Bilde av telefon med USD Coin (USDC) tokens

Hva er USD Coin (USDC) og hvordan fungerer det?

Formålet med denne artikkelen er å gi deg en enkel, men grundig, gjennomgang av hva stablecoin USD Coin (USDC) er og hvordan USD Coin fungerer.

USD Coin er en sentralisert kryptovaluta som er knyttet til den amerikanske dollaren. Det vil si at den har som mål å opprettholde en stabil 1:1 verdi mot USD, og er dermed en såkalt "stablecoin".

USDC er en ERC-20 token og er dermed bygget på Ethereum-blokkjeden. USD Coin ble lansert i september 2018 som et samarbeid mellom Circle og Coinbase. Som andre stablecoins kan USDC defineres som et verktøy for å tokenisere amerikanske dollar.

Å tokenisere vil si prosessen med å konvertere noe av verdi til en digital token som kan brukes på en blokkjedeapplikasjon.

USDC har som mål å gjøre det enklere å bruke amerikanske dollar på internett og blokkjeder. Ved å flytte amerikanske dollar til blokkjeden kan man enkelt sende dem hvor som helst i verden på få minutter og i tillegg bidrar det til stabilitet i et volatilt kryptomarked.

Firi forklarer: Hva er en stablecoin?

Stablecoins er en type kryptovaluta hvor prisen skal holde seg stabil. Med stablecoins er prisen gjerne bundet 1:1 opp mot en tradisjonell valuta (gjerne kalt “FIAT-valuta”) som EUR, USD eller norske kroner. Den vanligste formen for stablecoin er “kryptoversjoner” av amerikanske dollar (USD), slik som stablecoinen DAI som vi tilbyr her hos Firi. Stablecoins er med andre ord mindre utsatt for de store svingningene i pris som man kan få i resten av kryptomarkedet, som f.eks i Bitcoin og Ethereum.

Med andre ord ønsker slike “stabile kryptovalutaer” å tilby det beste fra begge verdener; de raske transaksjonstidene, sikkerheten og personvernet man får ved bruken av kryptovaluta, og stabiliteten man får fra tradisjonelle valuta. Risikoen ved stablecoins blir da bundet opp mot reserven og verdien av denne, heller enn kryptomarkedet generelt.

Stablecoin oppsummert

 • De tradisjonelle valutaene, som f.eks NOK, DKK, EUR, USD er kjent som FIAT-valuta.
 • Stablecoins er laget for å være stabile og holder gjerne en 1:1 verdi med en underliggende FIAT-valuta
 • Firi tilbyr to stablecoins som heter DAI og USD Coin (USDC), og disse skal alltid være verdt 1 USD (amerikansk dollar).
 • Stablecoins kan også være knyttet opp mot en vare (f.eks gull) eller en annen valuta eller kryptovaluta. En stablecoin er alltid direkte knyttet til et annet stabilt aktivum, og det er altså derfor de kan holde seg så stabile.

Hvordan fungerer USD Coin?

Først og fremst er det viktig å være klar over at USDC ikke blir trykket opp på samme måte som den amerikanske sentralbanken har gjort med dollar. Circle, som sammen med Coinbase har grunnlagt Centre, utvikleren av USDC, garanterer at det finnes én amerikansk dollar i deres reserver pr. USDC-token.

Transformeringen, eller tokeniseringen, av amerikanske dollar til USDC foregår i tre trinn:

 1. En kunde sender USD til token-utstederens bankkkonto.
 2. Utstederen bruker USDC-smartkontrakten og oppretter en tilsvarende mengde USDC.
 3. USDC leveres til kunden, samtidig som USD holdes i reservene.

For å løse inn USDC mot USD er prosessen like enkel, men omvendt.

 1. En kunde sender USDC til en utsteder.
 2. Utstederen bruker USDC-smartkontrakten til å bytte ut USDC med USD og ta det tilsvarende antallet USDC-tokens ut av sirkulasjon.
 3. Utstederen sender USD fra sine reserver til kundens bankkonto. Kunden mottar det samme antall USD som ble byttet for USDC, minus eventuelle gebyrer.

Én av faktorene som har gjort USDC såpass populær er at de, i motsetning til den største stablecoinen Tether (USDT), er forpliktet til å være 100% transparente og samarbeide med en rekke finansinstitusjoner for å opprettholde fulle reserver med fiat-valuta. I tillegg er alle USDC-utstederne pålagt å regelmessig rapportere deres USD-beholdninger, som deretter publiseres av Grant Thornton LLP. Disse månedlige rapportene finner du her.

Hvem står bak USDC?

USD Coin er utviklet av Centre Consorium, som er grunnlagt av Circle og Coinbase. Rammeverket og teknologien bak USD Coin er utviklet av Centre, mens Circle og Coinbase var det første kommersielle utstederne av USDC.

Coinbase ble grunnlagt Brian Armstrong og Fred Ehrsam i 2012, og er i dag en av verdens største kryptobørser. Coinbase har over 98 millioner privatbrukere, 13 000 institusjoner og mer enn 230 000 partnere i over 100 land. I Q1 2022 omsatte de for 309 milliarder dollar og børsen er en av de mest betrodde kryptobørsene i verden.

Circle er en såkalt offisiell Money Transmitter. En Money Transmitter er et selskap som tilbyr pengeoverføringstjenester eller betalingsinstrumenter og disse er pålagt å overholde føderale lover og forskrifter. Det betyr også at alle USDC-tokens er regulerte, transparente og verifiserbare. Dessuten er Circle støttet av investeringsbanken Goldman Sachs.

Firi forklarer: Hva er en sentralisert kryptovaluta?

Selv om desentralisering er mye av grunnlaget til kryptovaluta, er det visse tokens som kan vike fra dette for å ekspandere infrastrukturen til kryptomarkedet. Blant disse finner man blant annet stablecoins som Tether (USDT) og USD Coin (USDC).

Disse innovasjonene har gjort det mulig for brukere å bytte kryptobeholdningen sin mot en digital eiendel som er knyttet til dollaren uten å måtte gå helt ut av kryptomarkedet. Dessuten har de også gjort det mulig å notere markeder mot USDT eller USDC, noe som har gitt ytterligere likviditet og gjort at kryptovalutaer ikke utelukkende kan handles mot Bitcoin.

Andre eksempler på sentraliserte kryptovalutaer er såkalte “security tokens”. Dette er det som kalles verdipapiriserte kryptovalutaer. Disse henter verdi fra en ekstern eiendel som kan omsettes som et ordinært verdipapir, og brukes derfor til å tokenisere verdipapir, som for eksempel eiendommer, obligasjoner og aksjer. Eksempler på security tokens er Blockchain Science, Sia Funds og Bcap (Blockchain Capital).

Som nevnt innledningsvis er USDC en sentralisert kryptovaluta. Noen har dermed også uttrykt sin misnøye om nivået av kontroll skaperne har over USD Coin. I deres brukervilkår under seksjon 13 «Blocked Addresses & Forfeited Funds», kommer det klart og tydelig frem at utviklerne har retten til å svarteliste adresser og fryse midler, enten midlertidig eller permanent, dersom det er mistanke om at USDC-tokens brukes til ulovlige aktiviteter.

Dette er dog noe de fleste andre stablecoins også har i sine brukervilkår. Den eneste stablecoinen uten disse vilkårene er DAI, som vi også tilbyr hos Firi.

Hvordan kjøpe og oppbevare USDC?

En enkel og billig måte å kjøpe og oppbevare USDC på, er gjennom en kryptobørs som Firi. Firi gjør det enkelt å både kjøpe, selge og oppbevare din USDC og andre kryptovalutaer.

Når du lager en konto på en kryptobørs som Firi, genereres en digital lommebok for deg automatisk der du kan lagre din USDC. Det er enkelt å oppbevare USDC hos oss. Firi oppbevarer trygt din kryptovaluta for deg og du behøver ikke å forholde deg til å sikre dine egne private nøkler og eller passe på sikkerheten til din digitale lommebok. Du får tilgang til dine lommebøker ved å logge inn på din bruker med e-post eller Vipps, og ved å verifisere deg med BankID. Du kan enkelt sende og motta kryptovaluta til din lommebok i Firi fra andre kryptobørser eller desentraliserte lommebøker.

Kryptovaluta kan kjøpes 24/7, og Firi gjør det enkelt å veksle mellom USDC og NOK. Du kan også selge din USDC og flere andre kryptovalutaer for NOK til din bankkonto dersom du ønsker det.

Dersom du ønsker å benytte deg av en privat lommebok er det viktig å være klar over at USDC er en ERC-20 token utstedt på Ethereum-blokkjeden og at den derfor ikke kan oppbevares i lommebøker som ikke støtter ERC-20 tokens.

Eksempler på lommebøker man kan bruke til å oppbevare USDC er MetaMask, MyEtherWallet, Ledger Nano S eller X, Trezor og Rainbow Wallet. Vil du lære mer om krypto-lommebøker kan du finne informasjon her.

Hvorfor bruke stablecoins som USDC?

Det finnes mange grunner til å eie og bruke stablecoins som USDC. Her er noen:

 • Sikre seg mot volatiliteten i markedet.
 • Ved å holde USDC har man penger klare til å raskt kunne kjøpe seg inn i «dips» når prisene faller uten å måtte vente på en bankoverførsel.
 • Tradere bruker stablecoins til å shorte eller longe kryptovalutaer, som vil si å vedde på om de går opp eller ned i verdi.
 • Man kan bruke stablecoins til å ta opp lån hos diverse tilbydere, som f.eks. Aave.
 • Kjøpe varer på diverse kryptoplattformer, børser, blokkjedebaserte spill og flere.

Lasse Schultz04/07/2022