Brugervilkår

1. Generelt

Sist oppdatert: 22. oktober 2022 - 21:00 (GMT+1)

Disse brugervilkår regulerer forholdet mellem dig («bruger») og Firi AS («Selskabet»). Ved at oprette en konto gennem vores service Firi eller andre tjenester knyttet til vores selskab, bekræfter du at du har læst og accepteret vores brugervilkår der er gældende til enhver tid.

Selskabet tilbyder en platform for køb og salg af kryptovaluta (som fx bitcoin, litecoin, ether, XRP, ada, DAI m.fl.). Vi understøtter handel mellem kryptovaluta og normal valuta (fiat-penge, som DKK).

For at bruge vores services, kræver vi at vores brugere er min. 18 år, har et gyldigt dansk personnummer og er berettiget til at indgå aftaler. Det er kun tilladt at oprette én konto pr person. Brugerkontoen er personlig og må derfor kun benyttes af den registrerede ejer. En brugerkonto kan ikke benyttes til handel, overførelse og opbevaring af midler på vegne af andre. Hvis vi opdager at en brugerkonto ikke overholder disse krav, vil kontoen blive lukket øjeblikkeligt.

2. Brugerkonto

2.1. Generelt

Selskabet er en platform for køb og salg af kryptovaluta. Vi giver vores kunder mulighed for at købe og sælge kryptovaluta på vores platform for fiat-penge og anden kryptovaluta.

Vi kræver 2-faktor godkendelse på alle konti hos os. Derfor er det kun muligt at oprette konto med MitID.

Selskabet er ikke ansvarlig for indbrud på brugernes konto som skyldes uagtsomhed fra brugernes side, herunder hvis brugeren ikke har opbevaret MitID og egen mobiltelefon på sikker måde.

2.2. Opbevaring af kryptovaluta

Selskabet opbevarer brugernes kryptovaluta i digitale wallets. En digital wallet for kryptovaluta er software, der er udviklet til at kunne  sende og modtage kryptovaluta. En wallet indeholder nøgler som bruges til signering af transaktioner for at kunne sende kryptovaluta.

Selskabet garanterer, at de digitale wallets er tilstrækkeligt sikret. Størsteparten af værdierne er til enhver tid sikret med krypteringsnøgler i et såkaldt «cold-storage» sådan, at brugernes penge vil være beskyttet mod angreb fra uvedkommende. Vores sikkerhedssystem kan medføre nogle lidt langsommere overførsler, hvis der er mange efterspørgsler i systemet.

2.3. “Airdrops” og lignende

Firi har ingen kontrol over om og i hvilke tilfælde der sker “airdrops” eller lignende til de digitale wallets hvori vi opbevarer brugernes kryptovaluta.
De allerfleste kryptovalutaer der airdroppes opfylder ikke vores krav om at blive listet og understøttes heller ikke på vores platform. Selv hvis en airdroppet kryptovaluta skulle opfylde Firis krav til at blive listet har Firi ingen forpligtelse til at kreditere brugerne for disse airdrops der allerede er foretaget eller foretages i fremtiden.

Hvis Firi vælger a) at understøtte en airdroppet kryptovaluta og b) at tilbyde at distribuere en sådan kryptovaluta til Firis brugere vil dette kun ske hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Værdien af de aktuelle airdrops overstiger 500kr. for den enkelte bruger både på det tidspunkt hvor airdroppen fandt sted og på det tidspunkt hvor kravet fremføres og
  • brugeren har fremført krav overfor Firi om at ville have distribueret de aktuelle airdrops inden 21 dage fra det tidspunkt hvor airdroppen fandt sted.

Krav fremføres ved at kontakte vores support via chat funktionen når du er logget ind på din Firi konto.

Det vil påbeløbe et administrationsgebyr for selve distributionen. Dette pålægges brugeren at betale. Airdrops der ikke fremføres krav om inden fristen er udløbet, vil ikke blive distribueret til brugeren.

2.4. “Hard forks”

“Forks” er en ændring i kildekoden hos en kryptovaluta. “Hard forks” er ændringer i en kryptovaluta der ikke er kompatibel med tidligere versioner af kryptovalutaens software. Dette fører derfor til at der opstår 2 forskellige blockchains.I de fleste tilfælde er protokol-ændringer planlagt og accepteret af fællesskabet uden væsentlige tvister og den nye opdaterede blockchain vil være den dominerende kort tid efter at ændringen i softwaren har fundet sted. I sådanne tilfælde vil Firi understøtte den nye opdaterede blockchain. Eventuel værdi af kryptovalutaen på den gamle blockchain vil derfor anses som “airdrops” og blive håndteret som beskrevet i punkt 2.3.

I de situationer hvor der er en omstridt hard fork og det ikke er klart hvilken én af de nye blockchains der vil blive den dominerende, vil Firi normalt understøtte begge blockchains, forudsat at begge opfylder vores krav til at blive listet på vores platform.

2.5. Overførelse af kryptovaluta

Når kryptovaluta overføres fra platformen (udbetaling/withdraw) har brugeren selv ansvar for at skrive den korrekte wallet adresse til modtagerens digitale wallet. Når brugeren har bekræftet transaktionen, vil det ikke være muligt at ændre på den givne information. Udtag af kryptovaluta er endelig og Selskabet har ingen mulighed for at tilbageføre kryptovaluta-transaktioner.

Selskabet tillader ikke overførsler til og fra adresser og organisationer, som Selskabets analysesystemer og undersøgelser, på overbevisende måde, indikerer som værende knyttet til aktivitet i strid med Selskabets vilkår. Dette gælder aktiviteter som hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, bedrageri, salg af produkter og/eller tjenester i strid med dansk lov, spil uden tilladelse i Danmark, pyramidespil og andre former for ulovlig aktivitet.

Selskabet har til enhver tid ret til at spærre for udtag af kryptovaluta fra konti baseret på selskabets risikovurdering af transaktioner og kundeforholdet som helhed.

Vi opkræver et gebyr for udbetaling af kryptovaluta. For mere information, se vores side om udbetalingsgebyr og udbetalingsgrænser. Gebyr og udbetalingsgrænser varierer afhængigt af hvilken kryptovaluta som trækkes ud og Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse satser.

2.6. Håndtering af fejl ved indskud af kryptovaluta

Fejl ved indskud af kryptovaluta kan ske, hvis en bruger ikke følger de oplyste instruktioner ved indskuddet. Som oftest sker der fejl ved at  brugeren har sendt kryptovaluta til en forkert adresse, som for eksempel BTC til en LTC-adresse eller at brugeren har glemt at skrive den nødvendige tillægsinformation, steder hvor dette er påkrævet.  Eksempler på kryptovaluta der kræver tillægsinformation er XRP.

Det kan være meget ressourcekrævende at hente kryptovaluta ud i sådanne tilfælde. Og i nogle tilfælde vil Selskabet ikke kunne se hvem den fejlsendte kryptovaluta tilhører. Derfor vil Selskabet kun forsøge at genoprette sådanne fejl hvis Selskabet er informeret om  transaktionen inden 10 dage fra kryptovalutaen blev fejlsendt. Selskabet opkræver en fast afgift på 5000 kroner for dette. Afgiften fratrækkes beløbet på den aktuelle transaktionen. Selskabet giver ingen garanti for at en sådan transaktion vil blive fundet og tilbageført, men vil gøre et ihærdigt forsøg.

2.7. Håndtering af valuta (fiat-penge)

For at kunne købe kryptovaluta gennem Selskabets platform, skal brugeren have penge på sin brugerkonto. Alle brugerkonti er tilknyttet en bankkonto.

Det er brugeren selv der bestemmer hvad pengene på brugerkontoen skal bruges til. Brugeren kan kun overføre penge fra sin brugerkonto hos Selskabet til en dansk bankkonto, som tilhører den aktuelle bruger.

For at en sådan overførsel skal kunne gennemføres skal brugeren kunne bekræfte ejerskabet af den aktuelle bankkonto.

Det er kun muligt at lave bankoverførsler fra en dansk bankkonto. Det er en betingelse at brugeren ejer bankkontoen som pengene overføres fra. Selskabet vil kunne kræve at brugeren fremviser gyldig dokumentation på, at pågældende bankkonto tilhører brugeren. Penge sat ind fra en konto som ikke er ejet af brugeren vil blive returneret.

Al form for svindel eller forsøg på svindel vil blive rapporteret til rette instanser for videre opfølgning.

Se vores prisliste for en oversigt over priser for indbetaling og udbetaling af fiat-penge.

2.8. Opsigelse af brugerkonto

Alle brugere hos Selskabet har ret til at få deres konto slettet fra systemet. Vi er pålagt at gemme data benyttet i forbindelse med kundekontrol i fem år efter at kundeforholdet er ophørt, eller sidste transaktion er gennemført. Brugerdata som vi ikke er pålagt at gemme, vil blive slettet hurtigst muligt efter at kundeforholdet er ophørt.

Selskabet vil kunne spærre for handel og udbetalinger fra konto ved gennemførelse af kundekontrol. I tilfælde af at systemet opdager, at en brugerkonto anvendes i forbindelse med en ulovlig virksomhed, som for eksempel hvidvaskning eller finansiering af terror, vil systemet automatisk lukke den pågældende brugerkonto. Ved en sådan opdagelse forbeholder Selskabet sig ret til at rapportere brugeren til rette instanser. 

Selskabet vil kunne lukke/opsige brugerkonti uden forvarsel og begrundelse ved brud på brugervilkårene. En brugerkonto som bliver lukket vil ikke miste de midler der står på kontoen. Midlerne på en tvangslukket konto vil blive vekslet til Danske kroner og føres derefter tilbage til ejerens bankkonto hurtigst muligt. Dette gælder såfremt midlerne ikke tilbageholdes af myndighederne.

3. Køb og salg

Selskabet tager kurtage for køb og salg af kryptovaluta. Inden transaktionen gennemføres, vil det være klart for brugeren, hvilken kurtage Selskabet tager. Ved at købe eller sælge valuta accepterer brugeren selskabets brugsbetingelser.

Handler der gennemføres på platformen er endelige. Brugeren vil kunne se, hvilken pris handlen gennemføres til, og ved en "limitordre" kan brugeren sætte en grænse for, hvilken pris handlen skal gennemføres til. Ved en "markedsordre" modtager brugeren et prisoverslag og information om den maksimale afvigelse fra overslaget. Brugeren skal godkende dette, før ordren udføres.

Når en handel er gennemført, kan den ikke fortrydes, og virksomheden tilbyder ingen refusion, hvis brugeren ønsker at fortryde en handel efter en ordre.

Se vores gebyrside for pris på kurtage.

4. Ansvar og erstatning

Køb og salg af kryptovaluta sker på brugerens egen risiko. Selskabet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som brugerne kan lide i forbindelse med handel på vores platform. Det vil sige at selskabet ikke vil kunne holdes ansvarlig dersom brugeren lider et tab i forbindelse med investeringer, profit, data eller skade som kan komme af tekniske fejl, transaktioners behandlingstid, behandlingstid for kundekontrol, systemsvigt, afbrudt netværksforbindelse, uforudsete hændelser (som naturkatastrofer) eller lignende.

Selskabet vil løbende arbejde på at sikre, at vores tjenester er tilgængelige for vores brugere. Vi kan ikke garantere, at platformen vil være åben til enhver tid, men i tilfælde af en hændelse der hindrer åbning, vil vi forsøge at holde alle vores kanaler opdateret hurtigst muligt.

Selskabet vil overholde de til enhver tid gældende love og regler. Selskabet opererer i Danmark og overholder dansk lovgivning. Vi vil derfor opfylde juridiske anmodninger fra de danske myndigheder om at dele brugeroplysninger eller låse brugerkonti, eller andet som lovgivningen pålægger Selskabet af forpligtelser.

Ved at acceptere disse vilkår for brug forpligter brugeren sig til at overholde disse vilkår og andre relevante love og regler.

5. Lov og ret

Brugervilkår er underlagt dansk lov og ret. Tvister om tolkning og anvendelse af brugervilkår skal afgøres af en dansk domstol.

6. Ændring af vilkår

Vi forbeholder os retten til at ændre disse brugervilkår. Ved at godkende brugervilkårene giver du os tilladelse til at kontakte dig på e-mail ved vigtige ændringer. Kontakt os gerne på support.dk@firi.com hvis du har spørsmål.

For at få en konto hos Firi kan du trygt og enkelt oprette dette med MitID.