DAO

DAO. En organisasjon uten sentralisert ledelse.

DAO står for Decentralized Autonomous Organization. En organisasjon styrt av et fellesskap, hvor tillit er etablert via en smart kontrakt. DAO-er har ikke en administrerende direktør eller et styre. Det eies av medlemmene og fatter vedtak basert på forslag som DAO-eierne stemmer over.


Historien om desentralisert autonom organisasjon (DAO)

Programvare spiser verden. Marc Andreessen sa det i 2011. Marc var medforfatter av Mosaic, den første populære nettleseren, i 1997. I dag er han medgründer av a16z, et av verdens mest fremtredende venturekapitalfirmaer.

Programvare spiser verden, og programvare har begynt å spise organisasjoner. Desentralisert autonom organisasjon har etablert seg som en av de mest populære måtene å samarbeide og bygge organisasjoner på en desentralisert stuktur. Sikkerhet og verktøy har blitt mye bedre de siste to årene, og DAO-er er en god kandidat for å være den heteste kryptotrenden i 2022.


Tidlige eksempler på DAOer

The OG DAO, Bitcoin.

Når du ser på historien til DAOs, har det ikke alltid vært klart at det ville være så populært som det er i dag. Bitcoin-nettverket er det tidligste eksemplet på en DAO. Bitcoin er ikke en DAO ut ifra dagens standarder, men har skalert gjennom avtaler i nettverket fra dag én. Nettverket må komme til enighet når Bitcoin-nettverket ønsker å endre protokollen.


Dash

En åpen kildekode kryptovaluta. Nettverket gjorde en “fork” fra Bitcoin-protokollen i 2014. Dash har en desentralisert måte å ta beslutninger på og er den første DAOen som vi kjenner til med dagens standarder. DASH drives av en undergruppe av brukerne deres kalt «masternodes». Alle med 1000 Dash Coins (DASH), protokollens opprinnelige kryptovaluta, kan bli en masternode-eier.

Dash har skiftet navn flere ganger siden 2014 og ble først kalt Xcoin.


Suksessen og fiaskoen, the DAO

I mai 2016 startet noen av Ethereum-fellesskapets medlemmer The DAO. De hadde til hensikt å drive DAO som et risikokapitalfirma for krypto- og desentraliserte organisasjoner. DAO samlet inn penger på en unik måte. De laget en lommebok, og alle som sendte ETH til lommeboken fikk DAO-tokens i retur.

Innsamlingen var vellykket, og de samlet inn den mest fremtredende crowdfunding noensinne med 12,7 millioner ETH ($150 millioner på den tiden).

7. juni 2017 DAO ble hacket. 3,6 millioner ETH ($70 millioner på den tiden) ble stjålet. Hackeren fant et smutthull i koden. Han var i stand til å be DAOen om å gi Ether tilbake flere ganger før den smarte kontrakten kunne oppdatere balansen.


En viktig merknad er at smutthullet ikke var i Ethereum-koden, men i applikasjonen bygget på toppen av Ethereum.

Den gale og velykkede ideen, The constitution DAO

The constitution DAO ble grunnlagt i 2021 og samlet samle inn 47 millioner dollar for å kjøpe en original kopi av USAs grunnlov på bare fem dager. De tapte budrunden, men viste likevel potensialet for global digital fundraising.


Alphas x Sigmas DAO

Alphas x Sigmas DAO Alphas x Sigmas DAO er et Metaverse utviklingsselskap som investerer og utvikler i tokenbaserte prosjekter via et community eid treasury. De har utviklet NFT prosjekter som Alphas x Sigmas hvor NFTen du eier gir deg community medlemskap og tilgang til å påvirke hvordan treasury blir forvaltet.

Hvordan er en DAO bygget opp?

DAO er bygget opp annerledes enn tradisjonelle organisasjoner som vi er vant til. Den har maksimal åpenhet. Den bryr seg ikke om hvor du bor så lenge du har internettilgang og det er heller ikke behov for en tredjepart.

Lever på blokkjeden.

Alle DAO-er lastes opp til en blokkjede. Den mest populære blokkjeden i dag er Ethereum-blokkjeden. På grunn av høye gassavgifter på Ethereum har vi sett økt bruk av Ethereum lag to blokkkjeder som Polygon.

Du kan lese mer om hvordan blokkjedeteknologi fungerer i denne artikkelen.

Den viktigste fordelen med å laste opp organisasjonen til en blokkjede er åpenhet. Alt du gjør på en blokkjede spores og lagres. Alle kan se hvem som eier tokens i DAO, hvordan de bruker pengene sine og hvilke beslutninger som tas.

Tokens.

I stedet for aksjer i et selskap, har du tokens i en DAO. Eierskapet består av tokenholdere. Tokens representerer ditt eierskap i DAO og gir deg rett til å foreslå og stemme på beslutninger. En tradisjonell bedrift har en sentralisert beslutningsprosess; DAOs lar medlemmene bestemme, og dette gir alle mulighet til å påvirke.

Digitale lommebøker også kallt “Wallets”.

I en DAO har du to typer wallets

 1. Eierens wallets
 2. DAOens wallets


Wallets brukes til å lagre, sende og motta tokens. Det er et program som samhandler med blokkjeden. Hver wallet har én privat og én offentlig nøkkel.

Den private nøkkelen er som en nøkkel til en safe. Du kan egentlig se på det som din private digitale bankkonto. Den eneste forskjellen er at du er den eneste som har tilgang til den.

Den offentlige nøkkelen kan sammenlignet med bankkontonummeret ditt. Denne nøkkelen kan deles med alle du vil. Hvem som helst kan sende transaksjoner til dem. Den er offentlig på blokkjeden, slik at alle kan se lommebokens transaksjoner når du samhandler med blokkjeden.

Eierens wallets er lommebøker som eier tokens i en DAO.

DAO-wallets er der DAOen mottar pengene sine, foretar betalinger eller investerer. Du kan kalle det organisasjonens bankkonto.

Alle beslutninger, endringer og bruk av midler er 100 % transparente som alt annet på blokkjeden. Dette gjør det lettere å investere og vanskelig å skjule viktig informasjon for medlemmene.

Styrt uten sentralisert ledelse

Hvordan beslutninger tas og utføres er forskjellig i en desentralisert organisasjon. DAO-er administreres av kode. Du jobber for en protokoll. Du stoler på koden og fellesskapet, i stedet for en sentralisert ledergruppe.

Smarte kontrakter.

Det er et stort tema siden smarte kontrakter er grunnleggende i det meste av det vi gjør på blokkjeden. Vi vil ikke ta for oss alt om smarte kontrakter i denne artikkelen, men forklare hvordan de fungerer i en DAO.


For å forstå hvordan smarte kontrakter fungerer, må vi forstå hva det er:


"En "smart kontrakt" er ganske enkelt et program som kjører på blokkjeden. Det er en samling av kode (dens funksjoner) og data (dens tilstand) som ligger på en spesifikk adresse på Ethereum blokkjeden.


Smarte kontrakter er en type konto. Dette betyr at de har en saldo og kan sende transaksjoner over nettverket. De er imidlertid ikke kontrollert av en bruker. I stedet distribueres de til nettverket og kjøres som programmert. Brukerkontoer kan deretter samhandle med en smart kontrakt ved å sende inn transaksjoner som utfører en funksjon definert på den smarte kontrakten. Smarte kontrakter kan definere regler som vanlige kontrakter og håndheve dem automatisk via koden. Smarte kontrakter kan ikke slettes, og deres interaksjoner er irreversible.


Den kanskje beste metaforen for en smart kontrakt er en salgsautomat, som beskrevet av Nick Szabo. Med de riktige inputs er en spesifikk outputs garantert."

- Ethereum.org


Smarte kontrakter formaliserer regler i DAOs, eksempler kan være:

 • Stemmegivning
 • Nettverkskonsensus
 • Økonomiske beslutninger
 • Kompensasjon
 • Grants
 • Finansiering
 • Tokendistribusjon
 • Tildele roller

Smarte kontrakter setter styringsstrukturen i DAO.

Styringsstruktur.

Hver DAO trenger en styringsstruktur. Hvordan DAO styres er definert av den smarte kontrakten. Hvis du gjør denne prosessen feil, vil DAOen mislykkes.


Styringen gir en struktur som token-innehaverne har blitt enige om å følge. Regler for endringer eller handlinger er kodet inn i den smarte kontrakten. Når noen ønsker å gjøre et trekk i DAO, stemmer token-innehaverne for det.


I styringsstrukturen bestemmer du hvor mange prosent av DAO som skal være representert og hvor mange prosent som må være enige om det foreslåtte vedtaket.

Et eksempel kan være hvis DAO ønsker å kompensere noen for en jobb, trenger de:

 • 50 % av nettverket skal stemme
 • 51 % må være enig
 • 7 dager stemmeperiode, slik at folk har tid til å stemme

Dersom token-innehaverne kommer til enighet, utbetales kompensasjonen som avtalt.

Oppsummering:

DAOer har uendelige muligheter. Det er fortsatt tidlig, og det er uklart hvordan DAOs skal reguleres. Jeg ser flere fordeler enn ulemper. Det gjør globalt samarbeid med likesinnede mulig. Den har en innebygd finansstruktur som ingen har myndighet til å få tilgang til uten medlemmenes godkjenning. Styringsstrukturen gir alle i DAO muligheten til å stemme gjennom forslag og stemmegivning. Kort oppsummert ser jeg det som en effektiv og trygg måte å jobbe med likesinnede på både nasjonalt og globalt.


Om forfatter: Sander Andersen er en norsk teknologi gründer, engel investor, NFT collector og founding member i Alphas x Sigmas 

Du finner også @Sanderandersenn på Twitter.


Sander Andersen25/03/2022