MiraiEx has become Firi. Read more why.

Firi (tidligere MiraiEx) lanserer egen skatteberegning for kryptovaluta

Vi har gjort skatteutregninger for alle våre kunder som har handlet hos oss i 2020, så nå kan du enkelt få utregningene av inntekt, formue, gevinst og tap, og føre det selv inn i skattemeldingen din.

Kryptovaluta anses som formue, og skal derfor rapporteres i skattemeldingen din hvert år. Hver gang du kjøper eller selger kryptovaluta hos Firi (tidligere MiraiEx), så er dette en realisering av gevinst eller tap, og dette skal altså skattes eller gis fradrag for. Vi vet at mange gruer seg til å gjøre skatteberegninger på kryptovalutaen sin, så Firi (tidligere MiraiEx) ønsker å gjøre denne prosessen så enkel som mulig for kundene våre. Derfor har vi gjort skatteberegningene for deg, og gir deg de fire tallene som du skal skrive inn i skattemeldingen din. Du vil også få et vedlegg som du kan levere til Skatteetaten. NB: Vi kan kun regne ut det du har handlet for og investert hos Firi (tidligere MiraiEx), så hvis du har kryptovaluta et annet sted, så anbefaler vi å lese dette blogginnlegget om skatt på kryptovaluta for hvordan du kan gå frem.

Før du går i gang, anbefaler vi at du leser Skatteetatens guide til skatt på virtuell valuta. Husk at fristen for å levere skattemelding med eventuelle endringer er 30. april for privatpersoner.

Her finner du skatteberegningen:

I Firi-appen: Profil -> Mine detaljer -> Skatteberegning
På firi.com: Profil (ditt navn) -> Skatteberegning

Vi regner ut:

Formue
- Det kryptovalutaen din var verdt ved årsskiftet.
(Føres under “Formuesverdi” i skattemeldingen)

Gevinst - Vi har summert gevinsten din fra alle realisasjoner av all kryptovalutaen din fra fjoråret. (Føres under “Skattepliktig gevinst” i skattemeldingen)

Tap - Vi har summert alt du har tapt gjennom alle realisasjoner av kryptovalutaen din i løpet av fjoråret.
(Føres under “Fradragsberettiget tap” i skattemeldingen)

Inntekt - Her har vi summert bonuser du har fått gjennom fjoråret.
(Føres under “Annen skattepliktig kapitalinntekt” i skattemeldingen)

Når vi beregner skatt, så bruker vi de reelle prisene fra Firi (tidligere MiraiEx) sitt marked.

Eventuelle transaksjonsgebyrer legges til kjøps- eller salgssummen, og er derfor inkludert i gevinst, tap og/eller inntekt.

Bonuser, her kalt inntekt, beregnes ut fra gjennomsnittskursen på gjeldende kryptovaluta den dagen bonus ble utbetalt. Gjennomsnittskursen er hentet fra de største internasjonale børsene.

Firi (tidligere MiraiEx) følger realiseringsprinsippet FIFU (Først inn, først ut)

Har du overført midler fra annen børs?

Hvis du har overført kryptovaluta fra en annen børs og til din Firi-konto, så vet vi ikke hva du har betalt for kryptovalutaen, altså innkjøpsprisen. Ved forespørsel så kan vi føre inn dette for deg.

Hvordan rapportere inn tallene i skattemeldingen:

Hvis du har temabasert skattemelding, så kan du fylle inn tallene vi har gitt deg her:

Velg tema: Finans -> Andre finansprodukter og virtuell valuta/kryptovaluta -> Virtuell valuta/kryptovaluta. Nå skal du velge mellom å legge inn opplysninger for hver enkelt kryptovaluta eller å legge inn summerte skatteopplysninger for mange virtuelle valuta/kryptovaluta og laste opp vedlegg.

Hvis du kun har handlet med én kryptovaluta, som for eksempel bitcoin, så er det enklest å legge inn opplysninger for hver enkelt kryptovaluta. Har du derimot handlet flere ulike kryptovalutaer, så anbefaler vi å legge inn summerte skatteopplysninger. Du vil få et pdf-vedlegg hos oss som du kan laste opp.

For mer informasjon om dette, se Skatteetaten sin guide til skatt på virtuell valuta.

Masse lykke til med innrapportering av kryptovaluta i år!

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile