Firi's skatteberegner

Sådan beregnes skat på kryptovaluta

For at gøre det nemmere for dig at beregne skat på kryptovaluta, har vi lavet en skatteberegning for alle vores kunder, der har handlet hos os i 2021. Nu kan du nemt få beregningerne af indkomst, formue, gevinst og tab, og selv indtaste det direkte i din selvangivelse.

Skal kryptovaluta indberettes til skat?

Handel med kryptovaluta betragtes som spekulation og skal derfor indberettes til din årsopgørelse hvert år. Hver gang du køber eller sælger kryptovaluta hos Firi, er dette en realisering af gevinst eller tab. Dette skal derfor indberettes til skattemyndighederne.

Vi ved, at mange er bange for at gøre dette. Reglerne er komplicerede, og det kan være svært at vide, hvordan man skal gøre. Med vores skatteberegner får du hjælp til at beregne skat på din kryptovaluta, og du får præcist at vide, hvilke tal du skal indtaste. Du modtager også et bilag, som du kan indsende til Skatteforvaltningen.

Før du går i gang, anbefaler vi at du læser denne guide til skat på virtuel valuta (Skat.dk)

NB: Vi kan kun beregne, hvad du har handlet for og investeret i Firi, så hvis du har kryptovaluta andre steder, anbefaler vi at læse denne artikel om skat på kryptovaluta hvor vi forklarer hvordan du kan komme videre.

Dette viser skatteberegneren dig

Dette viser skatteberegneren dig:

Gevinst - Du får oplyst gevinst på alle realiseringer af dine kryptovalutaer fra sidste år. Gevinsten opføres under "Anden personlig indkomst (rubrik 20)" på årsopgørelsen.

Tab - Du får oplyst tab på alle realiseringer af din kryptovaluta i løbet af sidste år. Dette opføres under "Øvrige lønmodtagerudgifter (rubrik 58)" på årsopgørelsen.

Indkomst – Her har vi opsummeret bonusser, du har modtaget gennem sidste år. Dette føres under Indført under "Anden personlig indkomst (rubrik 20)" på årsopgørelsen.

Når vi beregner skatter, bruger vi de reelle priser fra Firi's marked.

Eventuelle transaktionsgebyrer tillægges købs- eller salgsprisen og er derfor inkluderet i gevinst, tab og/eller indtægt.

Bonusser, her kaldet indkomst, beregnes på baggrund af den gennemsnitlige kurs for den aktuelle kryptovaluta den dag, bonussen blev udbetalt. Gennemsnitskursen er taget fra de største internationale børser.

Har du overført midler fra en anden børs?

Hvis du har overført kryptovaluta fra en anden børs til din Firi-konto, ved vi ikke, hvad du har betalt for kryptovalutaen, altså købsprisen. Efter anmodning kan vi dog indtaste dette for dig.

For mere information herom, se denne guide til skat på virtuell valuta.

Sådan indberetter du tallene på årsopgørelsen/oplysningsskemaet

For at udfylde din årsopgørelse/oplysningseddel med de tal vi har givet dig, besøger du til skat.dk og logger dig ind på:

  • Borger
  • Aktier og andre værdipapirer
  • Kryptovaluta (Bitcoins m.fl)

Nu skal du vælge mellem at indtaste oplysninger for hver enkelt kryptovaluta. Du kan også indtaste summariske skatteoplysninger for mange virtuelle valutaer / kryptovalutaer og uploade vedhæftede filer.

Hvis du kun har handlet med én kryptovaluta, såsom bitcoin, er det nemmest at indtaste oplysninger for hver kryptovaluta. Hvis du derimod har handlet flere forskellige kryptovalutaer, anbefaler vi at indtaste opsummerede skatteoplysninger. Du modtager en vedhæftet pdf fra os, som du kan uploade.

Held og lykke med rapportering af kryptovaluta i år!