stablecoins, gull vs USDC

Hva er en stablecoin og hvordan fungerer det?

Du har sikkert hørt om begrepet “stablecoin” i ulike kryptovaluta-sammenhenger? Men hva er egentlig en stablecoin, eller stabil kryptovaluta? Og hva vil det si at den er stabil?

Det er ingen hemmelighet at investering i, og handel med, kryptovaluta medfører høy risiko. Hvis man f.eks ønsker å investere i kryptovaluta, men ikke ønsker å utsette seg for den grad av risiko som tradisjonelle kryptovaluta medfører, kan stablecoins være et godt alternativ.

Hva er en stablecoin? Definisjon:

Stablecoins er en type kryptovaluta hvor prisen skal holde seg stabil. Med stablecoins er prisen gjerne bundet 1:1 opp mot en tradisjonell valuta (gjerne kalt “FIAT valuta”) som EUR, USD eller norske kroner. Den vanligste formen for stablecoin er “kryptoversjoner” av amerikanske dollar (USD), slik som stablecoinen DAI som vi tilbyr her hos Firi. Stablecoins er med andre ord mindre utsatt for de store svingningene i pris som man kan få i resten av kryptomarkedet, som f.eks i Bitcoin og Ethereum.

Hvis du vil lese om hvordan man kjøpet stablecoin DAI kan du klikke her

Med andre ord ønsker slike “stabile kryptovalutaer” å tilby det beste fra begge verdener; de raske transaksjonstidene, sikkerheten og personvernet man får ved bruken av kryptovaluta, og stabiliteten man får fra tradisjonelle valuta. Risikoen ved stablecoins blir da bundet opp mot reserven og verdien av denne, heller enn kryptomarkedet generelt.

En liten oppsummering

  • De tradisjonelle valutaene, som f.eks NOK, DKK, EUR, USD er kjent som “FIAT valuta”
  • Stablecoins er laget for å være stabile og holder gjerne en 1:1 verdi med en underliggende FIAT valuta
  • Firi tilbyr en stablecoin som heter DAI, og denne skal alltid være verdt 1 USD (amerikansk dollar).

Stablecoins kan også være knyttet opp mot en vare (f.eks gull) eller en annen kryptovaluta. En stablecoin er alltid direkte knyttet til et annet stabilt aktivum, som for eksempel amerikanske dollar eller gull, og det er derfor de kan holde seg så stabile. En av de mest populære stablecoins er USD Coin (USDC), som er bundet opp mot den amerikanske dollaren, men man finner stablecoins knyttet mot andre valutaer også.

Tre ulike kategorier for stablecoins

For at man skal kunne understøtte verdien til stablecoins bør ustederen av disse ha lagret en tilsvarende verdi i andre aktiva eller laget en mekanisme som sørger for at verdien holder et 1:1 forhold med den underliggende valutaen. Slik kan man f.eks være sikker på at verdien av en “krypto-dollar” faktisk er verdt 1 USD. Det brukes tre ulike metoder for å holde verdien til en stabelcoin stabil, og vi kan derfor dele inn valutaene i tre hovedkategorier:

  1. Stablecoins med sikkerhet i fiat (tradisjonelle penger) som for eksempel amerikanske dollar eller i en vare, som f.eks gull.
  2. Stablecoins med sikkerhet i en annen kryptovaluta eller andre typer verdipapirer.
  3. Stablecoins uten sikkerhet, men understøttet av en algoritme.

Vi skal se nærmere på de tre kategoriene her:

Stablecoins med sikkerhet i fiat eller varer:

Vanligvis vil utstederne av en stablecoin sette opp en reserve som er verdt like mye som den stabile kryptovalutaens samlede verdi. Dette kan for eksempel være amerikanske dollar i en tradisjonell bank eller edle metaller som gull og sølv. Verdiene i denne reserven fungerer som en sikkerhet for den stabile kryptovalutaen. I teorien så skal hver “krypto-dollar” kunne veksles inn i en virkelig dollar. Et eksempel på en stabil kryptovaluta som har sikkerhet i fiat er USD Coin.

Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta:

Andre stabile kryptovalutaer har sikkerhet i enten én annen digital valuta eller en gruppe digitale valutaer. Fordi kryptovaluta svinger i pris, må sikkerheten til den aktuelle stablecoinen overdrives for å garantere en stabil pris tross kursendringer. Det vil si at det må eksistere en mye større verdi i reserve enn det aktuelle antallet stablecoins i sirkulasjon. For eksempel, hvis en vil utstede 100 stablecoins til en verdi av 1 USD, må det finnes et reserve av kryptovaluta verdt 150 USD. På denne måten er du sikret at verdien på reservene noen gang faller under verdien på de sirkulerende stablecoinsene. Det brukes smartkontrakter til å kontrollere slike stabile kryptovalutaer. Et eksempel på en stablecoin som bruker kryptovaluta som sikkerhet er MakerDAO sin kryptovaluta Dai.

Stablecoins uten sikkerhet - Algoritmiske stablecoins:

Stablecoins uten sikkerhet kalles også «algoritmiske stablecoins». Disse benytter seg altså ikke av noen reserve, men bruker heller en mekanisme for å øke eller redusere tilbudet for å opprettholde en stabil pris. Dette ligner på måten sentralbanken opprettholder verdien av fiat-valutaer på; f.eks ved å balansere renter og produksjon av nye penger. Et eksempel på en algoritmisk kryptovaluta uten sikkerhet er Ampleforth (AMPL).

Hvilke stablecoins (stabile kryptovaluta) finnes?

Det finnes mange stabile kryptovalutaer, og du kan se listen her. Per dags dato er disse de mest populære

  • Tether (USDT)
  • USD Coin (USDC)
  • Binance USD (BUSD)
  • Dai (DAI)

Denne listen er kun for opplysning, og må ikke sees som en investeringsanbefaling fra oss.

Hvordan kan man investere i stablecoins?

Du kan handle og investere i stablecoins på ulike kryptovalutabørser. Firi fører per dags dato Dai, og du kan handle det trygt og enkelt ved å lese guiden og registrere deg her. Hvis du trenger litt mer informasjon kan du lese denne guiden om DAI og hvordan den fungerer.

Savner du en stablecoin hos oss? Sjekk gjerne ut hvordan vi vurderer nye kryptovalutaer, og hvordan du kan ønske deg nye kryptovalutaer hos oss.

Kilder:

Coindesk

CoinMarketCap

Investopedia