MiraiEx has become Firi. Read more why.

Hva er blockchain teknologi?

Hoang Trinh - 21/07/2020

Når du utfører en transaksjon ved for eksempel å trekke bankkortet ditt i butikken, betaler en regning eller overfører penger til en venn i nettbanken, er du avhengig av at banken og logistikkselskapene behandler og godkjenner transaksjonen. De må blant annet kontrollere at du har nok penger på konto, i tillegg til å administrere og registrere/bokføre at pengene trekkes fra din bankkonto og overføres til mottakers bankkonto. Dette kalles for en sentralisert (centralized) modell, hvor håndteringen av transaksjoner er overlatt til få sentrale aktører og klarerte tredjeparter, trusted third parties (TTP) som banker, Vipps, Nets, Visa, Mastercard, Paypal og lignende.

Fordeler

  • Ett sted for kontroll og administrering.
  • Skalerbar og kan håndtere tusenvis av transaksjoner i sekundet.
  • Brukervennlig og etablert system.

Ulemper

  • "Single point of failure" - Hvis banken eller logistrikkselskapene har problemer, vil du ikke kunne gjennomføre ønskede transaksjoner eller betale i butikken.
  • Makten er samlet hos noen få aktører.
  • Tredjeparten har tilgang til masse data og kan kommersialisere dette ved å selge data til andre aktører. Se for eksempel Facebook, Amazon, Google eller at bankene selger informasjon til forsikring og andre interessenter.

Blockchain derimot, er en teknologi som muliggjør desentralisering (decentralization), slik at transaksjoner kan gjennomføres på en sikker måte uten at den må godkjennes av en tredjepart.
Kort fortalt kan du ved hjelp av blockchain for eksempel betale for en vare i butikken eller overføre verdier direkte til en venn (bitcoin, kryptovaluta eller eiendeler) uten at banken, meglere eller andre tredjeparter må kontrollere og gjennomføre transaksjonen.

Som navnet tilsier er blockchain en samling av data/informasjon i blokker som er knyttet sammen i en kjede/lenke. Uten å gå i dybden og bli for teknisk, er blockchain en kombinasjon av teknologi som P2P-nettverk, datalagring og kryptografi, og åpner opp for veldig mange muligheter innenfor transaksjonssystemer, desentraliserte applikasjoner og smarte kontrakter.

Et eksempel på hva som skiller tradisjonell finans og sentraliserte modeller fra blockchain og desentraliserte systemer, er at din bankkonto og informasjon er lagret, kontrollert og administrert av én sentral aktør, banken. All bokføring av hvor mye penger du har, samt historikken og loggen på tidligere transaksjoner er lagret hos banken. De er dermed ansvarlig for oppbevaring av dine midler på en trygg og sikker måte, identifisere og autorisere riktig eier ved hver transaksjon, slik at uvedkommende ikke har tilgang til å bruke dine penger.

Mens blockchain er en dynamisk og distribuert database, hvor lagring, kontroll og administrasjon er fordelt på veldig mange aktører (noder), slik at det er vanskelig for uvedkommende å få tilgang til andres midler eller tukle med historikk og transaksjoner. Samtidig innebærer dette at hver enkelte bruker av slik teknologi er ansvarlig for oppbevaring av egne midler, ved sikring av krypteringsnøkler, samt sørge for at transaksjoner er riktig utført, ettersom det er vanskelig å kansellere eller refundere en gjennomført transaksjon i blockchain.

Dette var en kort innføring i blockchain teknologi, og vi har tidligere også skrevet om hva som er revolusjonerende med bitcoin (og blockchain).

Relaterte poster

Download the Firi-app on mobile