Graf bitcoin

Hvorfor kryptoprisene faller

Kjære krypto-community. Vi vet at dette er tøffe tider. Det er det for oss alle, det er aldri gøy når prisene faller. Likevel er det fint å være klar over at dette ikke bare gjelder for kryptomarkedet. Nå om dagen raser alle markeder. De største indeksene i verden, S&P og Nasdaq, er ned henholdvis 21% og 31%. Amazon er ned 42%, Tesla er ned 45%, Apple er ned 27%, Netflix er ned 75%. Ja, til og med den norsken kronen er ned 17% mot dollaren siden april 2021.

Så hvorfor skjer dette? Det er det flere grunner til.

Ekstrem oppgang og korrigering

For det første er det ingenting som går rett opp uten å oppleve perioder med nedgang. Det totale kryptomarkedet steg med over 2 600% fra bunnen i mars 2020 til toppen i november 2021. Det er dermed helt normalt at prisene nå vil falle frem til markedet finner det som kalles fair value. Det samme skjedde i 2018, fra januar 2015 til januar 2018 steg det totale kryptomarkedet med over 35 000% og falt deretter 88% de neste tolv månedene.

Sterk inflasjon i USA

En annen grunn er såklart sentralbanken i USA. Da koronapandemien traff oss var sentralbankene i verden nødt til å ta grep for å hindre en massiv konkursbølge fra bedriftene. I USA løste de dette problemet kjapt ved å printe massevis av dollar. Men dessverre kan det se ut som denne løsningen har skapt større problemer.

USA printet faktisk så mye at i desember 2021 var 80% av alle eksisterende dollar printet de siste 22 månedene. Fra 4 billioner i januar 2020 til 20 billioner i oktober 2021. Dette førte til at folk generelt hadde mer penger og dette ble også sterkt reflektert i alle markedene som steg kraftig etter koronabunnen.

Dessverre medfører økt pengemengde også høyere inflasjon, som igjen gir høyere priser, både på aksjer og krypto, men også på dagligvarer som folk trenger for å overleve. Forrige uke kom USA sine inflasjonstall for mai. 8.6%, den høyeste inflasjonen på over 40 år. Problemer oppstår når ikke lønningene også øker i takt med inflasjonen. Ting blir dyrere, men mannen i gata har mindre penger hver måned.

For å komme ut av denne onde spiralen må sentralbanken ta grep, og det er det som har skjedd de siste månedene. Dette skjer fortsatt. Måten de planlegger å fikse dette på er ved å innføre kontraktiv pengepolitikk, altså å redusere pengemengden. Dette gjør de ved å øke rentene og ved å redusere sentralbankens balanse, altså å selge obligasjoner. Dette fører til at folk må betale mer på sine lån i tillegg til at deres eiendeler synker i verdi. Folk får altså mindre å rutte med og dermed faller også etterspørselen, som igjen har som hensikt å redusere prisene.

Mangel på produkter og råvarer

Vi kan ikke skylde hele inflasjonen på at “Money printer go BRRR”. En annen vesentlig grunn til at ting blir dyrere er mangel på produkter og råvarer, samt dyr energi. Det er innsatsfaktoren i nesten alt vi kjøper. Og da må prisene opp. Med mindre penger å rutte med og dagens priser på drivstoff, matvarer og høyere renter er det klart at det må gjøres prioriteringer. Aksjer og krypto er for mange ikke det første man vil prioritere å kjøpe, og det bidrar til at det i denne perioden er lavere etterspørsel og dermed gir det også mening at prisene faller.

Ikke glem det store bildet

DeFi-sfæren har også hatt trøbbel i det siste, med Luna-kollapset og at utlåneren Celsius stopper alle uttak og overføring mellom brukere på plattformen. Det er sannsynlig at dette kan ha hatt noe innvirkning på hvor fort krypto har falt i det siste.

Hvor bunnen vil være er umulig å spå. Det er heller ikke i vår interesse å spå slikt. Selv om det ikke er lett om dagen vil vi anbefale at du ikke glemmer det store bildet. Vi har troa på at blokkjedeteknologi er her for å bli og at det blir en stor del av fremtiden. Kanskje vi bør flytte blikket litt bort fra de negative sidene ved de røde tallene, og se dette som en mulighet til å akkumulere og DCA (dollar cost average - eller Kryptosparing som vi kaller det hos oss).

Vi har skrevet en artikkel om hvordan man kan håndtere en diversifisert portefølje ved hjelp av DCA og rebalansering som du kan lese her.

Lasse Schultz13/06/2022