hånd som legger bitcoin i sparegris

Spare i kryptovaluta

Øyvind Kvanes23/01/2021

Prisen på kryptovaluta er svært volatil, med store svingninger opp og ned. Dette gjør det også vanskelig å spare og investere i kryptovaluta. Helt siden bitcoin startet hele kryptomarkedet, har dette gått gjennom flere “bull”- og “bear”-sykluser. Gjerne et års tid med kraftig oppgang, særlig de siste månedene, før markedet krasjer, ofte etterfulgt av et års tid med enda mer nedgang.

Mange hører første gang om kryptovaluta når det begynner å nærme seg slutten av en av disse ekstreme prisoppgangene som kjennetegner et “bull”-marked. Det er da entusiasmen i markedet er på topp. Avisene skriver om bitcoin og andre altcoins, det diskuteres på sosiale medier, og alle er veldig interessert.

Vi ser folk investerer store summer, gjerne uten å tenke seg om, da de ønsker å ta del i denne prisoppgangen. Dette kalles FOMO - “Fear Of Missing Out”. Det er umulig å vite hvor høyt opp prisen går, og dessverre ender mange opp med å investere nær toppen av markedet. I et nedadgående marked ønsker folk å kjøpe seg inn nær bunnen, noe som naturligvis også er umulig å vite hvor er.

Prisen på bitcoin i USD siden 2011 i logaritmisk skala, som en ser er det store svingninger.

Dollar cost averaging - DCA

En annen strategi enn å prøve å time topp og bunn i et marked er å investere over tid, for eksempel via det som kalles for "dollar cost averaging", eller DCA. Det vil si at en bestemmer seg for hvor mye en ønsker å investere, og i stedet for å investere hele beløpet med en gang, deler en det opp i like deler og investerer en del jevnlig, for eksempel hver måned.

Det er naturligvis ikke noen garanti for at en tjener penger på denne strategien, men historisk sett har det lønt seg. Nesten uansett når en hadde startet med denne strategien for investering i bitcoin, hadde en vært i pluss i løpet av to års tid. Det gjelder selv om en faktisk hadde startet å investere rett før markedet hadde en stor nedgang, et såkalt “bear”-marked. Du finner et modelleringsverktøy her som viser deg fortjeneste og tap på investering i bitcoin jevnlig over tid.

Selv om denne strategien har fungert bra for de alle fleste så langt, er det naturligvis ingen garanti for at den vil fortsette å fungere. Dette er altså ikke å forstå som en anbefaling av investering, men kun en beskrivelse av en mulig strategi. Vi anbefaler alle å gjøre egen research og ikke investere penger en ikke har råd til å tape.

Investering i kryptovaluta over tid

Når det gjelder sparing i kryptovaluta på denne måten, finnes det egentlig ingen bra automatisert måte å gjøre det på. Noen utenlandske børser støtter fast overføring med kredittkort, men da gjerne til 5-6% eller mer i gebyr, og det blir svært dyrt i lengden.

Det beste er egentlig at du gjør det manuelt, men da gjelder det å være konsistent. Du må selv gå inn og gjøre et innskudd hver måned, eller hvor ofte du ønsker å handle. Når innskuddet er kreditert, legger du inn en ordre i markedet og kjøper ønsket kryptovaluta for beløpet.

Dette er imidlertid relativt tungvint, siden du selv må inn og legge inn hver ordre. I tillegg må du være på vakt. De beste månedene å handle er gjerne når prisen og interessen rundt kryptovaluta er lav, og da er det også fort gjort å glemme det.

Kryptosparing

I det siste månedene har vi snakket med mange som har nevnt at de ønsker en enkel måte å spare i kryptovaluta. De skulle gjerne investert i kryptovaluta, men de er ikke tradere, og ønsker kun å investere et fast beløp over tid. De skulle gjerne sett at det fantes en like enkel løsning for dette som det er å sette opp en spareavtale i aksjefond.

Vi ønsker å tilby denne løsningen, og har startet arbeidet med et nytt produkt vi kaller for “Kryptosparing”. Det blir svært enkelt i første omgang. Her kan du sette opp en automatisk overføring til konto hos oss med ønsket beløp og frekvens. Beløp i kroner du overfører til kontoen hos oss, blir automatisk investert i ønsket kryptovaluta. Vi kommer tilbake med mer informasjon om vilkår, kostnader og hvordan ordrene gjennomføres nærmere lanseringsdato.

Planen er å kun støtte bitcoin fra dag én, det vil si at 100% av midlene du overfører vil bli investert i bitcoin. På sikt ønsker vi å la deg velge hvor stor del andel av investeringen skal være i hvilke kryptovaluta. Om du ønsker å investere i en kryptovaluta som ikke støttes hos oss ennå, ta gjerne kontakt. Vi er i planleggingsfasen av integrasjon av nye kryptovaluta nå.

Meld din interesse

Vi vil rulle ut dette produktet i første omgang til en liten gruppe som kan bidra med tilbakemeldinger til oss. Om du er interessert i å være en av de første "kryptosparerne", ta kontakt med oss! Vi sender deg så en invitasjon til å teste ut produktet så snart det er klart.