Mann viser frem bitcoin: Hvordan investere trygt i bitcoin

Hvordan investere trygt i bitcoin

Øyvind Kvanes23/01/2021

Det kan være vanskelig å komme i gang med investering i bitcoin og andre kryptovaluta. Teknologien kan være utfordrende å sette seg inn i, det finnes mange useriøse aktører i markedet og i tillegg kan programvare for sending og oppbevaring av bitcoin være vanskelig å bruke. Men med gode forberedelser, et kritisk hode og sunn fornuft er investering i kryptovaluta både trygt og enkelt. Det er teknisk sett ganske enkelt å kjøpe bitcoin, og du kan lese mer om dette her.

Men det er lurt å først gå gjennom hva du bør tenke på før du handler. Vi ønsker med denne artikkelen å forklare hvilke faktorer du bør ta hensyn til og forklare hvordan du kan komme i gang med investering i bitcoin trygt og enkelt hos oss.

Hva bør du tenke på når du skal investere i bitcoin?

Bitcoin er den klart største kryptovalutaen, og det er etter vår mening fornuftig å få erfaring med denne først. Du kan handle bitcoin for flere ulike valutaer, og internasjonalt er det er ganske vanlig å måle bitcoin-prisen mot dollar. Hos Firi kan du handle bitcoin direkte med norske kroner, og du slipper dermed å forholde deg til vekslingskursen med dollar.

Merk: Vi har ingen tips når det gjelder prisutvikling. Artikkelen beskriver kun hvordan en investerer og oppbevarer bitcoin trygt. Om prisen kommer til å gå opp eller ned kan ikke Firi fortelle deg.

Bruk en registrert kryptobørs

Finansdepartementet fastsatte ny hvitvaskingsforskrift 15. oktober 2018. Dette medførte at alle norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta ble omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven, og må dermed registreres hos Finanstilsynet. Vi anbefaler alle å sjekke at aktøren dere ønsker å kjøpe bitcoin av er registrert hos Finanstilsynet før dere etablerer kundeforhold og gjennomfører handler.

Dette gjør det tryggere for deg å investere uten å bekymre deg for useriøse aktører. Så lenge du følger anbefalingene fra oss og andre seriøse plattformer, er verdiene dine trygge på din konto.

Det er mulig å generere en rapport på Finanstilsynet hjemmesider som viser alle i Norge som har konsesjonstype “Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta”. Per dags dato er det fem aktører som er registrert i Norge. Firi er den eneste registrerte børsen som er åpen i dag, du finner registreringen til Firi AS her.

Gebyrer og priser på kryptovaluta

Noen aktører tar store gebyrer på kjøp og salg av bitcoin. Det er ikke uvanlig å hevde at handelen er “gebyrfri”, men til gjengjeld får du en svært dårlig vekslingskurs. Dette, sammen med at det er store svingninger i prisen, gjør det vanskelig å orientere seg.

Før du kjøper bør du forsikre deg om at du vet hva prisen på bitcoin er. Det enkleste er å søke på “BTC NOK” på Google. Andre gode tjenester er Coinmarketcap, Coingecko eller Tradingview. Du kan så sammenligne disse prisene med det den børsen du ønsker å kjøpe på tilbyr deg.

Som vist ovenfor opplyser vi klart om hva prisen er og hvor mye vi tar i gebyr. Hos oss er dette 0,5%, altså ca 458 NOK i dette tilfellet. Du får opp totalprisen før handelen gjennomføres, i dette tilfellet 92 122 NOK. Det tilsvarer ca 1,5% over markedspris, noe som er svært bra. Det finnes mange aktører på markedet som tar gebyrer helt opp til 7-8%, så det er viktig å følge med her.

De fleste børser tar også gebyr for uttak av kryptovaluta. Vi må betale for å gjennomføre uttak av kryptovaluta, og har dermed behov for å ta gebyr for dette. Du finner informasjon om våre gebyrer og uttaksgrenser her. Hos Firi har vi lave gebyrer på dette, men andre børser tar svært høye gebyrer på uttak. De kan tjene gode penger på kunder som ikke sjekker dette før de handler.

Oppbevaring av bitcoin

Dette er svært viktig. Om du kjøper bitcoin via en børs som oss, får du en konto hvor bitcoin du kjøper blir oppbevart. Det er dessverre flere historier om børser som har mistet kunders kryptovaluta, så det er viktig å forsikre seg om at børsen du bruker gjør dette på en trygg måte.

Vi har skrevet en lengre innlegg om hvordan vi sikrer bitcoin og andre kryptovaluta hos oss. Vi har lang erfaring og omfattende sikkerhetsrutiner på dette.

Hvordan oppbevare kryptovaluta selv?

En kan også sikre kryptovaluta selv. Dette er noe av det som skiller bitcoin og krypto fra annen valuta og finansielle produkter. Du kan selv oppbevare verdiene dine, og sende transaksjoner direkte til hvem du vil, uten å gå via tredjeparter. Det er dette aspektet som gjør bitcoin revolusjonerende - full personlig kontroll over egne verdier. Men det følger naturligvis også med mange utfordringer om en ikke vet hvordan det fungerer.

Det er ikke mangel på personer som har mistet tilgangen til beholdningen sin, og dermed er pengene tapt. Det er også en av bakdelene ved kryptovaluta og desentralisering, det er ingen som kan gjenopprette beholdningen din når du først har mistet den. Med større frihet kommer også større ansvar.

Vi anbefaler at du setter deg grundig inn i hvordan bitcoin fungerer og hvordan du best sikrer midlene dine før du gjennomfører store uttak til egen lommebok. Start gjerne med å sende et mindre beløp, så du ikke mister store verdier om du gjør en feil.

Her er et eksempel: Start med et lite beløp og send 50 kroner i bitcoin fra Firi-kontoen din til din eksterne bitcoin-lommebok. Hvis dette fungerer uten problemer sender du resten av din beholdning.

Slik investerer du trygt i bitcoin

Våre anbefalinger kort fortalt:

  • Bruk en seriøs registrert aktør.
  • Sjekk prisen du betaler inkludert gebyrer.
  • Undersøk hvordan børsen du bruker oppbevarer dine midler.
  • Lær deg hvordan bitcoin-lommebøker fungerer før du sikrer dine midler selv.

Vi håper denne artikkelen gav deg et litt bedre bilde av hvordan du kan investere trygt i bitcoin. Les videre her om hvordan du kan komme i gang og kjøpe kryptovaluta hos Firi.