logo dai

Hva er Dai?

Dai (DAI) er en desentralisert kryptovaluta som har som mål å opprettholde en stabil 1:1-verdi med mot amerikansk dollar. 1 DAI skal altså være det samme som 1 USD.

Dai er altså en såkalt “stablecoin”. Stablecoins kan man gjerne kalle “krypto-versjoner” av tradisjonelle valutaer som USD, EUR eller NOK. Det er flere grunner til at man ønsker å bruke disse kryptovalutaene, og det har spesielt en sammenheng med at verdien holder seg stabil slik at man er beskyttet mot de typiske store prissvingningene som andre kryptovalutaer gjerne har.

Noen viktige fakta om dai

Noen viktige fakta om dai

 • Dai er teknisk sett en Ethereum-basert applikasjon som er bygd på Ethereum-blokkjeden.
 • Dai går alstå under kategorien stabile kryptovalutaer, også kjent som stablecoins. En stabil kryptovaluta, eller stablecoin, er en kryptovaluta som er knyttet til en annen stabil aktivaklasse slik som dollar, pund eller gull.
 • Fordi dai er en kryptovaluta som er laget på Ethereum-blokkjeden, kan dai oppbevares og overføres direkte til hvem som helst, hvor som helst i verden, uten å gå via tredjeparter som banker eller andre sentrale institusjoner.
 • Det finnes en rekke andre stabile kryptovalutaer som har en stabil 1:1 verdi tilknyttet en amerikansk dollar. Den mest kjente stabile kryptovalutaen er tether. Tether har en reserve av faktiske amerikanske dollar, obligasjoner og andre verdipapirer som skal “backe” hver enkelt enhet av tether som eksisterer, og er kontrollert av en sentralisert organisasjon. USDC (US Dollar Coin) er også en meget kjent stablecoin og fungerer på samme måte. Du kan se en oversikt over ulike stablecoins her.
 • Til forskjell fra tether og majoriteten av andre største stabile kryptovalutaer, er dai desentralisert, som betyr at ingen sentralisert organisasjon kontrollerer tilbydelsen av nye dai i sirkulasjon.
 • Fordi kryptomarkedet kan være volatilt, er det vanlig å anvende dai for å beskytte seg mot svingninger i markedet.
 • Dai blir også i stor grad anvendt i tjenester som tilbyr desentraliserte lån og rentebærende fond.

Hvem lagde dai?

I 2014 lanserte danske Rune Christensen et open-source prosjekt ved navn MakerDAO.

Christensen samlet i 2015 en gruppe med utviklere og dannet Maker Dao sin protokoll. Maker Protocol ble en løsning som gjorde det mulig å ta opp lån med kryptovaluta som sikkerhet.

I 2017 ble dai lansert på Maker Protocol gjennom en smartkontrakt på Ethereum-blokkjeden. Formålet med dai var å tilgjengeliggjøre en desentralisert kryptovaluta som ikke var volatil, men som samtidig kunne anvendes til å kunne ta opp lån med kryptovaluta som sikkerhet.

Til tross for at Christensen er skaperen av MakerDAO, har Christensen gitt opp eierskapet av prosjektet til Maker-samfunnet.

MakerDAO er en desentralisert autonom organisasjon som styres av mennesker verden rundt som eier MakerDAO sin kryptovauta, Maker (MKR).

Eiere av MakerDAO sin kryptovaluta har stemmerett og avgjør gjennom en felles enighet hva som blir den videre utviklingen til MakerDAO sine smartkontrakter - og med det også dai.

Firi forklarer: Hva er en smartkontrakt?

En smartkontrakt er enkelt forklart en kontrakt (avtale mellom to parter) som er lagret i en blokkjede som datakode. Smartkontrakter på Ethereum gjør det mulig å automatisere gjennomføringen av en avtale eller kontrakt uten involvering fra en tredjepart eller at man behøver å ha tillit til den andre aktøren man har en kontrakt med.

Hvordan kjøper man dai?

Hvordan kjøper man dai?

En enkel og billig måte å kjøpe og oppbevare dai på, er gjennom en kryptobørs som Firi. Firi gjør det enkelt å både kjøpe, selge og oppbevare din dai og andre kryptovalutaer.

Når du lager en konto på en kryptobørs som Firi, genereres en digital lommebok for deg automatisk der du kan lagre din dai.

Det er enkelt å oppbevare dai hos oss. Firi oppbevarer trygt din kryptovaluta for deg og du behøver ikke å forholde deg til å sikre dine egne private nøkler og eller passe på sikkerheten til din digitale lommebok.

Du får tilgang til dine lommebøker ved å logge inn på din bruker med e-post eller vipps, og ved å verifisere deg med BankID. Du kan enkelt sende og motta kryptovaluta til din lommebok i Firi fra andre kryptobørser eller desentraliserte lommebøker.

Kryptovaluta kan kjøpes 24/7, og Firi gjør det enkelt å veksle mellom DAI og NOK. På under en virkedag kan du også selge din dai og flere andre kryptovalutaer for NOK til din bankkonto dersom du ønsker det.

Hvordan fungerer dai?

Hvordan fungerer dai?

Dai er enkelt forklart en stablecoin (stabil kryptovaluta) som har sikkerhet i kryptovaluta, og som har som formål å bevare en stabil 1:1 verdi i forhold til amerikanske dollar.

Hva mener man med sikkerhet?

Dai sin verdi “sikres” ved at man har pengeverdier lagret slik at disse kan “backe opp” DAI verdien. Hvis du har 1 DAI i din kryptolommebok blir denne verdien representert ved at verdier tilsvarende 1 USD holdes lagret hos MakerDAO. Du skal i teorien kunne bytte inn din dai mot verdier tilsvarende samme beløp. Slik vet du at dai ikke bare er “fantasipenger” som skapes ut fra løse luften.

Det kreves en underbyggende sikkerhet for å kunne opprettholde verdien til dai knyttet til en amerikansk dollar, og man bruker Ethereum (ETH) og en rekke andre kryptovalutaer som er Ethereum-baserte som sikkerhet.

Smart-kontraktene som dai er bygget på hører til Maker Protocol, som i praksis er en desentralisert protokoll og applikasjon på Ethereum-blokkjeden. Alle dai blir generert fra et verktøy som heter Market Vaults:

 1. Brukeren setter inn ETH eller en annen støttet kryptovaluta som sikkerhet.
 2. Det genereres deretter DAI
 3. DAI blir betalt ut til brukeren i form av et lån
 4. Brukeren kan gi samme mengde DAI tilbake og betale en liten avgift og få tilbake sin sikkerhet.

For å gjøre dette mer forståelig så kan man sammenligne det med at man tar opp et lån i banken, og at man i den sammenhengen bruker sin egen bolig som sikkerhet for lånet (slik at man beviser at man kan betale tilbake).

Man låner altså dai mot et utvalg av Ethereum-baserte kryptovalutaer. Når brukere mottar dai i bytte for Ethereum (ETH), kan man bruke dai på akkurat samme måte som annen kryptovaluta.

Hvordan sikrer man seg mot at folk ikke tilbakebetaler lån av dai?

Når man låner dai, må man stille minst 150% av verdien til sikkerhet. Du låser altså opp mer penger i sikkerhet enn det som er verdien på lånet. Dersom sikkerheten faller under 150%, blir sikkerheten som er satt inn tvangssolgt (likvidert) og lånetakeren blir også trukket en liten avgift. Ettersom volatiliteten er høy i kryptovaluta finnes det en fare for å bli likvidert hvis man ikke bruker en slik høy sikkerhetsmargin.

Eksempel:

Om du ønsker 100 dai, som tilsvarer verdien av 100 amerikanske dollar, må man sette inn ether (Ethereum) verdt minst 150 amerikanske dollar i Maker Protocol sin smartkontrakt. Dersom de 150 amerikanske dollarene i Ethereum skulle falle i verdi til for eksempel 149 amerikanske dollar i Ethereum, vil smart-kontraktene i Maker Protocol automatisk selge Ethereumen som ble brukt som sikkerhet.  Slik sørger protokollen for at verdien man setter inn som sikkerhet aldri vil være lavere enn beløpet man låner. Det er derfor lurt å ha en ekstra margin å gå på.

Hva mener man med sikkerhet?

Dai sin verdi “sikres” ved at man har pengeverdier lagret slik at disse kan “backe opp” DAI verdien. Hvis du har 1 DAI i din kryptolommebok blir denne verdien representert ved at verdier tilsvarende 1 USD holdes lagret hos MakerDAO. Du skal i teorien kunne bytte inn din dai mot verdier tilsvarende samme beløp. Slik vet du at dai ikke bare er “fantasipenger” som skapes ut fra løse luften.

Det kreves en underbyggende sikkerhet for å kunne opprettholde verdien til dai knyttet til en amerikansk dollar, og man bruker Ethereum (ETH) og en rekke andre kryptovalutaer som er Ethereum-baserte som sikkerhet.

Smart-kontraktene som dai er bygget på hører til Maker Protocol, som i praksis er en desentralisert protokoll og applikasjon på Ethereum-blokkjeden. Alle dai blir generert fra et verktøy som heter Market Vaults:

 1. Brukeren setter inn ETH eller en annen støttet kryptovaluta som sikkerhet.
 2. Det genereres deretter DAI
 3. DAI blir betalt ut til brukeren i form av et lån
 4. Brukeren kan gi samme mengde DAI tilbake og betale en liten avgift og få tilbake sin sikkerhet.

For å gjøre dette mer forståelig så kan man sammenligne det med at man tar opp et lån i banken, og at man i den sammenhengen bruker sin egen bolig som sikkerhet for lånet (slik at man beviser at man kan betale tilbake).

Man låner altså dai mot et utvalg av Ethereum-baserte kryptovalutaer. Når brukere mottar dai i bytte for Ethereum (ETH), kan man bruke dai på akkurat samme måte som annen kryptovaluta.

Hvorfor låner man dai?

Når man ser på hvordan dai fungerer, virker det kanskje litt rart å låne en lavere sum ved å låse inn en høyere sum. Det ville vært veldig rart å låne 1000 kr i banken ved å låse inn 1500 kroner som sikkerhet.

Men en av hovedårsakene til at folk låner dai med sin kryptovaluta er et ønske om å ha likviditet og penger tilgjengelig uten å måtte selge sin kryptovaluta. Dai gjør det mulig for folk å spekulere i nye kryptovalutaer uten å måtte selge kryptovaluta man har fra før.

En annen viktig grunn til at mange låser inn kryptovaluta og tar lån i dai er at det er en rekke rentebærende fond som har støtte for dai. Dette betyr i praksis det er mulig å tjene årlige renter på å investerte lånt dai i et rentebærende fond. Rentene man betaler for lånet er altså lavere enn rentene man selv kan tjene på å plassere dai i ulike andre rentebærende tjenester. Dersom renten man mottar overgår kostnaden som kommer med å ta opp lånet i dai, vil man i praksis kunne tjene penger på å låne dai.

Investering i fond med lånt dai er vanlig form for investeringsstrategi som ofte tas i bruk innen desentralisert finans. De mest populære lavrisikofondene er Aave og Curve, og høyrisikofond er mer kjent innen kategorien yield farming.

Oppsummering

Fordelen med dai er at du kan bruke denne kryptovalutaen for å skjerme deg mot de store prissvingningene i krypto. I tillegg kan man bruke dai som innskudd i en rekke tjenester innenfor desentralisert finans og tjene renteinntekter på sin krypto. Stablecoins som dai utgjør en viktig del av kryptomarkedet og muliggjør nye innovasjoner og viktige funksjoner i krypto-universet.

Slik kan du kjøpe og oppbevare DAI med tre enkle steg.

Milad Mirshahi27/07/2021