Handel hos Firi, trading i kryptovaluta

Vejledning til at trade i kryptovaluta

De store udsving i priserne kan friste mange til at trade i kryptovaluta og hvis man ved, hvad man laver, er det muligt at tjene gode penge. Men hvad er det vigtigt at tænke på, når man trader aktivt?

I denne artikel vil to af Firis egne kryptoentusiaster, softwareudvikler Ronny-André Steinslett og dataanalytiker Aleksander Hyggen Haarstad, dele deres erfaringer med at trade aktivt med kryptovaluta.

Hvad er trading, og hvordan adskiller det sig fra at investere?

Det allerførste, vi vil understrege, er, at det kun er dig der ved, hvilken investeringsstrategi der er bedst for dig – om det er langsigtet investering eller aktiv trading.

At trade aktivt vil sige. at man foretager hyppige køb og salg af f.eks. kryptovalutaer eller aktier. Det er i modsætning til traditionel investering, hvor man har et mål om at tjene penge på lang sigt.

Tradere drager fordel af kursændringer og gennemfører ofte flere transaktioner om dagen. Det er derfor nødvendigt for tradere aktivt at følge markedet, mens investorer er mindre optaget af de daglige kursudsving og mere af den langsigtede kursudvikling.

Nogle strategier inden for aktiv trading

Der findes mange forskellige strategier for aktiv trading, og her er nogle af de mest almindelige:

  • Scalping: Kortsigtet form for trading. Her holdes positioner i så korte tidsintervaller som sekunder eller minutter, så man kan udnytte små prisændringer i løbet af dagen.
  • Daytrading: Ved daytrading åbnes og lukkes flere positioner inden for en dag baseret på kursændringer i løbet af dagen.
  • Swing trading: I swing trading holdes positionen i nogle dage eller uger, alt efter hvordan kursen ændrer sig i perioden.

Slå kryptomarkedet

Aleksander forklarer, at målet med at trade er at "slå markedet" og dermed tjene på investeringerne. Aktive tradere der har succes, har normalt stor viden om markedet, strategier og er opdateret på nyhedsbilledet. Ydermere skal man være opmærksom på, at man kæmper mod de bedste tradere, der findes, og det gør det sandsynligt, at man vil tabe penge når man trader aktivt. Derfor er det en fordel at have samlet noget kapital.

Du har også brug for en god portion held, når du trader. Selv den mest erfarne trader har dårlige dage.

- Mange af dem, der løber alt for store risici, har måske ikke så stor viden. Men der er også dem, der har stor viden, og som kan løbe store risici fordi de har det godt med det, fortæller Aleksander.

Her kan det altså igen koges ned til tilfældigheder og held, og om man har råd til at stole på sin mavefornemmelse og sine egne analyser. Andre kvaliteter, der kan være nyttige, når man trader, er disciplin og evnen til at have is i maven. Det er vigtigt ikke at blive for følelsesmæssigt påvirket, selv når der er stor usikkerhed i markedet.

- Fordelen ved langsigtede investeringer i modsætning til trading er, at man kan ignorere de bølgedale, der påvirker markedet over tid, og som kan være frustrerende og tidskrævende at forstå, forklarer Aleksander.

Få inspiration fra eksperter – men lad være med at kopiere dem

Heldig eller ej – som nybegynder inden for kryptovaluta og trading er viden lig med magt. Men hvor skal man kigge hen for at finde den viden, der skal til for at få succes?

- Lad dig inspirere af eksperter – men lad være med at kopiere dem. Med hensyn til investering og trading skal du gøre det, der passer til dig, din risikovillighed og din opsparingshorisont, lyder Ronnys bedste råd.

En nybegynder inden for kryptovaluta træder ind i et komplekst univers, hvor der er lige så mange meninger, som der er eksperter. Aleksander påpeger, at det er helt afgørende for at få succes som trader, at man forstår det grundlæggende i hvad kryptovaluta bygger på og hvordan markedet fungerer.

- Læs op på det grundlæggende om kryptovalutaer f.eks. nøglebegreber og teknologier. Det gør dig bedre rustet til at forstå teknologierne og dermed at kunne skelne valutaerne fra hinanden. Hver kryptovaluta har forskellige mål for, hvad de vil bidrage med. Idéen bag bitcoin var f.eks. at skabe en decentral, digital valuta, der kunne eliminere behovet for en central myndighed eller tredjepart. Ethereum, som også bruges til at sende og modtage penge med globalt, blev skabt for at gøre det muligt for udviklere at udforme og offentliggøre smartkontrakter og distribuerede applikationer, tilføjer Aleksander.

Vær kritisk over for "finfluencere"

Det kan også anbefales at forholde sig kritisk til, hvem og hvilke tips man følger. Mange finfluencere kan fremstå som eksperter inden for deres felt, men flere tilfælde i den senere tid har gjort det klart, at mange af dem også selv er nybegyndere. En finfluencer, dvs. en finans-influencer, er en person, der har mange følgere på sociale medier, og som poster tips om personlige investeringer. Som vi siger i kryptoverdenen: DYOR (Do Your Own Research).

- Ikke desto mindre kan det være guld værd at bruge sociale medier og andre kanaler aktivt. Her kan du holde dig opdateret og komme i kontakt med andre ligesindede. Selvom man aldrig skal kopiere andre, kan man altid finde gode diskussioner og interessant læsestof, der kan gøre en klogere på det, man interesserer sig for, påpeger Ronny.

Du kan f.eks. tjekke Kryptoklubben ud på Facebook.

Hvad kræver det at trade aktivt?

Som vi allerede har været inde på, er viden, erfaring og disciplin grundlæggende egenskaber for at kunne trade på et niveau, hvor man kan tjene på det. Derudover skal man have tid tilovers.

Nogle hævder, at trading er et fuldtidsjob, og selv dem, der trader som hobby skal være indstillet på, at det er tidskrævende og vil gå ud over andre prioriteringer, understreger Aleksander.

Som nævnt herover bruger tradere desuden ofte flere strategier og hjælpemidler, der giver en fordel i forhold til andre tradere. Teknisk analyse er for eksempel en nyttig metode til at nå målet om at ramme bunde og toppe i kryptovalutakurserne.

- Teknisk analyse er metoder, hvor man ser på tidligere data i et forsøg på at forudsige fremtidige udviklinger og derudfra beslutte, hvornår man skal investere og i hvad, forklarer Aleksander.

Man ser på hvordan kurserne har bevæget sig over tid, evt. sammenholdt med tekniske indikatorer. Teknisk analyse handler ikke om at finde det endelige svar, men snarere tendenser, der er typiske eller atypiske i forhold til tidligere resultater.

- Der er sjældent en grundlæggende årsag til de udsving, der finder sted fra dag til dag eller uge til uge. Tradere, der baserer deres købs- og salgsordrer på teknisk analyse, leder efter disse mønstre som kryptovalutaer typisk bevæger sig inden for. Man kan næsten være sikker på, at der er tusindvis af andre, der har tegnet præcis de samme streger, som man selv tegner, og det er ofte grunden til, at teknisk analyse finder støtte og modstand, som man kan foretage en vurdering af, forklarer Ronny. Han tilføjer, at han selv laver så simple tekniske analyser som muligt.

Men bør du trade aktivt?

Som nævnt ovenfor kræver aktiv trading både tid og energi. Kan det overhovedet betale sig for de fleste? Formentlig ikke. Alligevel er der forskning, der viser, at 25 procent af daytradere tjener penge på det, så det er bestemt muligt.

Forskningsartiklen viser også, at den menneskelige hjerne ofte overvurder gevinster og undervurderer tab. Flere små gevinster, som en trader får i løbet af dagen, bliver ofte ædt op af større tab, uden at man bemærker det. Det kan derfor blive uoverskueligt og svært at holde styr på, hvad man har tjent eller tabt.

De fleste daytradere giver op

85 procent af alle daytradere giver op inden for tre år. At finde den gyldne middelvej mellem aktiv trading og langsigtet investering kan være løsningen på at undgå at blive en del af denne statistik. Det er, hvad Ronny og Alexander har gjort.

- Jeg handler sjældnere nu end tidligere, men jeg gør stadig undtagelser og forsøger at "outsmart'e" markedet ved at time køb og salg. Jeg har sparet mig selv for mange tab ved at risikojustere mine positioner. Hvis tiden er til det, og jeg ser noget jeg føler er indlysende, så tager jeg en chance, erkender Ronny.

Han foreslår også, at man kan have flere konti, så man kan adskille trading og langsigtede investeringer. Derudover holder Ronny sig under et vist beløb, når han trader, for at minimere risikoen for store tab. Aleksander har også skruet ned for sin trading, fordi det til tider kræver at man har tid og energi tilovers, men han følger aktivt med.

- Jeg ser en klar fordel i at være aktiv, samtidig med at man investerer langsigtet, da det giver mulighed for at begrænse potentielle tab. Hvis du følger markedet og ser, at værdien falder, kan du forsøge at sælge ud i tide. Når værdien begynder at stige, kan man købe sig ind igen, forklarer han.

Derudover bør man også være opmærksom på omkostningerne ved hyppige køb og salg af kryptovalutaer. Eventuelle handelsgebyrer/kurtage, valutatillæg, hvis du bruger internationale børser, og skat på gevinster skal tages med i beregningen, når du beslutter dig for at trade aktivt.

Trading – kort sagt

Aktiv trading kan være lukrativt for erfarne tradere, og selvom det kan være sjovt og lærerigt, kræver det masser af viden, erfaring og kapital. De fleste, der forsøger, ender med at give op inden for et par år, og det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i tingene, inden du begynder.

Hvis du føler dig klar til at prøve, kan du tilmelde dig med MitID her. Der er jo heller ingen, der siger, at du absolut skal trade aktivt. Mange nøjes med at købe og beholde kryptovaluta, hvilket kaldes at HODL ("Hold On for Dear Life"). Det er der også mange, der er blevet rige på.

Vil du gerne vide mere om kryptovaluta? Her kan du læse om de mest udbredte myter og misforståelser om bitcoin.

Husk, at der er høj risiko forbundet med køb og salg af kryptovaluta, og at historiske afkast aldrig er en garanti for fremtidige afkast.