Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. mars 2022 - 12:30 (GMT+1)

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan dine personopplysninger blir samlet inn og behandlet når du bruker Firi, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Firi eies og driftes av Firi AS (org.nr: 919 932 465). I erklæringen vil Firi AS bli omtalt som «Firi» eller «vi». Firi er underlagt norsk lov og vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

2. Den behandlingsansvarlige

Firi er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Kontaktinformasjonen til Firi er:

Selskap: Firi AS
Org. nr: 919 932 465
Kontaktperson: Trang Hoang
E-post: gdpr@firi.com

Postadresse:
Grundingen 2
0250 OSLO
Norge

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på oppgitt kontaktinformasjon.

Vi ønsker å ha oppdaterte opplysninger om våre brukere. Ta gjerne kontakt om du har endret bosted eller om det er andre opplysninger som ikke stemmer. Du kan kontakt oss på gdpr@firi.com eller selv oppdatere din brukerprofil.

3. Hvilke personopplysninger vi behandler og behandlingsgrunnlaget

Når du bruker vår nettside, oppretter en brukerprofil eller er i kontakt med Firi vil vi behandle personopplysninger om deg. Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Firi sin behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag.

Vi behandler følgende personopplysninger til formålene angitt nedenfor:

Etablering av brukerprofil: Du har anledning til å opprette en brukerprofil på vår nettside for å gjennomføre kjøp og salg av kryptovaluta. Rettslig grunnlag for behandlingen er oppfyllelse av avtalen.

Når du oppretter en slik profil vil vi behandle følgende informasjon:

 • Identifikasjonsdata slik som navn, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktdata slik som postadresse, e-post og telefonnummer.
 • Finansiell data slik som bankkonto og kortinformasjon.
 • Transaksjonsdata slik som tid, beløp og annen informasjon om overføringer mellom deg og oss.
 • Profildata slik som brukernavn, passord, innstillinger og tilbakemeldinger på spørreundersøkelser.
 • Teknisk data slik som informasjon om login, IP-adresse, nettleser, språkvalg, tidssone, referanse-id og digitale fingeravtrykk til enheter.

 • Ved etablering av en brukerprofil vil det være flere lovpålagte krav som vi må følge. Nedenfor følger en beskrivelse av forskjellige aktiviteter hvor Firi lagrer personlig data:
  • Aktivitet: Etablering av brukerkonto.
   • Personopplysning: E-post, IP-adresser, geolokasjonsdata, referanse-id og fingeravtrykk fra enheter.
   • Grunnlag: Nødvendig for innlogging på Firi, sikring av din konto og gjennomføring av løpende oppfølging av kundeforholdet for å tilfredsstille hvitvaskingsloven.
  • Aktivitet: Oppgradering av personlig profil.
   • Personopplysning: Fullt navn, adresse, fødselsdato, nasjonalitet og 2-faktor token.
   • Grunnlag: Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven. 2-faktor er nødvendig for å holde din konto sikker.
  • Aktivitet: Verifisering av identitet.
   • Personopplysning: BankID, fødselsnummer.
   • Grunnlag: Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven.
  • Aktivitet: Utfylling av spørreskjema for kundekontroll.
   • Personopplysning: Informasjon om jobbsituasjon, hensikt med kundeforholdet, midlers opprinnelse og eierskap, fremtidige innskudd og uttak, inntekter og mulig politisk eksponering.
   • Grunnlag: Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven.
  • Aktivitet: Innlogging på konto
   • Personopplysning: IP-adresser, geolokasjonsdata, referanse-id og fingeravtrykk fra enheter.
   • Grunnlag: Nødvendig for sikring av din konto og gjennomføring av løpende oppfølging av kundeforholdet for å tilfredsstille hvitvaskingsloven.
  • Aktivitet: Innskudd og uttak av fiat-penger.
   • Personopplysning: Informasjon om din bankkonto og overføringer til oss.
   • Grunnlag: Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven. Du kan kun ta ut penger til en konto som du har eierskap til.
  • Aktivitet: Innskudd og uttak av kryptovaluta.
   • Personopplysning: Informasjon om adresser du benytter til innskudd og uttak.
   • Grunnlag: Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven.

Brukerdata: Når du bruker vår webside og våre tjenester lagrer vi informasjon om bruksmønsteret ditt. Formålet med denne informasjonsinnhentingen er å produsere statistikk og analyser slik at vi kan få en bedre forståelse av hvordan våre tjenester benyttes og dermed forbedre kvaliteten på disse. Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette slik at vi kan tilpasse nettsiden til våre brukere.

Markedsføring: Vi sender ut markedsføring, nyhetsbrev og gir informasjon om vår virksomhet på e-post til deg dersom du har gitt oss ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å kontakte oss på gdpr@firi.com eller endre dine innstillinger for nyhetsbrev i din brukerprofil. Om du velger å ikke motta nyhetsbrev fra oss, vil du ikke få tilsendt informasjon om eventuelle konkurranser og andre interessante bonusordninger. Vi kommer ikke til å dele dine personopplysninger med tredjeparter til bruk i markedsføring uten at vi har fått ditt samtykke først.

Om du ikke ønsker å gi tilgang til de personopplysningene som kreves, kan vi ikke tilby deg tjenester på Firi.

4. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering eller det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være et samtykke fra deg, dersom det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen (herunder ved mistanke om kriminell aktivitet) eller dersom det er nødvendig i forbindelse med den lovpålagte kundekontrollen våre bankforbindelser gjennomfører av vårt kundeforhold hos dem og/eller dine bankforbindelser gjennomfører av ditt kundeforhold i forbindelse med innskudd til eller uttak fra oss.

Personopplysninger som vi behandler skjer innenfor EU/EØS-området.

5. Datasikkerhet

Vi treffer alltid tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at informasjonen er sikker. Vi har sikkerhetstiltak som hindrer at dine personopplysninger blir delt, endret, går tapt eller misbrukt på annen måte. Vi gir kun ansatte som har behov for det tilgang til dine personopplysninger. Ansatte med slik tilgang vil behandle opplysningene konfidensielt.

Vi er lovpålagt å informere deg dersom det skjer et datainnbrudd eller eventuelle andre situasjoner hvor dine personopplysninger kommer på avveie. Det vil vi gjøre så raskt som overhodet mulig.

6. Lagring av data

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Plikter som følger av avtaleforholdet kan for eksempel være bokføringsplikt etter bokføringsloven, lagringsplikt etter hvitvaskingsloven eller lovpålagt rapporteringsplikt til myndigheter.

I tilfeller hvor vi ikke er pålagt å lagre informasjon, lagrer vi denne så lenge det er hensiktsmessig for å tilby våre tjenester på best mulig måte. Du kan kontakte oss for å få vite hvilke data vi har lagret om deg og eventuelt be oss om å slette data om deg.

7. Dine rettigheter

Du har flere juridiske rettigheter med tanke på ditt eierskap til personopplysninger vi har lagret hos oss og vår bruk av disse.

Du har blant annet rett til å:

 • Få tilsendt de personopplysninger vi har lagret.
 • Be om å få dine personopplysninger endret ved eventuelle feil.
 • Be om å få slettet dine personopplysninger, så lenge vi ikke er pålagt ved lov å lagre dem.
 • Klage på vår bruk av dine personopplysninger.
 • Kreve at vi begrenser vår bruk av dine personopplysninger.
 • Be om å få overført dine personopplysninger til en annen tjeneste.
 • Trekke tilbake ditt samtykke vedrørende vår bruk av dine personopplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside.

Om du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet ovenfor, ta kontakt med oss på gdpr@firi.com.

Det er gratis for deg å få tilgang til og å benytte deg av dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Dersom anmodninger vedrørende dine personopplysninger er åpenbart grunnløse eller overdrevne, herunder at de hyppig gjentas, kan vi kreve et rimelig gebyr for å gjennomføre det du ber oss om. Det er også mulig at vi nekter å etterkomme kravene dine i slike tilfeller.

Dersom du ønsker informasjon om eller å gjennomføre endringer av dine personopplysninger vil vi kreve at du identifiserer deg. Du kan for eksempel identifisere deg ved bruk av Bank ID. I noen tilfeller kan vi kreve at du må oppgi ytterligere informasjon for at vi kan identifisere deg tilstrekkelig.

Vi forsøker å svare på alle slike henvendelser i løpet av 30 dager. I alle tilfeller informerer vi deg i løpet av 30 dager om at henvendelsen er mottatt og hva videre saksforløp vil være.

8. Linker til tredjeparter

Firi sin internettside firi.com inneholder linker til andre websider og applikasjoner. Når du besøker disse linkene, kan eierne av disse websidene og applikasjonene samle inn data om deg. Vi har ikke mulighet til å kontrollere hvordan tredjeparter bruker og samler inn data, og vi er ikke ansvarlig for deres personvernvilkår. Vi anbefaler deg å lese personvernvilkårene til alle websider du besøker.

9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettsider.

10. Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Du kan velge om din nettleser skal godta bruk av cookies, og eventuelt hvilke typer cookies den skal godkjenne. Om du velger å ikke godta bruk av cookies, kan deler av denne nettsiden slutte å fungere som den skal. Om du ønsker mer informasjon om hvilke cookies vi bruker, kan du lese mer om det på vår cookie-policy side her.