Bilde med tekst som sier ethereum og the Merge

Hva og når er Ethereums the Merge?

The Merge vil markere både en slutt og en ny begynnelse for Ethereum. Proof-of-stake vil ta over for proof-of-work, og Ethereum vil redusere energiforbruket med ca. 99.95%. Men hva er the Merge egentlig, når skjer det og hva er konsekvensene for nettverket og kryptovalutaen?


Ethereum en desentralisert blokkjede og et rammeverk for databehandling som gjør det enkelt for utviklere å lage egne desentraliserte applikasjoner og kryptovalutaer.

Du kan lære mer om Ethereum her.

The Merge kort forklart

 • The Merge, eller “sammenslåingen”, er Ethereum sin overgang fra proof-of-work til proof-of-stake.
 • Estimert dato for the Merge: 15. september 2022.
  • En oppgradering som kalles Bellatrix consensus layer upgrade finner sted 6. september. Denne oppgraderingen skal gjøre det mulig å gjøre transaksjoner på proof-of-stake-blokkjeden Beacon Chain, som i the Merge vil sammenslås med Ethereums hovednett.
 • The Merge vil redusere Ethereum sitt energiforbruk med ca. 99.95%.
 • The Merge vil også legge grunnlaget for Ethereum sine skaleringsplaner, som for eksempel sharding. Sharding er en prosess der man deler opp en database for å spre belastningen. For Ethereum betyr dette at overbelastning av nettverket reduseres og at transaksjonshastigheten økes.
 • Du, som eier av Ethereums-baserte digitale eiendeler, som for eksempel ether (ETH), DAI (DAI) og USD Coin (UDSC) trenger ikke foreta deg noe for å forberede deg til the Merge.
 • Firi vil stenge for innskudd og uttak av ETH, DAI og USDC under the Merge av sikkerhetsmessige årsaker. Vi vil sende alle våre kunder mer informasjon om dette i god tid før the Merge.
 • Vær ekstra oppmerksom på svindel under the Merge. Det finnes ingen ETH2-token og du skal ikke veksle dine eksisterende ETH til en “ny ethereum”. I Firi vil vi kun legge til rette for kjøp og salg av samme coin som vi gjør før the Merge.
Hva er the Merge?

Hva er the Merge?

Ethereum har i mange år jobbet med å gå over fra det som kalles en proof-of-work-konsensusmekanisme (PoW) til det som kalles proof-of-stake (PoS). Bitcoin var den første fungerende implementasjonen av proof-of-work, og Ethereum har også hatt stor suksess. Likevel, en av utfordringene til proof-of-work er at det er svært energikrevende, samtidig som at man kan oppleve at transaksjoner blir dyre og hoper seg opp.

Som en løsning på dette migrer nå Ethereum-nettverket til proof-of-stake. Denne prosessen har skjedd i flere faser, og startet allerede i desember 2020. Navnet “the Merge”, eller “sammenslåingen”, kommer av at to uavhengige blokkjeder, som nå kjører parallelt, vil bli slått sammen. Ethereum sitt hovednettverk vil slås sammen med en blokkjede kalt “the Beacon Chain”. Den sistnevnte blokkjeden har ett formål: Å være en proof-of-stake-blokkjede. The Merge er altså slutten på proof-of-work og starten på proof-of-stake for Ethereum.

Et av de mest stilte spørsmålene rundt the Merge er helt enkelt “Wen Merge?”. Utviklerne har hatt en soft deadline 19. september 2022, men denne er nettopp endret til 15. september. Dette kan fortsette å endre seg, fordi alle jobber hardt for at overgangen skal skje så fort som mulig.

Du kan følge oppdateringer fra Ethereum på deres blogg her.

Firi forklarer: Hva er forskjellen på proof-of-work og proof-of-stake?

Både proof-of-work og proof-of-stake er konsensusmekanismer som ulike kryptovalutaer bruker for å verifisere transaksjoner. Man kan også si at det er ulike mekanismer for å sikre blokkjeden til kryptovaluta. For eksempel skal PoW eller PoS sørge for at kun én person kan bruke én mynt én gang samtidig.

Proof-of-work er en av de vanligste konsensusmekanismene i kryptovaluta, og blir brukt av Bitcoin. Kort fortalt må minere løse et matematisk regnestykke, og på denne måten validere gyldigheten av blokken. Den første datamaskinen som finner løsningen på regnestykket tildeles neste blokk og får en “block reward” med for eksempel bitcoins, og prosessen begynner på nytt.

Mining bruker datakraft til å prosessere transaksjoner, sikre nettverket og holde alle systemer synkronisert med hverandre.

Minerne sikrer nettverket ved at det koster en eventuell angriper enorme ressurser å manipulere eller ødelegge nettverket. Det blir da i praksis umulig å gjennomføre et vellykket angrep fordi man må kontrollere nok datakraft til å overmanne nettverket - Men det igjen vil koste mer penger og ressurser enn det man potensielt ville tjene på et vellykket angrep.

Proof-of-stake er også en vanlig konsensusmekanisme, men istedenfor å løse et regnestykke, så må brukere stake noe av kryptovalutaen sin for å validere transaksjonen.

Staking fungerer slik at du låser din kryptovaluta på blokkjeden, i det som kalles staking pools, i bytte mot å tjene en belønning. Validatorer, som de kalles, tilbyr altså sin kryptovaluta som sikkerhet for muligheten til å validere blokker. Hvem som blir valgt til å validere blokken, og dermed får en belønning, trekkes basert på hvem som har låst mest krypto i lengst tid i staking poolet. Blokkene blir validert av flere ulike validatorer, og når et spesifikt nummer validatorer har verifisert blokken, er verifiseringen ferdig. Staking kan minne om en høyrentekonto, der man setter av et visst beløp og får utbetalt avkastning som kan minne om rente.

Dersom en validator forsøker å angripe nettverket, eller lignende, vil den bli straffet ved å miste en prosentandel av sin kryptobeholdning. Derfor er det eneste rasjonelle å ta beslutninger som også er til det beste for nettverket som helhet.

Cardano bruker allerede PoS, og nå skal også Ethereum gå over til denne konsensusmekanismen.

Likheter og forskjeller mellom PoW og PoS

Begge konsensusmekanismene har økonomiske konsekvenser som straff for å prøve å manipulere eller angripe nettverket. For minere (proof-of-work) er straffen at man bruker mye datakraft, energi og tid, noe som koster penger. For validatorer (proof-of-stake) er det kryptovalutaen som man har staket som står på spill.

En betydelig forskjell mellom de to konsensusmekanismene er energibruken. Proof-of-stake hevdes å være 99.95 prosent mindre energikrevende enn proof-of-work fordi det ikke behøves datakraft.

Hva skjer i og etter the Merge?

The Merge representerer sammenslåingen av to nettverk i Ethereum. Det eksisterende hovednettet, det som kalles Mainnet, blir sammenslått med proof-of-stake-blokkjeden Beacon Chain.

Illustrasjonen under forklarer overgangen godt. Helt siden den spede begynnelse for Ethereum har Mainnet blitt sikret av proof-of-work. I desember 2020 ble Beacon Chain skapt, og det har siden eksisert side om side med Mainnet. Etter sammenslåingen vil Beacon Chain være konsensusmotoren for alle nettverksdata på Ethereum-blokkjeden.

Ingen historie vil gå tapt. Etter hvert som Mainnet blir slått sammen med Beacon Chain, vil også hele transaksjonshistorien til Ethereum tas med videre. Ethereum vil fortsette å være Ethereum.

Her er de viktigste endringene etter the Merge:

 • Til forskjell fra proof-of-work, så baseres ikke proof-of-stake på at transaksjoner blir verifisert med bruk av strøm og datakraft. I stedet er proof-of-stake utformet slik at man kan ta i bruk kryptovalutaen ether for å sikre nettverket.
 • Det å låse opp sin ETH for å sikre nettverket kalles staking. Og som belønning får man renteinntekter på de verdiene man har låst.
 • Du kan lære mer om flere av endringene i vår dyptgående artikkel om Ethereum.


Hva betyr proof-of-stake for Ethereum sin fremtid?

Etter sammenslåingen får vi et mer miljøvennlig, bærekraftig og skalerbart Ethereum.

 • Skalering: Proof-of-stake vil legge grunnlaget for Ethereum sine skaleringsplaner, som for eksempel sharding.
 • Miljøvennlighet: Ethereum sin blokkjede kommer til å bruke vesentlig mindre energi. Fordi proof-of-stake ikke er en ressurskrevende konsensusmekanisme som krever et høyt strømforbruk, vil proof-of-stake sørge for at Ethereum blir mer bærekraftig.
 • Demokratisering: Med proof-of-stake blir det enklere for brukere å delta i å sikre nettverket, da man i praksis bare trenger å forplikte ether i protokollen, i stedet for å sette opp en fysisk datamaskin og bruke strøm.
 • Sikkerhet og desentralisering: Med sharding kommer proof-of-stake til å gjøre at Ethereum sin blokkjede blir mer trygg og desentralisert, og at det blir mindre risiko for manipulasjon.

Hva er de negative konsekvensene av overgangen til proof-of-stake?

Til tross for at Ethereum håper på et redusert energiforbruk og bedre skalerbarhet, kommer overgangen til proof-of-stake også med noen utfordringer.

 • Sikkerhet: Til tross for at sharding vil medføre økt sikkerhet, er proof-of-stake-konsensusmekanismen fortsatt ganske ung, og har ikke bevist sin sikkerhet på samme måte som proof-of-work.
 • Verdi for brukeren: Belønningen for staking er mye lavere enn belønningen for mining. I tillegg vil verdien til den som staker bli låst frem til staking-perioden er ferdig.
 • Makt: Brukere som har mye ether har stor innflytelse på konsensusprosessen. Det vil si at det er mindre desentralisert. Kort fortalt har de med mye penger mer innflytelse i nettverket.

Hva må jeg gjøre for å forberede meg til the Merge?

Som eier av ether (ETH) eller annen Ethereums-basert kryptovaluta, som f.eks. DAI og USDC, trenger du ikke gjøre noe som helst med midlene dine. Som Firi-kunde er midlene dine trygt lagret i wallets, og det vil ikke bli noen som helst endringer på selve ETH-coinen eller noen andre digitale eiendeler på Ethereum-blokkjeden. Hele Ethereum sin “historie”, altså alt som ligger på blokkjeden, vil holdes intakt og uendret, også etter sammenslåingen. Det vil si at innholdet i lommeboken din vil være akkurat det samme som før - selv om kursen kan gå opp eller ned.


Vil ETH2 ta over for ETH1?

Nei, det finnes ikke en ETH2-token eller en ny ethereum, og det vil ikke ta over for ETH. Vi anbefaler alle å være ekstra oppmerksom på svindel i perioden under sammenslåingen. Ikke send ETH til noen som helst adresse i et forsøk på å “oppgradere” til ETH2 eller lignende. Du trenger som nevnt ikke foreta deg noe som helst gjennom the Merge. Firi holder midlene dine trygge.

ETH2 har frem til nå vært kjent som “Ethereum 2.0” - det nye Ethereum med proof-of-stake som konsensusmekanisme. Ethereum-utviklere har gått bort fra å bruke dette begrepet for å forhindre forvirring blant brukerne. Et av de største problemene med ETH2-begrepet har vært at det skaper det som kalles en “broken mental model”, altså at man tenker feil om Ethereum. Det er nemlig ikke sånn at ETH1 kommer først og ETH2 kommer etter, eller at ETH1 slutter å eksistere når ETH2 blir lansert. Ved å fjerne ETH2-begrepet helt, slipper man uklarheter som dette.

I noen sammenhenger kan du ha sett at du kan “stake ETH2”. Dette er heller ikke korrekt, da det ikke finnes en ETH2-token. Uansett, det vil kun finnes én ETH etter the Merge, og den vil hete ETH/ether. Ethereum-blokkjeden vil også fortsette å hete “Ethereum”.

Vil the Merge påvirke Firis kunder?

Ja, the Merge vil påvirke absolutt all aktivitet på Ethereum-nettverket. Av sikkerhetsmessige årsaker stenger Firi for innskudd og uttak av Ethereums-baserte kryptovaluta når sammenslåingen finner sted. Når det er sagt, så forventer og håper vi at the Merge vil gå knirkefritt, og at vi kan åpne for innskudd og uttak ganske fort etter sammenslåingen.

Vi stopper uttak og innskudd av disse kryptovalutaene under the Merge:

 • Ether (ETH)
 • DAI (DAI)
 • USD Coin (USDC)

Ikke nøl med å kontakte oss på Firi-chatten hvis du har spørsmål angående dette.

Ofte stilte spørsmål om the Merge

Hvordan vil the Merge påvirke Ethereum-minere? Bør man investere i Ethereum nå? Er the Merge en fork?

Vi har samlet de vanligste spørsmålene rundt the Merge her.

Vil Ethereum bli mer energivennlig?

Ja. Overgangen fra proof-of-work til proof-of-stake vil redusere Ethereum sitt energiforbruk med hele 99,95 prosent. Ethereum oppgir selv at de bruker like mye energi som Finland hvert eneste år, men etter the Merge vil man kunne utvinne kryptovaluta 2000 ganger mer effektivt.

Vil transaksjonskostnaden gå ned og hastigheten på nettverket gå opp?

Dette er et omdiskutert tema. Det korte svaret er “njee”. Etter sammenslåingen vil transaksjonshastigheten økes marginalt. For å være nøyaktig, vil det gå fra 13,6 sekunder til 12 sekunder. Det tilsvarer en økning på 12%. Dette betyr at “gas fee”, altså transaksjonskostnadene, også vil reduseres med 12 prosent. Ethereum selv mener at dette er så liten margin at det ikke er innafor å si at det blir lavere kostnader og høyere hastighet.

Vil the Merge påvirke minere?

Ja, the Merge vil påvirke minere. Den nye proof-of-stake-modellen sørger for at det ikke lenger krever datakraft, og minere vil ikke lenger få betalt for å verifisere transaksjoner. proof-of-stake er  utformet slik at man tar i bruk, eller staker, kryptovalutaen ether for å sikre nettverket. Som belønning får man renteinntekter på de verdiene man har låst opp.

Er the Merge en fork?

Nei, the Merge er ikke en fork. Det er en sammenslåing av to blokkjeder (Mainnet og Beacon Chain), der proof-of-stake vil ta over for proof-of-work. Ethereum bruker denne analogien:

Se for deg at Ethereum er et romskip, der utviklerne har jobbet lenge på en helt ny motor og et mer herdet skrog. Dette prosjektet har de kalt Beacon Chain. Etter omfattende testing er det endelig på tide å bytte ut den gamle motoren med den nye. Dette gjøres når romskipet er i lufta. De setter inn den nye, mer effektive, motoren i det eksisterende skipet.


Når det er sagt, så er det mange Ethereum-minere som ikke er helt fornøyde med overgangen til PoS, og som vil tape mye penger på dette. I tillegg til at profitten reduseres kraftig, finnes det mange dyre mining-rigger som vil bli mer eller mindre verdiløse etter the Merge. Derfor presser Ethereum-minere på for å beholde den nåværende PoW-konsensusmekanismen, og prøver å få i gang en hard fork kalt Ethereum Pow med den tilhørende kryptovalutaen ETHPow. 

For å gjøre det vanskeligere å fortsette å mine med PoW, planlegger Ethereum en såkalt “difficulty bomb”, eller en vanskelighetsbombe. Dette gjør at det blir mye mer tidkrevende å verifisere en transaksjon, det behøves mye mer datakraft og minerne får mye mindre ut av å gjøre dette. Poenget med en difficulty bomb er altså å oppfordre minere til å gå bort fra proof-of-work-konsenusmekanismen. Samtidig jobber de som ønsker å beholde PoW for å fjerne denne vanskelighetsbomben. Hvis de klarer å gjøre dette, vil det altså opprettes en hard fork av den originale Ethereum-blokkjeden, altså Ethereum Pow.

Om dette skjer, eller om det eventuelt blir noe meningsfull aktivitet på denne forken, gjenstår å se.


Hvis en fork av ETH får en betydelig verdi (feks 1% av ETH), vil Firis kunder få tilgang til denne kryptovalutaen?

Det er to ulike scenarioer som vi tar høyde for at kan skje under the Merge:

 1. Ingen ny token blir skapt. ETH fortsetter å være ETH.
 2. Det oppstår en fork. En ny token, i tillegg til ETH, blir skapt.


La oss ta for oss scenario 2 her:

Hvis vi skulle ende opp med to ulike blokkjeder etter The Merge, og the Merge går etter planen og blir proof-of-stake, vil ETH-tickeren bli brukt for proof-of-stake-blokkjeden. Det andre tokenet, som sannsynligvis vil bli kalt ETHPoW, vil bli brukt for proof-of-work-blokkjeden (Ethereum PoW).

Vi jobber tett med partnerne våre for å gjøre uttak av ETHPoW mulig. Det vil ikke være mulig å motta, veksle eller handle ETHPoW hos Firi. Du kan alltid handle, eller trade, ETH hos Firi, uavhengig om en fork skulle finne sted.

Vil the Merge påvirke prisen på Ethereum? Bør jeg investere i ETH nå?

Vi i Firi ønsker ikke å spekulere i kursendringer eller gi finansielle råd. Det vi kan si er at det knyttes mye FOMO (Fear of Missing Out) til denne historiske hendelsen, noe som naturligvis har stor påvirkning på prisen på ether (ETH).

Overgangen til PoS betyr at det vil utstedes færre nye ether per blokk, noe som igjen betyr lavere salgspress i forhold til PoW, noe som isolert sett er positivt for prisen. Om denne effekten allerede er innbakt i prisen eller ikke, er umulig å si. Vi har allerede opplevd en betydelig oppgang på hele 80 prosent i løpet av en måned nå nylig, men vi kan ikke spå hvordan dette vil utvikle seg. Noen forbereder seg til the Merge ved å investere i ETH allerede nå, mens andre velger å vente til etterpå. Noen velger å ikke investere i det hele tatt, eller i andre kryptovalutaer. Vi anbefaler deg å gjøre din egen research.

Hvor kan jeg lære mer om Ethereum og the Merge?

Du kan lære mer om Ethereum ved å klikke deg inn på lenken under. Her har vi samlet alt du trenger å vite om kryptovalutaen. Vi anbefaler også at du leser Ethereum sitt eget white paper. For mer informasjon om the Merge kan du også lese vår dyptgående artikkel om the Merge eller besøke Ethereum sin the Merge-side.

Kilder:

Ethereum

Coindesk