logo til DAI

Firi lanserer kjøp og salg av DAI med norske kroner

Øyvind Kvanes23/01/2021

I dag har vi lansert vår første ERC20-baserte kryptovaluta på Firi!

Det er DAI, en stablecoin på Ethereum og en viktig del av DeFi (desentralisert finans).

DAI er utviklet med det mål å hele tiden ha en stabil verdi på tilnærmet én amerikansk dollar.

Hvorfor lanserer vi DAI?

Det er to viktige årsaker til at vi velger å lansere DAI nå i dag. For det første synes vi at desentralisert finans er svært spennende, og da særlig i økosystemet til Ethereum. Det som skiller DAI fra mange andre stablecoins er at det ikke finnes noe selskap som backer DAI med USD. Prosjektet er desentralisert, og det er verdien av Ethereum som låses i smartkontrakter som backer opp verdien til DAI.

Graf: Verdien til DAI priset i NOK gjennom året

Den andre viktige årsaken til at vi lanserer DAI er at vi har fått en god del tilbakemeldinger fra kunder som ønsker å kunne eksponere seg mot dollar via en stablecoin hos oss. I år har kronekursen svinget veldig mye, noe grafen over viser. Volumet viser også en sterk økende interesse for DAI de siste månedene. Om du ønsker å beskytte deg mot fallende kronekurs kan DAI altså være en måte å gjøre dette på.

Hvordan fungerer DAI?

Enkelt forklart så fungerer DAI slik at alle som ønsker det kan sende inn ether til en smartkontrakt som oppretter DAI og betaler det ut i form av et lån. Ether som sendes inn vil da være sikkerhet for DAI som du da låner tilbake. Dette kan sammenlignes med at du gir banken sikkerhet i huset ditt når du tar opp et vanlig lån i banken.

Det er dette som skiller DAI fra andre stablecoins. Coins som USDT  og USDC er backet opp i faktisk dollar, mens DAI bruker ether som sikkerhet for å ha en “kunstig” kurs tilsvarende én dollar.

Nye ERC20-tokens

Nå som vi har en kryptovaluta basert på ERC20-protokollen til Ethereum integrert hos oss, er det en relativt kort prosess å lansere flere markeder for ERC20-tokens. Det er svært mange spennende prosjekter å velge i, og siden det er viktig for oss å lansere det våre kunder ønsker, så håper vi på tilbakemeldinger fra dere angående dette. Kontakt oss gjerne hvis du har forslag til prosjekter som bør listes. Les gjerne om hvordan vi vurderer nye prosjekter her.