ethereum logo and shapella

Alt du trenger å vite om Ethereums Shapella-oppgradering

Over 18 000 000 ether, altså over 335 milliarder kroner, vil den neste tiden låses opp fra Ethereum-blokkjeden. Her er alt du trenger å vite om den kommende Shapella-oppgraderingen.

Shapella-oppgraderingen er den første store endringen til Ethereum-blokkjeden etter dens overgang fra proof-of-work til proof-of-stake konsensusmekanisme. Denne endringen var kalt “The Merge” og la det tekniske fundamentet for fremtidige skaleringsforbedringer på blokkjeden.


Frem til nå har all ether (ETH) dedikert til staking vært låst på Ethereum-blokkjeden. Nå er det ikke lenge igjen til det neste store steget for Ethereum, nemlig Shanghai- og Capella-oppgraderingene. Dette er to oppgraderinger som skjer på forskjellige lag av blokkjeden, og Ethereum-utviklere refererer til begivenheten som Shapella-oppgraderingen.

Denne oppgraderingen er etterlengtet, spesielt av de som har staket ETH og vært med på å drifte og sikre blokkjeden frem til nå. Etter Shapella blir det nemlig mulig å ta ut sine stakede midler fra blokkjeden, og denne mengden ether er enorm. Sjekk gjerne dette Dune dashboardet for en full oversikt over hvor mye som i dag er staket og hvem som er de største validatorene på nettverket.

Firi forklarer: Hva er forskjellen på proof-of-work og proof-of-stake?

Både proof-of-work og proof-of-stake er konsensusmekanismer som ulike kryptovalutaer bruker for å verifisere transaksjoner. Man kan også si at det er ulike mekanismer for å sikre blokkjeden til kryptovaluta. For eksempel skal PoW eller PoS sørge for at kun én person kan bruke én mynt én gang samtidig.

Proof-of-work er en av de vanligste konsensusmekanismene i kryptovaluta, og blir brukt av Bitcoin. Kort fortalt må minere løse et matematisk regnestykke, og på denne måten validere gyldigheten av blokken. Den første datamaskinen som finner løsningen på regnestykket tildeles neste blokk og får en “block reward” med for eksempel bitcoins, og prosessen begynner på nytt.

Mining bruker datakraft til å prosessere transaksjoner, sikre nettverket og holde alle systemer synkronisert med hverandre.

Minerne sikrer nettverket ved at det koster en eventuell angriper enorme ressurser å manipulere eller ødelegge nettverket. Det blir da i praksis umulig å gjennomføre et vellykket angrep fordi man må kontrollere nok datakraft til å overmanne nettverket - Men det igjen vil koste mer penger og ressurser enn det man potensielt ville tjene på et vellykket angrep.

Proof-of-stake er også en vanlig konsensusmekanisme, men istedenfor å løse et regnestykke, så må brukere stake noe av kryptovalutaen sin for å validere transaksjonen.

Staking fungerer slik at du låser din kryptovaluta på blokkjeden, i det som kalles staking pools, i bytte mot å tjene en belønning. Validatorer, som de kalles, tilbyr altså sin kryptovaluta som sikkerhet for muligheten til å validere blokker. Hvem som blir valgt til å validere blokken, og dermed får en belønning, trekkes basert på hvem som har låst mest krypto i lengst tid i staking poolet. Blokkene blir validert av flere ulike validatorer, og når et spesifikt nummer validatorer har verifisert blokken, er verifiseringen ferdig. Staking kan minne om en høyrentekonto, der man setter av et visst beløp og får utbetalt avkastning som kan minne om rente.

Dersom en validator forsøker å angripe nettverket, eller lignende, vil den bli straffet ved å miste en prosentandel av sin kryptobeholdning. Derfor er det eneste rasjonelle å ta beslutninger som også er til det beste for nettverket som helhet.

Cardano bruker allerede PoS, og nå skal også Ethereum gå over til denne konsensusmekanismen.

Likheter og forskjeller mellom PoW og PoS

Begge konsensusmekanismene har økonomiske konsekvenser som straff for å prøve å manipulere eller angripe nettverket. For minere (proof-of-work) er straffen at man bruker mye datakraft, energi og tid, noe som koster penger. For validatorer (proof-of-stake) er det kryptovalutaen som man har staket som står på spill.

En betydelig forskjell mellom de to konsensusmekanismene er energibruken. Proof-of-stake hevdes å være 99.95 prosent mindre energikrevende enn proof-of-work fordi det ikke behøves datakraft.

Hva betyr denne oppgraderingen for deg som har staket gjennom Firi?

Firi har ingen kontroll over når denne oppgraderingen finner sted eller hvor lang tid det vil ta før unstaking kommer i gang. Dette styres fullt og helt av Ethereums utviklingsteam. Planlagt dato for oppgraderingen er natt til 13. april ifølge deres egen blogg. Etter oppgraderingen er suksessfull, vil kunder etter hvert kunne unstake sin Ethereum hos Firi.

Det kan ta en god stund før du kan gjøre uttak av dine stakede midler. La oss forklare hvorfor:

  • Vi kan forvente at mange over hele verden vil teste unstaking nå i begynnelsen. Ethereum skal prosessere alle uttakene, og dette kan ta alt fra uker til måneder. Ethereum har satt en grense på hvor mange validatorer som kan unstake, i løpet av et døgn, og det blir laget et slags køsystem for dette. Med andre ord - uttakene blir lagt i kø.
  • Vi i Firi vil gjøre det mulig å deaktivere staking rundt to uker etter at Ethereum-oppgraderingen finner sted. Det vil da ta Firi én uke å prosessere deaktiveringen, før Ethereum tar over. Du mottar beløpet fra oss når denne prosessen er ferdig. Unstaking skjer på Ethereums protokoll, noe Firi ikke har kontroll over. Det er derfor vanskelig for oss i Firi å vite nøyaktig hvor lang tid det vil ta før ditt uttak er behandlet.
  • Det går mye raskere hvis du ønsker å ta ut summer tilsvarende belønningen din. Da prosesseres uttaket raskere på Ethereum-nettverket.

Hvordan vil Shapella påvirke prisen på Ethereum?

Det finnes argumenter for både prisøkning og prisnedgang i etterkant av oppgraderingen, og hvilken retning det vil gå avhenger av mange variabler som er vanskelig å forutse. Det er i hvert fall to ulike scenarioer, der det ene nødvendigvis ikke utelukker det andre:

  • Mange vil prøve å unstake midlene sine, og det blir mindre antall stakede ETH på blokkjeden
  • Flere vil stake midlene sine nå når de ikke lenger er låst til blokkjeden

Til syvende og sist er det umulig å si hvordan denne oppgraderingen vil påvirke prisen på Ethereum. Det er dog liten tvil om at en oppgradering som dette, hvis vellykket, vil føre til økt tillit til protokollen som helhet og dermed trolig også gjøre Ethereum enda mer populært og mer brukervennlig enn tidligere.