Firi's skatteberegner

Sådan beregnes skat på kryptovaluta

For at gøre det nemmere for dig at beregne skat på kryptovaluta, har vi lavet en skatteberegning for alle vores kunder, der har handlet hos os i 2022. Nu kan du nemt få beregningerne af indkomst,gevinst og tab, og selv indtaste det direkte i din selvangivelse. Du bliver også oplyst om din kryptoformue som en service vi yder.

Skal kryptovaluta indberettes til skat?

Handel med kryptovaluta betragtesoftest som spekulation og skal derfor indberettes på din årsopgørelse hvert år. Hver gang du køber eller sælger kryptovaluta hos Firi, er dette en realisering af gevinst eller tab. Dette skal derfor indberettes til skattemyndighederne når året er gået.

Vi ved, at mange er usikre på hvordan dette gøres. Reglerne er komplicerede, og det kan være svært at vide, hvordan man skal gøre. Med vores skatteberegner får du hjælp til at beregne skat på din kryptovaluta, og du får præcist at vide, hvilke tal du skal indtaste. Du modtager også et bilag, som du kan indsende til Skatteforvaltningen hvis dette skulle blive nødvendigt.

Før du går i gang, anbefaler vi at du læser denne guide til skat på virtuel valuta (Skat.dk).

NB: Vi kan kun beregne, hvad du har handlet for og investeret  for hos Firi, så hvis du har kryptovaluta andre steder, anbefaler vi at læse denne artikel om skat på kryptovaluta hvor vi forklarer hvordan du kan komme videre.

Dette viser skatteberegneren dig

Dette viser skatteberegneren dig:

Gevinst - Du får oplyst gevinst på alle realiseringer af dine kryptovalutaer fra sidste år. Gevinsten opføres under "Anden personlig indkomst (rubrik 20)" på årsopgørelsen.

Tab - Du får oplyst tab på alle realiseringer af din kryptovaluta i løbet af sidste år. Dette opføres under "Øvrige lønmodtagerudgifter (rubrik 58)" på årsopgørelsen.

Indkomst – Her har vi opsummeret bonusser, du har modtaget gennem sidste år. Dette føres under Indført under "Anden personlig indkomst (rubrik 20)" på årsopgørelsen.

Når vi beregner skatter, bruger vi de reelle priser fra Firi's marked.

Eventuelle transaktionsgebyrer tillægges købs- eller salgsprisen og er derfor inkluderet i gevinst, tab og/eller indtægt.

Bonusser, her kaldet indkomst, beregnes på baggrund af den gennemsnitlige kurs for den aktuelle kryptovaluta den dag, bonussen blev udbetalt. Gennemsnitskursen er taget fra de største internationale børser.

Vores skatteberegner beregner gevinst og tab efter FIFO-princippet (First In First Out).

Skat oplyser, at man undtagelsesvis i nogle tilfælde kan modregne af tab i gevinst. Dette er ikke noget Firi's skatteberegner understøtter. Hvis du vil gøre dette skal du beregne skatten af ​​disse tilfælder manuelt eller via andre skattetjenester. Læs mere på Skat's hjemmeside

Firi forklarer: Skat på kryptovaluta

Skat på krypto

Du kan selvfølgelig beregne din skat selv, enten manuelt eller ved at bruge nogle af de hjælpemidler der findes.  Heldigvis har Firi sin egen skatteberegner og vi leverer derfor de tal du skal bruge - Helt automatisk. Husk sidste frist for indberetning til årsopgørelsen er 1. maj.

Du skal dog være opmærksom på at det udelukkende er de handler du har foretaget igennem Firi som vi har informationer på og som anvendes til at lave din skatteberegning.

Hovedreglen er at du ikke er skattepligtig, fradragsbrettiget eller forpligtet til at oplyse noget til SKAT hvis du ikke har solgt. Så hvis du blot investerer løbende og først vil sælge om lang tid, så er der ingen grund til at bekymre sig om skat før du reelt sælger.

Som med alt andet findes der undtagelser og her skal du være opmærksom på om du har modtaget rewards eller gaver der alligevel skal indberettes.


Herunder finder du SKAT’s forklaring om hvordan du beregner skat på krypto. Du kan læse mere om dette på Skat’s hjemmeside.

Når du handler med kryptovaluta, gælder der særlige regler for, hvordan du skal opgøre dine handler. Det er vigtigt, at du kender reglerne, inden du oplyser dine gevinster og tab til os.

Gevinster beskattes som udgangspunkt ligesom din løn (dog uden am-bidrag på 8 %), fordi de indgår kom personlig indkomst. Personlig indkomst er afhængig af dine konkrete indkomstforhold, og gevinst på krypto kan medføre en skat på op til 53 %.

Du kan få fradrag for tab, hvilket udgør 26 % af dit tab.

Følg SKATs tjekliste og undgå skattesmæk. Opgør dine handler:

Når du som privatperson køber og sælger kryptovaluta, anses det som hovedregel som spekulation. Det vil sige, at kryptovalutaen er købt med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg.

Når du sælger eller veksler (afstår) kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en gevinst eller et tab.

I enkelte tilfælde skal du opgøre gevinst og tab, selvom du endnu ikke har solgt eller vekslet din kryptovaluta. Det gælder fx ved handel med visse stablecoins. Det kan du læse mere om her: Læs mere om stablecoins her.

Oplys gevinster og tab

Når du har opgjort dine handler for året, skal du oplyse resultaterne på din årsopgørelse. Du skal skrive dine samlede gevinster og dit samlede tab i to forskellige rubrikker:

 • Skriv gevinster i rubrik 20.
 • Skriv tab i rubrik 58.

Fristen for at oplyse dine resultater på årsopgørelsen er 1. maj året efter, du har solgt eller vekslet kryptovaluta. Læs hvordan du indberetter her

Gem dine oplysninger om køb og salg

Når du køber og sælger kryptovaluta, bør du gemme en række oplysninger som dokumentation til din opgørelse af gevinst og tab.

Det kan fx være oplysninger som:

 • Ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag. Tag fx screenshots eller hent CSV-filer.
 • Mails og anden korrespondance
 • Oplysninger om udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet provider)
 • Aftalegrundlag med udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet)
 • Oplysninger om nummeret på din virtuelle tegnebog, det vil sige den offentlige kode
 • Gældende aftalegrundlag på købstidspunktet og eventuelle efterfølgende ændringer
 • Udskrift af dine løbende beholdninger af kryptovaluta
 • Kontoudskrifter fra dine bankkonti vedrørende køb og salg af kryptovaluta
 • Udskrift af dine løbende transaktioner
 • Eventuel anden relevant dokumentation for dit køb og salg, der kan dokumentere dit ejerskab
 • Indskud og hævninger (Når vi modtager transaktionsoversigterne for indsætninger/deposits og hævninger/withdrawals af anvendte vekslingstjenester og wallets, skal det være muligt at følge transaktionerne til og fra afsenderne)

Staking

Kryptovaluta tildelt som staking rewards er som udgangspunkt skattepligtig på det tidspunkt, du har modtaget dem i din beholdning og kan bruge dem.

Du skal derfor beregne værdien af dine staking rewards på det tidspunkt du får dem tildelt og de ikke er låst.  Hvis du beholder de tildelte kryptovalutaer med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg, udgør dette som udgangspunkt spekulation. Du skal derfor oplyse gevinst eller tab, når du sælger dem på lige fod med de andre krypto du har købt.

Mining

Hvis du modtager kryptovaluta ved mining, vil der som udgangspunkt være tale om en hobbyvirksomhed i SKATs optik.. Det skyldes, at omkostningerne ved mining typisk vil være meget store.

Overskud ved mining beskattes også som personlig indkomst og underskud her er ikke fradragsberettiget.

Airdrops

Modtager du krypto som airdrop svarer det til at du har modtaget krypto i gave hvilket er skattepligtigt ud reglerne om reklamegaver.

Beholder du kryptoen og sælger den efter noget tid, vil du blive beskattet af eventuel gevinst ved salget ud fra den kurs gaven havde på modtagelsestidspunktet.


Gaver

Kryptovaluta modtaget som en lejlighedsgave til fx fødselsdag, konfirmation, jubilæer eller lignende er som udgangspunkt skattefri, hvis gaven har en beskeden værdi. Hvis lejlighedsgaven er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat.

Har du overført midler fra en anden børs?

Hvis du har overført kryptovaluta fra en anden børs til din Firi-konto, ved vi ikke, hvad du har betalt for kryptovalutaen, altså købsprisen. Firi’s skattekalkulator understøtter, at du selv kan angive din indkøbspris på transaktioner hvor dette mangler! Herefter vil du kunne bruge vores skatteberegning til at beregne din kryptoskat.

For mere information herom, se denne guide til skat på virtuell valuta.

Læs også vores guide til skat på kryptovaluta.

Sådan indberetter du tallene på årsopgørelsen/oplysningsskemaet

For at udfylde din årsopgørelse/oplysningseddel skat du logge ind på din profil på SKAT og vælge Årsopgørelse. Du logger ind på Tastselv.

Du kan følge nedenstående vejledning som du også finder på SKATs hjemmeside.

Sådan skriver du gevinster i rubrik 20:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Gå til rubrik 20 (Anden personlig indkomst). Hvis du ikke har udfyldt rubrikken før, finder du den under Anden indkomst og dernæst Fradrag.
 4. Skriv dine samlede gevinster.
 5. Vælg Næste nederst på siden.
 6. Vælg Godkend.

Sådan skriver du tab i rubrik 58:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Gå til rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Hvis du ikke har rubrik 58 på din årsopgørelse, skal du kontakte SKAT og anmode om at få den åbnet.
 4. Skriv dine samlede tab.
 5. Vælg Næste nederst på siden.
 6. Vælg Godkend.

Held og lykke med rapportering af kryptovaluta i år!