MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hvordan kjøpe bitcoin med straksbetaling

Øyvind Kvanes - 06/09/2019
kryptovaluta på nett

OPPDATERING 08.08.2020: Det er gjennomført endringer i hvordan informasjon om straksbetalinger gjøres tilgjengelig hos vår bank. På grunn av dette tar det ved de fleste straksbetalinger lengre tid før vi mottar nødvendig informasjon til å kreditere. Vi står på for å kreditere så raskt som mulig, men vi kan ikke garantere at det blir kreditert like raskt som tidligere.

Vi vet hvor viktig raskt kreditering er for mange av våre kunder, derfor arbeider vi nå med å få på plass en ny betalingsløsning som vil gjøre raske betalinger inn til oss mulig fra enda flere banker.

Ønsker du å kjøpe bitcoin og kryptovaluta så fort som mulig, anbefaler vi direkte innskudd med Neonomics som er den raskeste løsningen foreløpig. Hos oss oppretter du og verifiserer konto på få minutter med Vipps og BankID.

Snakk med oss på support-chat

Etter at du har opprettet konto, kan du ta kontakt med oss på support-chat om krediteringen haster. Chatten er tilgjengelig når du er innlogget på din konto. Selv om det er midt på natten, er det sannsynlig at vi sitter oppe og jobber og kan hjelpe deg med krediteringen. Vi kan ikke garantere noe, men vi står på for å være så tilgjengelige som mulig!

Alle bankene i Norge har forpliktet seg til å være med på straksbetaling, men enkelte har ikke tatt i bruk løsningen enda. Vi forklarer her hvordan du gjennomfører en straksbetaling til oss og lister opp bankene som vi vet støtter løsningen.

Hvilke banker vi støtter straksbetaling fra

Vi har satt opp en oversikt som viser hvilke norske banker vi støtter rask krediterer av straksbetaling fra. Vi støtter for eksempel ikke straksbetaling fra konto i DNB nå, det vil bli kreditert neste virkedag.

Om det viser seg at du ikke får det til å fungere fra en av bankene som er listet her, er det fint om du informerer oss om hvilken bank det gjelder. Vi gjør så godt vi kan for å holde listen oppdatert, men gi oss gjerne beskjed om du vet om banker som støtter straksbetaling som ikke er på listen.

BN Bank

Ved betaling vil du få opp valget "Bruk straksbetaling", les mer on straksbetaling hos BN Bank her.

Handelsbanken

Handelsbanken støtter straksbetaling, du finner deres prisliste her.

KLP

Når du legger inn en vanlig betaling i mobil- og nettbanken får du opp valget "Benytt straksbetaling". Det koster 10 kroner per straksbetaling, les mer her.

OBOS-banken

Her legger du inn mottakeren du skal betale til og du får så opp valget om å bruke tjenesten. Les mer om dette hos OBOS-banken.

Sparebank1

Sparebank1 er en allianse av selvstendige banker som samarbeider. Alle disse støtter så langt vi vet straksbetaling, du finner prislisten her.

Spareskillingsbanken

Spareskillingsbanken støtter straksbetaling. Du kan lese mer om dette samt se prisliste her.

Hvordan gjennomføre en straksbetaling

For å gjennomføre en straksbetaling til oss, går du først inn på siden for innskudd. Du vil her få oppgitt et kontonummer og melding til betalingen.

Du gjennomfører så betalingen i nettbanken din. I noen banker vil muligheten for straksbetaling være i en egen fane, som for eksempel i nettbanken til Sparebank1. I andre banker vil det være en boks du må huke av for straksbetaling før betalingen gjennomføres.

Det er viktig at du legger inn eksakt melding som du fikk oppgitt for betalingen. Om meldingen mangler, eller du ikke krysser av for straksbetaling i nettbanken din, vil det ta lengre tid før innbetalingen din blir kreditert. Betaling vil da vanligvis ikke bli kreditert før det er gått 1-2 virkedager, det er ikke noe vi kan gjøre med dette, ettersom vi da er avhengig av bankenes faste tidspunkter for gjennomføring av betalinger.

Når du er kreditert har du mulighet til å kjøpe bitcoin, ethereum og litecoin hos oss.

Hvor lang tid tar kreditering av innskudd?

Vi krediterer innskudd så raskt som mulig, og det tar vanligvis 1 - 2 virkedager avhengig av bankene. I noen tilfeller tar det lengre tid og dette kan skyldes flere årsaker.

Vi er underlagt hvitvaskingsloven og plikter å innhente opplysninger om kunder og gjennomføre løpende oppfølging av kundeforhold. Vi skal blant annet overvåke at transaksjoner som utføres i kundeforholdet, er i samsvar med våre innhentede opplysninger om kunden, kundens virksomhet og risikoprofil, midlenes opprinnelse og kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Vi kan dermed ikke garantere at kreditering skjer innen en viss tid, men vi står på for å gjøre dette så raskt som mulig.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til dette. Du kan opprette konto hos Firi her.

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile