MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hva er en stablecoin?

Herman Bergsholm - 27/07/2021
illustrasjon av stablecoin

Stablecoins kan på norsk defineres som stabile kryptovalutaer. Det er ulike digitale valutaer som er skapt for å holde seg stabile på samme måte som tradisjonelle valutaer, og på den måten unngå de store svingningene i prisen som man ser hos blant annet Bitcoin eller Ethereum.

Det er ingen hemmelighet at investering og handling av kryptovaluta medfører høy risiko for både avkastning og tap. Mange vil gjerne investere i kryptovaluta, men er avhengig av å vite hva investeringen kommer til å være verdt i nærmeste fremtid. Da kan stablecoins være løsningen.

En stablecoin er alltid direkte knyttet til et annet stabilt aktivum, som for eksempel amerikanske dollar eller gull, og det er derfor de kan holde seg så stabile. En av de mest populære stablecoins er USD Coin (USDC), som er stabil opp mot den amerikanske dollaren.

Med andre ord ønsker stabile kryptovalutaer å tilby det beste fra begge verdener; de raske transaksjonstidene, sikkerheten og personvernet man får ved bruken av kryptovaluta og stabiliteten man får fra tradisjonelle valuta.

Tre ulike kategorier for stablecoins

Det brukes tre ulike metoder for å holde verdien til stablecoins stabil, og vi kan derfor dele inn valutaene i tre hovedkategorier:

1) Stablecoins med sikkerhet i fiat, altså tradisjonelle penger som for eksempel amerikanske dollar

2) Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta

3) Stablecoins uten sikkerhet

På engelsk heter dette «fiat-collateralized stablecoins», «crypto-collateralized stablecoins» og «non-collateralized stablecoins». Vi skal se nærmere på de tre kategoriene her:

Stabile kryptovalutaer med sikkerhet i fiat:

Vanligvis vil utstederne av en stablecoin sette opp en reserve som er verdt like mye som den stabile kryptovalutaens verdi. Dette kan for eksempel være amerikanske dollar i en tradisjonell bank. Fiat, altså tradisjonelle penger, er den vanligste sikkerheten, men også edle metaller som gull og sølv kan brukes. Verdiene i denne reserven fungerer som en sikkerhet for den stabile kryptovalutaen. Et eksempel på en stabil kryptovaluta som har sikkerhet i fiat er som sagt USD Coin.

Stabile kryptovalutaer med sikkerhet i kryptovaluta:

Andre stablecoins henter sikkerhet i enten én annen digital valuta eller en gruppe digitale valutaer. Fordi kryptovaluta svinger i pris, så må sikkerheten til den aktuelle stablecoinen overdrives for å garantere en stabil pris tross kursendringer. Det vil si at det må eksistere et mye større reserve enn det aktuelle antallet stablecoins i sirkulasjon. For eksempel, hvis en vil utstede 100 stablecoins til en verdi av 1 USD, må det finnes et reserve av kryptovaluta verdt 150 USD. Det brukes smartkontrakter for å kontrollere slike stabile kryptovalutaer. Et eksempel på en stablecoin som bruker kryptovaluta som sikkerhet er MakerDAO sin kryptovaluta Dai. Dai støttes altså av Ethereum, med en verdi på så nærme $1 som mulig per Dai.

Stabile kryptovalutaer uten sikkerhet:

Stablecoins uten sikkerhet kalles også en «algoritmisk stablecoin». Disse benytter seg altså ikke av noen reserve, men bruker heller en mekanisme for å øke eller redusere tilbudet for å opprettholde en stabil pris. Dette ligner på måten sentralbanken skriver ut sedler for å opprettholde verdien av fiat-valutaer. Et eksempel på en kryptovaluta uten sikkerhet er Ampleforth (AMPL).

Hvilke stabile kryptovaluta finnes?

Det finnes mange stabile kryptovalutaer, og du kan se listen her. Per dags dato er disse de mest populære:

1. Tether (USDT)

2. USD Coin (USDC)

3. Binance USD (BUSD)

4. Dai (DAI)

Denne listen er kun for opplysning, og må ikke sees som en investeringsanbefaling fra oss.

Hvordan kan man investere i stabile kryptovalutaer?

Du kan handle og investere i stablecoins på ulike kryptovalutabørser. Firi fører per dags dato Dai, og du kan handle det trygt og enkelt ved å registrere deg her.

Savner du en stablecoin hos oss? Sjekk gjerne ut hvordan vi vurderer nye kryptovalutaer, og hvordan du kan ønske deg nye kryptovalutaer hos oss.


Kilder:
Coindesk
CoinMarketCap
Investopedia

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile