Billede av bygning med info fra Nasdaq:  Bitcoin-halvering 2020

Bitcoin-halvering 2020

Den såkalte Bitcoin-halveringen vil finne sted i mai 2020. Historisk sett er Bitcoin-halveringen en begivenhet som gjentar seg hvert fjerde år og fungerer som utgangspunktet for et nytt oksemarked. I denne artikkelen forklarer vi litt mer detaljert hva det betyr.


Vil du vite mer om Bitcoin før du leser denne artikkelen? Les om bitcoin her!

Hva innebærer bitcoin-halvering og “stock to flow”?

Om ca en uke fra i dag vil antallet bitcoin som lages i hver blokk halveres, du kan følge med på hvor lang tid det er til «halvering» her. Antall bitcoin utbetalt til gruvearbeidere per blokk går dermed fra 12,5 bitcoin slik det er i dag, til 6,25 bitcoin. I verdi betyr det å gå fra en økning i pengemengden per dag på cirka 126 millioner kroner til cirka 63 millioner kroner.

https://digitalik.net/btc/

Inflasjonen i bitcoin er dermed halvert, og dette er det samme som at «stock to flow» dobles. «Stock to flow» er noe det snakkes mye om i kryptovalutamiljøet etter at den nederlandske økonomen «PlanB» lanserte sin «Stock to flow-model» for et år siden. Han argumenterer for at prisen på bitcoin er relatert til «stock to flow», og at prisen på bitcoin innen 1-2 år etter denne halveringen vil stige til over 50.000 dollar.

«PlanB» publiserte nylig en ny modell, Bitcoin Stock-to-Flow Cross Asset Model, som beskriver bitcoins prisutvikling i «klynger» rundt fasene den har vært gjennom. I begynnelsen var bitcoin kun et «proof of concept» med en markedsverdi på ca. en million USD. Dessuten har bitcoin gått fra å være en betalingsløsning, «digitalt gull» til nå å være et finansielt instrument. Modellen ser på prisutviklingen basert på dette og gir et prisestimat på 288.000 USD per bitcoin for neste fase i perioden 2020-2024.

Spennende år for kryptomarkedet

Nå er det bare én uke igjen til bitcoin «halveres», og det er en av flere grunner til at vi tror at 2020 kan bli et spennende år for bitcoin og kryptovalutamarkedet som helhet. Som du vet er vi nå i en helt spesiell situasjon med koronakrisen og turbulente finansmarkeder, og denne vanskelige situasjonen vil naturligvis påvirke kryptovalutamarkedet som alt annet.

Mars var måneden hvor alt falt. Vi så store kursfall og ekstrem volatilitet (svingninger) i kryptovalutamarkedet, og bitcoin falt helt ned til $3600 på kort tid fredag ​​13. mars. Samtidig falt verdens aksjemarkeder kraftig. I april snudde det, stort sett alle verdensmarkeder hadde en stor bedring og bitcoin er nå på over $9000. Det blir nå veldig interessant å se hvordan kryptovalutamarkedet utvikler seg i fremtiden.

Bitcoin ble til under finanskrisen i 2008

Bitcoins første blokk ble "utvunnet" av Satoshi 3. januar 2009. Den inneholder også en melding som er overskriften på en avisartikkel på forsiden av "The Times" samme dag: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Det er tydelig at Satoshi, pseudonymet bak bitcoin, var opptatt av hva som foregikk i verdens finansmarkeder på den tiden.

Bitcoin ble altså skapt under finanskrisen, hvor mange av verdens banker måtte reddes av myndighetene på bekostning av skattebetalerne. Det ser ut til at Satoshi var motivert av dette, og nå som vi er midt oppe i en ny finanskrise, er det mye som tyder på at interessen for bitcoin vil øke.

Bitcoins pengepolitik

Fra dag én er det bestemt at antallet bitcoin maksimalt skal være 21 millioner. Den viser også hvordan antallet skal øke hvert år inntil økningen forsvinner om drøyt 100 år. Dette får mye fokus nå i disse tider hvor verdens sentralbanker trykker nye penger i krisepakker.

«Money printer go BRRR» og regelen i spillet Matador som sier «banken kan aldri gå konkurs» har blitt svært populære memer som deles mye på sosiale medier. Mange antar at når pengemengden i verdens fiat-valutaer øker, vil prisen på bitcoin øke. I tillegg til pengebeløpet er også hastigheten på penger en viktig del av dette bildet. Pengenes hastighet er et mål på hvor mange ganger hver krone skifter eier innen et visst tidsrom, altså hvor ofte folk bruker penger sammenlignet med bare å ha dem i banken. Den har gått gradvis ned de siste årene, så det blir interessant å se hvordan disse to faktorene vil påvirke prisen på bitcoin.

Bitcoin som digitalt guld

Det har blitt veldig vanlig å se på bitcoin som digitalt gull, et sted å lagre verdier som skal holde sin verdi, eller stige i verdi, over lang tid. I år har gullprisen steget mye. Den falt kraftig de to første ukene av mars, men har nå steget igjen og er på sin høyeste verdi siden «all time high» i 2012.

Bitcoin er langt fra «all time high» fra 2017 på $20 000, og har falt nesten 60% til rundt $9000 akkurat nå. En av grunnene til at bitcoin blir sett på som digitalt gull er den stabile pengepolitikken, altså antall bitcoin i omløp og ikke prisingen, som er langt fra stabil. Denne pengepolitikken er etablert og kan i prinsippet ikke endres.

En annen grunn til at bitcoin blir sett på som digitalt gull er at du kan lagre bitcoin selv, uten å ha dem på bankkonto. Gull kan lagres i din egen safe hjemme hvis du ønsker det, og bitcoin kan på samme måte lagres digitalt ved å lagre digitale nøkler.

Regulering inden for kryptovaluta

Siden vi startet samarbeidet med Firi høsten 2017 og frem til i dag har det skjedd mye i forhold til reguleringen av markedet i Norge. I 2018 ble det vedtatt en ny hvitvaskingslov som innebar at alle selskaper som driver med kjøp og salg av kryptovalutaer må registrere seg.

I fjor ble loven endret med flere krav til bedrifter som driver i denne bransjen. Vi ser også at andre offentlige etater innfører regler og tilpasser systemene sine til vår bransje. Dette gjelder både i Norge og i andre land.

Samlet sett tror vi dette er positivt for markedet. Den viser at kryptovalutaer blir sett på som seriøse finansielle produkter og er regulert deretter. Det ser ut til at dette bare vil fortsette i fremtiden og at vi også vil se fond og investeringsprodukter i kryptovaluta på flere tradisjonelle børser. Eksempler på dette er bitcoin-futures hos CME Group og Intercontinental Exchange.

Stigning i investeringer fra traditionelle virksomheder

De siste årene har vi sett at flere tradisjonelle selskaper innen finans både investerer i og jobber med kryptovaluta. Vi ser også at selskaper innen kryptovaluta gjør oppkjøp av tradisjonelle finansselskaper, et eksempel på dette er SoFis oppkjøp av betalingsselskapet Galileo.

Bitcoin som betalingsmiddel

Det har også vært mye debatt innenfor kryptovalutamiljøet om man skal øke blokkstørrelsen slik at bitcoins blokkjede kan brukes til storskala betalinger. Nå ser det ut til at de fleste er enige om at mindre betalinger bedre kan gjøres via et lag på toppen av bitcoin, mens selve blokkjeden brukes til større overføringer.

Lightning-nettverket er en løsning på dette som blir bedre og bedre. Det er mange selskaper som jobber med Lightning nå. Det finnes både stasjonære og mobile lightning-lommebøker som er enkle å bruke. Ved å bruke Lightning kan man gjøre veldig raske bitcoin-betalinger nesten uten gebyrer. Bitcoin vil dermed være mye bedre tilpasset betalingstjenester de neste årene.

Decentraliseret finans

Desentral finans, DeFi, har opplevd sterk vekst det siste året. Når det kommer til DeFi er det Ethereum som er helt dominerende. For noen måneder siden ble mer enn 1 milliard dollar "låst inne" til ulike DeFi-plattformer. Du finner en god oversikt over dette på defipulse.

Desentralisert finansiering åpner for muligheter for desentraliserte spareprodukter, lån og andre finansielle produkter. DeFi-produkter bruker blokkjeder og smarte kontrakter for å tilby slike produkter uten å bruke sentraliserte finansinstitusjoner som banker og børser.

Opsummering

Her har vi fokusert på faktorer som øker vår tro på at 2020 blir et godt år for kryptovalutamarkedet. Det er selvfølgelig også mange utfordringer, og det er ingen tvil om at verden nå er i en vanskelig situasjon. Selv om det skjer mye innen kryptovaluta og vi opplever økende interesse, er det langt fra sikkert at prisene vil fortsette å stige.

Det er viktig å gjøre grundig research før du velger å investere, og heller aldri risikere mer enn du er villig til å tape. Vi er forpliktet til å tilby best mulig tjenester til de som ønsker å investere i kryptovaluta, og har nylig oppgradert plattformen vår.

Vil du lære mer kan du lese om bitcoin her!

Øyvind Kvanes23/01/2021