppstått rundt bruken av nye verktøy for å oppnå dette målet. Ethereum er en av teknologiene som er med på denne bevegelsen. 

Hva er de neste stegene for Ethereum?

Ethereum har hatt utfordringer med skalerbarheten, noe som har ført til svært høye transaksjonskostnader. Det er imidlertid flere produkter og selskaper som enten har blitt lansert, eller er i ferd med å bli lansert som vil hjelpe på skalerbarheten. Polygon har bidratt mye allerede, mens Arbitrum og Optimism er ventet å avlaste ytterligere når de går live i løpet av kort tid.

Det er særlig to oppgraderingen av Ethereum som det er knyttet store forventninger til:

I løpet av sommeren kommer "London"-oppgraderingen av Ethereum, som blant annet innebærer en endring av avgiftene man betaler for transaksjoner. Avgiftene vil bli mer forutsigbare, og en del av avgiften blir "brent", noe som isolert sett er positivt for verdien av Ether fordi det blir færre av dem.

Den største oppgraderingen er imidlertid ventet mot slutten av året, eller tidlig 2022. Da endrer Ethereum konsensusmekanisme bort fra det energikrevende alternativet Proof-of-Work til Proof-of-Stake. Sistnevnte innebærer at man kan låse inn eller stake, en andel av sine Ether og bruke dette til å validere blokker. Dette kan enten gjøres direkte dersom man har minst 32 Ether, eller indirekte gjennom tredjeparter som Lido. Dette er den største oppgraderingen av Ethereum siden dens fødsel i 2015.


Kilder:
Ethereum
Coindesk

Investopedia
Hackernoon

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile