API trading og bruk av boter på kryptobørsen vår

Kjør boter og automatiser trading

Her viser vi deg hvordan du kan kjøre boter og automatisere trading gjennom Firi sitt API. Dette åpner muligheter for deg som ønsker å benytte deg av mer avanserte strategier innen trading og market making.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Hva er API og hvorfor bruke Firi sitt API?

API står for Application Programming Interface, og er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner. Mange av våre kunder benytter seg av API for å blant annet automatisk opprette og slette ordrer, sjekke ordreboken og sjekke historikken for et marked. Enkelt og greit for å gjøre trading så automatisert som mulig. Uttak via Firi sitt API er ikke mulig på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Dersom du savner funksjonalitet, trenger hjelp eller har spørsmål, kontakt vår support.

Hvordan ta i bruk vårt API

For å ta i bruk vårt API anbefaler vi at du først leser Firi sin API-dokumentasjon. Deretter må du opprette API-nøkler. Du får tilgang til dette slik:

  • Logg inn på Firi
  • Gå til navnet ditt
  • Instillinger
  • API
  • Lag en ny nøkkel

Nå vil du få opp både API Key, Client ID og Secret Key. Merk at “Client ID og “Secret Key” kun vil vises én gang når du oppretter nøkkel hos oss.

Hvis du bruker NodeJS, så er det veldig enkelt å komme i gang, siden vi har et SDK du kan bruke. Du finner Firi API SDK her.

Hvordan API trading fungerer hos Firi

Her vil vi gi noen eksempler på hvordan man kan bruke APIet vårt for å effektivisere kjøp og salg av kryptovaluta.

Market making hos Firi

På de fleste børser finnes det aktører som driver med det som kalles market making. Market-makers legger inn ordre på begge sider av ordreboken, altså både kjøps- og salgsordre. Market-makeren stiller på denne måten kjøps- og salgspriser i markedet og skaper likviditet.

Market-makeren tjener penger på den positive differansen mellom kjøps- og salgskurs. Hvis prisene svinger mye er det naturligvis risiko for at en taper på selve prissvingningene. Dette kan slå begge veier, det er også mulig at en vil tjene penger på disse svingningene, men det er viktig å være klar over risikoen.

Market making er altså nødvendig for å opprettholde stabile markeder. Når prisforskjellen mellom kjøp og salg i et marked blir for stor, så blir det ikke interessant for folk å handle i det markedet.

Automatisert handel via arbitrasje

En annen måte å tjene penger på med automatisert trading er via arbitrasje. Arbitrasje er kort fortalt at en utnytter forskjellen mellom prisene i to forskjellige markeder. Et eksempel vil være at du ser at prisen på bitcoin er høyere på en annen børs enn hos oss. Da kan du kjøpe bitcoin på Firi (tidligere MiraiEx), gjennomføre en overføring til den andre børsen, og så selge den der. Du vil da tjene penger på forskjellen i pris.

Det er ikke vanlig å gjøre dette manuelt, men å automatisere dette via børsenes APIer. Det de fleste gjør er å ha både bitcoin og fiat-valuta, som EUR og NOK, stående på flere børser. De setter så opp en bot som sjekker prisene på de forskjellige børsene de benytter. Når boten registrerer at prisen på den ene børsen er høyere enn på den andre, kjøper og selger den på samme tid.

Ved bruk av en bot og ha innskudd stående på begge børsene unngår en risikoen med at prisen svinger i tiden det tar å overføre fra den ene børsen til den andre. Det finnes boter som støtter de fleste store internasjonale børsene, men vi kjenner ikke til at noen av disse botene støtter Firi per dags dato. Likevel, det er ikke så komplisert å legge til støtte for Firi hvis du ønsker det, siden APIet vårt er greit å bruke.

Boter som driver med arbitrasje og market making samtidig

Det er også vanlig å kjøre boter som driver med både arbitrasje og market making på samme tid, altså to måter å tjene penger på. Det er viktig å tenke på at det alltid er en risiko for tap, det kan skyldes feil i programvare, markeder med lav likviditet, raske svingninger i prisen, og så videre.

Er du interessert i å vite mer om vårt API, market making eller arbitrasje? Kontakt oss gjerne!

Kom i gang

Kryptovaluta for dummies

Kryptovaluta for dummies: I denne artikkelen svarer vi på vanlige spørsmål om kryptovaluta.

Guide til å trade kryptovaluta

De store svingningene i prisen kan gjøre det fristende for mange å gjøre hyppige kjøp og salg av kryptovaluta. Hva er viktig å tenke på ved aktiv trading?

Å handle kryptovaluta hos Firi er billigere enn mange tror

Når man skal handle kryptovaluta ser man gjerne etter en billig kryptobørs. Hos Firi er det kundene som styrer prisen og det er hverken usynlige gebyrer eller valutapåslag.