MiraiEx has become Firi. Read more why.

Sikring av bitcoin og andre kryptovaluta hos Firi (tidligere MiraiEx)

Øyvind Kvanes - 31/08/2019
Hvelv

For ethvert foretak som oppbevarer bitcoin og annen kryptovaluta er lagring og sikring av disse midlene det aller viktigste. Det har det også vært for oss helt siden vi startet Mirai Technologies i 2017.

Vi ønsker å være så åpne som mulig om hvordan våre prosesser og systemer fungerer for å forsikre våre kunder om at det blir gjort på en trygg måte. Oppbevaring av verdier for kunder er et stort ansvar, og vi håper at denne artikkelen kan gi et innblikk i hvordan vi tenker og at vi får frem hvor viktig sikring av kunders midler er for oss.

Dine digitale lommebøker hos Firi (tidligere MiraiEx)

På samme måte som at vi har kontanter i en lommebok, så lagres kryptovaluta i en såkalt wallet (digital lommebok). Hos Firi får du som kunde automatisk tildelt personlige lommebøker for alle kryptovalutaene som tilbys hos oss, og vi sørger for en trygg og enkel oppbevaring av midlene dine. Dette betyr, helt enkelt, at det eneste du trenger for å få tilgang til midlene dine er enten telefonen din med Vipps eller brukernavn og passord til Firi-kontoen din, samt BankID.

Hvordan vi lagrer og sikrer kundemidler

Vi lagrer kundemidler både varmt og kaldt (hot storage/cold storage). Varm lagring vil si at kryptovalutaen er lagret på en enhet som er koblet til internett. Her lagrer vi minst mulig av midlene, men nok til at kunder kan gjøre uttak raskt og enkelt. Våre “varme lommebøker” (hot wallets) kjører på egen server, og kun personer som arbeider direkte med dette har tilgang til dem.

Mesteparten av kundemidlene lagrer vi til enhver tid kaldt, det vil si at de ikke på noen måte er tilgjengelig fra internett. Til dette benytter vi det vi mener er det sikreste alternativet som finnes på markedet, nemlig Ledger Vault. For å hente ut kryptovaluta herfra, så kreves det signaturer på en fysisk hardware enhet fra x antall ulike personer på flere forskjellige lokasjoner. Man kaller denne typen lommebok for “multisignatur-lommebok”. Transaksjoner som blir sendt fra denne kalles gjerne M-av-N transaksjoner, det kreves altså M signaturer av totalt N mulige for å signere en gyldig transaksjon. Siden signaturene gjøres med fysiske enheter, så er det umulig å “hacke” denne kalde lagringen. Kundemidlene blir også forsikret med Ledger’s forsikring mot kriminalitet.

Blog post bilde

Eksterne lommebøker

Du kan også velge å oppbevare midlene dine i eksterne wallets utenfor MiraiEx. Dette er mye mer komplisert, så vi anbefaler de som er ny i kryptoverdenen å benytte seg av de lommebøkene man allerede har hos oss. Når man bruker eksterne lommebøker, så må man også ta stilling til den ubehagelige sannheten om at en wallet er tilsvarende en fysisk lommebok som kan mistes. Tilgangen til den digitale lommeboken får du ved å taste inn en privat nøkkel. Glemmer du denne, så kan du heldigvis gjenopprette den ved en gjenopprettingsfrase. Glemmer du også denne er det mye verre, og du vil mest sannsynlig miste innholdet i den for alltid.

Som sagt så trenger du ikke tenke på dette hvis du velger å ha lommebøkene din lagret hos Firi. Tenk på det som at vi har lommebøkene oppbevart i en safe, som kun du har tilgang til ved å bruke Vipps eller brukernavn og passord til Firi. Hvis du skulle være uheldig å miste telefonen eller glemme passordet ditt, så kan vi hjelpe deg med å få tilgang så lenge du kan dokumentere at du er deg. Dette kan for eksempel gjøres via BankID.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile