Sikkerhed hos Firi

Tryg opbevaring og sikker handel med kryptovaluta er vigtigt for os. Hos Firi er din krypto altid sikker.

Sikkerhed hos Firi

Sikker handel og opbevaring af din kryptovaluta

Da de fleste kryptovalutaer er decentraliserede og ikke under kontrol af nogen myndighed, ligger ansvaret for opbevaring hos hver enkelt bruger. Det er op til dig hvordan du vælger at opbevare dine aktiver, om det er hos Firi eller i en ekstern wallet. En ting du kan være sikker på er, at hos Firi er dine midler sikkert opbevaret. Du kan være sikker på at dine midler er beskyttet på højeste sikkerhedsniveau i markedet, både når de bevæger sig og ved opbevaring.  Vi ønsker at være så åbne som muligt om vores processer omkring opbevaring af krypto. Dette gør vi for at forsikre vores kunder om at alt i forhold til handel og lagring bliver gjort på en sikker måde.


Registreret hos Finanstilsynet

Firi er registrert hos Finanstilsynet som udbyder af tjenester med virtuel valuta (VASP) i Danmark.

Firi tager ingen risiko med dine værdier

Hos os er kundemidler netop dette; kundernes midler. Firi tager aldrig nogen risiko med vores kunders midler og vi rører ikke midlerne uden at du specifikt beder os om at gøre det. Sådan er det ikke hos alle krypto aktører.

Men hvad hvis Firi mod al forventning skulle gå konkurs? Både din kryptovaluta og dine fiatmidler vil fortsat være sikkert opbevaret hos os. Din kryptovaluta opbevares i virksomhedens egne wallets, beskyttet af det højeste sikkerhedsniveau på markedet og dine fiatmidler opbevares på egne bankkonti hos os. Kundernes krypto- og fiatmidler er bevidst adskilt fra virksomhedens midler og dine midler vil ikke kunne beslaglægges af konkursboet.  I Firi’s reviderede årsregnskab for 2021 kan man læse mere om dette.

Ved at lade kundemidlerne stå urørt fjerner vi også al risiko for ikke at kunne udbetale kundernes midler hvis noget skulle ske med Firi. I teorien kunne alle vores kunder tage alt hvad de ejer ud fra Firi samtidig og det ville ikke betyde noget. Dette er ikke tilfældet hos enkelte globale kryptobørser, eller norske banker for den sags skyld. Vores revisor kontrollerer, at vi har fuld dækning for vores kundemidler.


Hvordan vi opbevarer og sikrer kundemidler

Vi opbevarer kundemidler både varmt og koldt (hot storage/cold storage). Til dette benytter vi det vi mener er det aller sikreste alternativ der findes på markedet, nemlig Fireblocks og multisignatur-wallets. Vi kommer tilbage til hvordan disse wallets fungerer, men først vil vi forklare forskellen på varm og kold opbevaring af kryptovaluta.

Varm opbevaring vil sige, at kryptovalutaen er opbevaret på en enhed der er koblet til internettet. Her opbevarer vi mindst muligt af midlerne, men nok til at kunderne kan foretage udtræk hurtigt og enkelt.  Hovedparten af kundemidlerne opbevarer vi til enhver tid koldt. Det vil sige at midlerne på ingen måde er tilgængelig fra internettet. Dette er også den sikreste måde at opbevare krypto på.

Dine wallets hos Firi

På samme måde som vi har kontanter i en pung opbevares kryptovaluta i en såkaldt wallet. Hos Firi får du som kunde automatisk tildelt din personlige wallet-adresse og den fungerer som digital pung for alle kryptovalutaer der tilbydes hos os. Selve opbevaringen af din krypto sørger vi for. Det betyder helt enkelt, at det eneste du behøver, for at få adgang til dine midler, er din telefon med dit MitID og den kode/FaceID du laver når du opretter din konto. For at kunne trække både danske kroner og kryptovaluta ud skal du derfor altid bruge MitID som et ekstra sikkerhedslag. På denne måde er det umuligt, for andre end dig, at få fat i dine midler, med mindre du deler din personlige information og koder med andre.  Vi anbefaler på det kraftigste at du aldrig giver passwords og personlig information videre til nogen.

Vælger du at flytte dine midler fra vores wallets og at opbevare din krypto selv, findes der også muligheder for det. Gør du det, har du selv ansvaret for din kryptovaluta, da midler man tager ud fra Firi ikke længere er beskyttet af Firi og Fireblocks.  Forsikringen fra Fireblocks dækker heller ikke kryptovaluta du opbevarer selv.

Du kan læse mere om at opbevare midler i egen wallet her.

Proof-of-Reserves: Se værdierne der opbevares koldt

Nansen, en ledende analyse platform for krypto, har lavet en oversikt der i realtid viser Firi’s beholdning af forskellige kryptovalutaer.  Bemærk, at dette ikke er en komplet liste, fordi Nansen ikke understøtter visning af alle vores kryptovalutaer. Herudover opbevarer vi en lille andel af værdierne i varme wallets, som det ikke er muligt at vise her - oversigten viser således kun værdier der opbevares koldt. Alligevel kan det være betryggende som kunde, at vide at Firi har disse reserver og mere til.

En populær metode kryptobørser kan benytte for at bevise kontrol over reserver hedder Proof of Reserves. Med denne måde opbygges en liste over alle kunders konto balancer, som derefter signeres med nøglerne til krypto adresserne børserne besidder. Denne metoden vil Firi udbygge i samarbejde med revisor. I mellemtiden deler vi alle vores adresser på de kolde wallets for at være transparente. 

For særligt interesserede kan man finde adresserne til alle vores wallets herunder.


Firis cold wallets (Proof-Of-Reserve)

Se værdierne der opbevares koldt

Sikring og forsikring mod cyberkriminalitet

Vi sikrer og forsikrer alle vore kunders midler gennem vores samarbejde med Fireblocks. Fireblocks er en sikkerhedsplatform for digitale aktiver og kryptovaluta. Sikkerhed er altid en prioritering for Firi og med dette samarbejde er brugere af Firi’s handelsplatform godt sikret mod databrud og hacking.

Fireblocks wallet-infrastruktur er baseret på det der kaldes Multiparty Computation (MPC), en kryptografisk teknologi som giver brugeren mulighed til at opdele og fordele private nøgler over flere lokationer så kundemidler altid er beskyttet. Fireblocks flerlags-teknologi kombinerer de aller seneste gennembrud inden for MPC-teknologi og hardwareisolering for at sikre vores kunders midler mod cyberangreb, interne trusler og menneskelige fejl.

Herudover forsikrer vi vores kunders midler i samarbejde med Fireblocks. Fireblocks har en markedsledende forsikring på 30 millioner dollar som dækker vores kunders midler, både når de er opbevaret i vores wallets på Firi og under handel og overførsler.

Sikkerhed ved indlogning og adgang til din Firi-konto

Vi kræver to-faktor-godkendelse for alle konti der registreres hos os. Det gøres ved at bruge MitID. Denne login-metode gør det meget vanskeligt for andre at logge sig ind på din konto for at gennemføre handler eller udtag. Husk at du aldrig må give dine login-informationer til nogen.

Din krypto kan ikke hackes

Tilbage til multisignatur-wallets. Hvordan disse wallets fungerer er ganske avanceret, men vi skal gøre vores bedste for at forklare. For at hente kryptovaluta ud fra en sådan wallet, kræves der signaturer på en fysisk hardware enhed fra et vist antal forskellige personer på flere forskellige lokationer. Både vi og Fireblocks skal involveres i dette, men det er vigtigt her at påpege, at Fireblocks ikke kan gøre noget uden vores tilladelse. Det sørger vores infrastruktur for. Transaktioner der sendes fra denne type wallets kaldes som regel for M-af-N transaktioner. For at signere en gyldig transaktion kræves der M signaturer af totalt N mulige, for at signere en gyldig transaktion og da signaturerne gøres med fysiske enheder, er det umuligt at “hacke” denne kolde opbevaring.

Kundemidlerne er som nævnt også forsikret via Fireblocks forsikring mod kriminalitet.

Hvordan vi arbejder for at afsløre bedrageri og svindel

Ved hjælp af interne systemer, risiko-motorer og meget dygtige ansatte, stopper vi hovedparten af bedrageri og svindelforsøg før midler sendes ud fra vores platform.


Afsløring af svindel- og hvidvaskningsforsøg

Firi har sin egen afdeling som arbejder med det vi kalder compliance.  Den danske oversættelse for dette er “overholdelse” - eller sagt på en anden måde “overholdelse af” eller  “i overensstemmelse med”.  Vores compliance-team overvåger al aktivitet der foregår på platformen og ved hjælp af analyseværktøjer og risikovurderinger har vi afsløret i hundredevis af bedrageriforsøg. Firi’s Compliance-team består af personer der har uddannelse og erfaring fra bank, politi og IT. De håndterer alarmer og overvåger systemerne for at forhindre at kunder bliver svindlet og for at gøre investering i kryptovaluta sikkert. 

Herudover sørger Firi og vores compliance-team for at vi handler i overensstemmelse med samfundets love og regler. Det handler om at tage ansvar, både for vores ansatte og vores kunder, og at reducere al form for risiko. At være compliant indebærer at vi tager vores samfundsansvar med allerstørste alvor, følger forretningsetik samt love og forskrifter.

Vores compliance-arbejde går således ud på at etablere og vedligeholde systemer der tilrettelægges med henblik på efterlevelse af love og regler der er relevante for Firi. Det gælder både love og regler som er fastsat f.eks af Finanstilsynet, på vegne af samfundet, og etiske retningslinjer som vi følger internt i vores virksomhed.

“Blacklisting” af svindlere

Vi arbejder aktivt med at “blackliste” adresser/krypto-wallets som vi ved er brugt til svindel. Det vil sige, at vi blokerer adresserne og gør det umuligt for vores kunder at sende kryptovaluta til disse adresser.  For at opretholde en fuldstændig “blacklist” er det vigtigt, at du som kunde giver os besked, hvis du falder over en wallet-adresse du mistænker kan være brugt til svindel.

Bemærk, at når vi har “blacklistet” adresser, så er det kun fra din konto hos Firi, at det ikke er muligt at sende krypto til den aktuelle adresse. Vi anbefaler derfor at du, uanset dette, aldrig sender krypto til mennesker du ikke kender godt.

Er du klar til at komme igang med kryptovaluta?

Kom igang

Kryptovaluta for dummies

Kryptovaluta for dummies: I denne artikel besvarer vi almindelige spørgsmål om kryptovalutaer.

Vejledning til at trade i kryptovaluta

De store udsving i priserne kan friste mange til at foretage hyppige køb og salg af kryptovalutaer. Hvad er det vigtigt at tænke på, når man trader aktivt?