Sander Andersen

1 innlegg

DAO

DAO. En organisasjon uten sentralisert ledelse.

Les om begrepet DAO, og hvorfor det er en viktig innovasjon innenfor kryptoverdenen.