MiraiEx has become Firi. Read more why.

Kjøp kryptovaluta for første gang - en guide

Øyvind Kvanes - 28/08/2020
bilde av kryptovaluta

Dette er en guide til hvordan en starter med å investere i kryptovaluta på en trygg og forståelig måte. Vi går inn på hvilke typer kryptovaluta som finnes og hvordan en gjennom vår handelsplattform trygt og enkelt kan kjøpe og selge de kryptovalutaene en ønsker. Dette er ikke tips til hvilke coins en bør kjøpe og selge nå, men en gjennomgang av hvilke faktorer det kan være fornuftig å tenke på.

Hvilke typer kryptovaluta finnes

Vi deler her opp kryptovaluta i grupper slik at det er lettere å orientere seg. Det er naturligvis en ganske stor forenkling å gruppere på denne måten, men for nybegynnere er det en fin måte å gå en oversikt over hva slags typer produkter som finnes i markedet.

Oppbevaring av verdi

I denne gruppen finner vi Bitcoin, den første kryptovalutaen som startet det hele for litt over 11 år siden. Vi har har kalt denne gruppen for “oppbevaring av verdi”, da vi anser det Bitcoin sin største styrke i forhold til andre kryptovalutaer. Bitcoin blir i mange sammenhenger beskrevet som digital gull. Dette kommer av sikkerheten i nettverket og sterk enighet om den strenge pengepolitikken til bitcoin. Det er fastsatt fra dag en at det kun skal opprettes 21 million bitcoin.

Litecoin blir av mange beskrevet som digitalt sølv i forhold til bitcoin som da er gull. Litecoin er svært likt bitcoin men det er omtrent fire ganger så mange enheter i sirkulasjon og prisen per enhet er mye lavere. Du kan kjøpe både bitcoin og litecoin for norske kroner på Firi (tidligere MiraiEx).

Applikasjonsplattform

I denne gruppen finner vi kryptovalutaer som Ethereum, EOS, NEM, Cardano, Tezos, Matic, Cosmos, TRON, NEO og VeChain. Ethereum er den klart største, og veldig mange andre kryptovalutaer startet som en ERC20 smartkontrakt på Ethereum.

Disse prosjektene er desentraliserte plattformer som tilrettelegger for at hvem som helst kan opprette egne smartkontrakter. En smartkontrakt er kode og data som kjører selvstendig på en blokkjede. Dette kan være mange forskjellige typer programmer, alt fra enkle spill til desentralisert finans slik som lån, renter og mer avanserte finansielle produkter. Det rommer altså mye mer enn det en tenker på som en avtale eller kontrakt. Ethereum kan du kjøpe for norske kroner på Firi.

Desentralisert finans

Desentralisert finans, også kjent som DeFi, har blitt veldig populært den siste tiden. Fra starten av året har verdier som er låst i kontrakter i DeFi-produkter økt med over 1000% fra rundt 700 millioner USD til over 7 milliarder USD nå på Ethereums blokkjede.

Blog post bilde

De mest kjente produktene her er Maker, Aave, Curve, Compound, Yearn, Synthetix, Balancer, Uniswap og InstaDApp. Mange av disse produktene benytter flere forskjellige kryptovalutaer, både “stablecoins”, ERC20-tokens og andre kryptovalutaer.

Desentralisert finans er kort fortalt prosjekter som tilbyr tradisjonelle finansprodukter som lån, renteutbetaling, veksling, derivater, opsjoner og mye mer, på en desentralisert måte. En kan altså benytte finansprodukter uten å ha en konto eller kundeforhold noe sted. I stedet signerer en transaksjoner og kommuniserer med forskjellige typer smartkontrakter. De aller fleste DeFi-produktene finnes er bygget på Ethereum som underliggende plattform.

Stabile kryptovalutaer

Stabile kryptovalutaer, også kjent som “stablecoins”, er på en eller annen måte knyttet mot en fiat valuta, altså valutaer slik som dollar, EURO, norske kroner, osv. Det finnes per i dag ingen “stablecoin” for norske kroner, men det finnes en mengde for USD. Den alle største er USDT som har et marketcap på nesten 90 milliarder norske kroner!

De fleste slike kryptovalutaer fungerer slik at det er et selskap som utsteder disse mot innskudd i vanlig fiat-valuta. Selskapene som utsteder disse bør da ha reserver som backer opp verdien på “stablecoins” de utsteder slik at det er mulig å veksle tilbake direkte til fiat-valuta.

Det finnes også desentraliserte versjoner av “stablecoins”. Den mest kjente av disse er DAI. DAI kan man opprette selv, ja man kan faktisk trykke egne penger ved å interaktere med en smartkontrakt. Kontrakten fungerer slik at man må låse verdier i form av andre kryptovalutaer slik som Ethereum og BAT, for så å kunne opprette DAI opp til en viss prosent av denne verdien.

Betaling

Alle kryptovalutaer som har en verdi kan naturligvis benyttes til betaling, men det finnes noen kryptovalutaer som er spesielt utviklet for raske betalinger. Den meste kjente av disse er XRP, en kryptovaluta opprettet av Ripple Labs, et amerikansk teknologiselskap. Ripple Labs fokuserer på raske og billige transaksjoner, og retter seg i hovedsak mot banksektoren med produktet RippleNet.

Blog post bilde

Bitcoin er likevel den kryptovalutaen som brukes i størst grad til betaling. Bruk av bitcoin til betaling er ikke så velegnet for mindre overføringer, da vil det være enda bedre å bruke Lightning-nettverket. Dette er bygget på toppen av bitcoin og tilrettelegger for overføring av bitcoin på sekunder så si uten transaksjonsgebyrer.

Personvern og anonymitet

Dette er kryptovaluta som på engelsk blir kalt “privacy-coins”, det er altså kryptovalutaer som har som mål å beskytte personvernet til brukerne. Det foregår ved å vanskeliggjøre analyse av blokkjeden på flere forskjellige måter. Den mest kjente av de anonyme kryptovalutaene er Monero. Den er spesielt kjent i Norge på grunn av Hagen-saken hvor kidnappere angivelig ønsker å få løsepenger utbetalt i Monero. Monero skjuler både adresser til avsender og mottaker, samt beløpet som sendes, dette gjelder for alle transaksjoner som nå sendes med denne kryptovalutaen. Andre kjente anonyme kryptovaluta er Dash, Zcash, Komodo og Verge.

Hvordan komme i gang med å investere

Hos oss på Firi har vi nå fem av disse kryptovalutaen som er nevnt her, det er bitcoin, litecoin, ethereum, XRP og DAI. For folk i Norge vil nok da den enkleste løsningen være å kjøpe en av disse kryptovalutaene her hos oss. Du kan enkelt opprette konto på Firi med Vipps og så overføre norske kroner med vanlig bankoverføring. Vi støtter også straksbetaling for de som har dårlig tid.

ITAvisen har også en god guide til hvordan kjøpe kryptovaluta både hos oss og andre børser. Det finnes hundrevis av internasjonale børser, og det er viktig å gjøre en grundig research slik at du da velger en seriøs aktør.

Om du så ønsker å kjøpe andre kryptovalutaer som vi ikke foreløpig har på vår plattform kan du overføre kryptovaluta fra Firi til den plattformen du da ønsker. Her på Firi kommer vi og til å legge til flere kryptovalutaer med tiden ut i fra hva våre kunder ønsker seg.

Priser og gebyrer

Vi kommer ikke med anbefalinger om hvilke kryptovalutaer det er lurt å kjøpe eller selge nå. Det vi anbefaler er å gjøre grundig research selv, og jo nyere og mindre prosjektet er, jo mer research er det fornuftig å gjøre. Husk også på at det ikke er prisen per mynt som avgjør verdien på et prosjekt, se heller på “marketcap”, altså hva verdien til summen av alle myntene er. Selv om en XRP kun koster 2,50 kr nå så er dette verdens tredje største kryptovaluta.

Gebyrer varierer og mye fra handelsplattform til handelsplattform. Noen plattformer har og kompliserte strukturer for hva det koster i gebyrer å handle der. Hos oss er det enkelt, vi tar 0,5% i gebyr ved handel uansett hvilket av våre markeder du handler i.

Vi støtter ikke handel med kredittkort hos oss. Noen børser gjør det, men vær da obs på at gebyrer gjerne er svært høye, gjerne på godt over 5-6%. Det kan også være at gebyrer er innbakt i kursen, altså at kursen er svært dårlig slik at du gjør en dårlig handel selv om gebyrene virker lave.

Oppsummering

Kryptovalutamarkedet er et raskt voksende marked i stadig endring hvor det er vanskelig å orientere seg. Vi håper at denne guiden bidrar til å gi nybegynner en litt bedre oversikt over hvilke kryptovalutaer som finnes og hvordan en kommer i gang med investering. Ønsker du å opprette konto hos oss kan du gjøre dette her. Ta også gjerne kontakt om du har spørsmål eller tilbakemeldinger.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile