diversifisere portefølje, kryptoportefølje

Slik kan du diversifisere kryptoporteføljen din

Lasse Schultz25/02/2022

Hvordan du diversifiserer kryptoporteføljen din kan ha mye å si for avkastningen du oppnår. I denne artikkelen kan du lese mer om ideen bak diversifisering.


Viktig informasjon: Ingenting av det som kommer frem i denne artikkelen skal oppfattes som finansiell rådgivning.


Det er ingen hemmelighet at kryptomarkedet til tider kan være svært volatilt og at hvilken strategi du velger for investeringen din kan ha stor påvirkning på avkastningen. På samme måte som at man gjerne diversifiserer en portefølje i aksjemarkedet, bør man også diversifisere kryptoporteføljen sin. Fordelen med å diversifisere er at du kan spre midlene dine og dermed redusere både risiko og volatilitet. Dersom den ene investeringen går dårlig, så kan en av de andre gjøre opp for det eventuelle tapet.


Vil du komme i gang krypto? Du kan lese om hvordan du kjøper kryptovaluta her!

Fordeler og ulemper ved å diversifisere porteføljen din

Det finnes både fordeler og ulemper ved å diversifisere porteføljen. Noen av fordelene er som nevnt over at du sprer midlene dine og på denne måten reduserer risiko og volatilitet. Ved å ha en viss del av porteføljen i stablecoins som DAI vil du også alltid ha muligheten til å kunne kjøpe deg inn når det er store fall i markedet.


Ulempene ved å ha en diversifisert portefølje er at jo mer diversifisert den er, jo nærmere vil den følge markedets totale avkastning. Investorer og tradere ønsker gjerne å slå markedet over en viss periode, men en diversifisert portefølje vil føre til mer gjennomsnittlig avkastning. En diversifisert portefølje krever også mer tid fra deg som investor. For å bevare en diversifisert portefølje bør man fra tid til annen rebalansere porteføljen, slik at det ikke blir for stor overvekt til én enkelt beholdning.

Hvordan diversifisere?

Hvordan man velger å diversifisere porteføljen sin er helt individuelt og avhenger av hvor mye risiko man ønsker å ta. For noen kan det være rett å ikke diversifisere, men å kun holde BTC. For andre kan det være rett å holde både BTC og ETH, mens det for en tredje kan være rett å holde en blanding av mange ulike kryptovalutaer. Generelt sett er BTC regnet som lav risiko og den minst volatile kryptovalutaen, mens altcoins som ETH, ADA, LTC og XRP kommer med høyere risiko og volatilitet. Stablecoinen DAI skal alltid være $1 og medfører derfor svært lav risiko.

Eksempler på diversifisering etter risiko:
Lav risiko: 70% BTC - 30% DAI
Medium risiko: 40% BTC - 40% ETH - 20% DAI
Høyere risiko: 30% BTC - 20% ETH - 10% XRP - 10% LTC - 10% ADA - 20% DAI


Rebalansering av porteføljen

For å opprettholde en diversifisert kryptoportefølje er det nødvendig å rebalansere fra tid til annen. Hvordan og hvor ofte man velger å gjøre dette er individuelt og det er ingen fasit på dette.

Et eksempel på å rebalansere porteføljen med høyere risiko ovenfor kan være å rebalansere hver gang din DAI-beholdning går under 15% eller over 25%. Dersom markedet stiger kan porteføljen for eksempel se slik ut:
31% BTC - 24% ETH - 12% XRP - 11% LTC - 13% ADA - 9% DAI.

Da kan man selge unna overvekten til DAI slik at man går tilbake til den opprinnelige 30/20/10/10/10/20 fordelingen og vil da sitte med mindre krypto, men med mer DAI som gjør at man er likvid ved eventuelle fall og da kan kjøpe seg inn igjen.

Eksempel på oppbygging av en kryptoportefølje:

I dette eksemplet har vi valgt å bruke en DCA-strategi (Dollar Cost Averaging), der man deler opp summen man ønsker å spare, og investerer over tid.


PS! Visste du at Firi har et spareprodukt som ligner på DCA? Det heter Kryptosparing, og du kan enkelt starte sparingen i dag ved å opprette Firi-bruker her!

Vi ønsker å investere totalt $1000 fordelt på BTC, ETH, XRP, LTC, ADA og DAI, og vi starter vår investering på det verst tenkelige tidspunktet, 1. januar 2018, som var toppen av det forrige “bullrunnet”.

Den 1. hver måned fra og med 1. januar investerer vi $15 i BTC, $10 i ETH, $5 i XRP, $5 i LTC, $5 i ADA og $10 i DAI. Ved å investere $50 hver måned har vi totalt investert $1000 etter 20 måneder og er dermed fullinvestert 1. august 2019.

1. August 2019 ser porteføljen slik ut:

BTC 0.0482163937
ETH 0.8549478024
XRP 230.1351019
LTC 1.483415737
ADA 1247.539974
DAI 200

Total verdi: $1164.74

Herfra har vi rebalansert porteføljen tilbake til 30% BTC, 20% ETH, 10% XRP, 10% LTC, 10% ADA og 20% DAI hver gang DAI-beholdningen faller under 15% eller går over 25%.

1. Februar 2022 ser porteføljen slik ut:


BTC 0.05219485544
ETH 0.4986028342
XRP 1097.983231
LTC 6.13814056
ADA 637.7938027
DAI 1339

Total verdi: $6696.31

Ved hjelp av en DCA-strategi og rebalansering har denne porteføljen levert en avkastning på 569% eller $5696.31 på tre år. Denne porteføljen vil nå ha en DAI-beholdning som er større enn den totale summen vi startet med å investere. Nå kan man for eksempel ta ut sine $1000, rebalansere igjen og dermed kun være investert med “husets penger”.


Hadde man derimot valgt å investere alle $1000 kun i BTC 1. januar 2018, uten noen form for DCA-strategi eller rebalansering, hadde man i dag sittet igjen med en total verdi på $2794.4 og en avkastning på 179% eller $1797.4.


Utviklingen over tid ved DCA og rebalansering hadde sett slik ut:


Ønsker du komme i gang med å bygge din kryptoportefølje kan du lese om hvordan du kjøper diverse kryptovalutaer her!