Vilkår for Firi Fordel og Firi-ambassadører

Sist oppdatert: 12. januar 2023 - 14:00 (GMT+1)

Vilkår for Firi Fordel og Firi-ambassadører

Dette er vilkårene for Firi Fordel og Firi-ambassadører. Disse vilkårene regulerer forholdet mellom deg («bruker») og Firi AS («selskapet»). I Firi Fordel og som ambassadør kan du blant annet tjene belønninger, som for eksempel kryptovaluta eller merch, ved å teste ut tjenestene våre.

Hensikten med fordelsprogrammet er å inspirere folk til å bli interesserte i fremtidens sparing og investering, og å gjøre det mindre skummelt å ta et steg inn i kryptoverdenen.

Gjennom Firi Fordel kan du motta vervebonus for opptil 50 venner og kjente hvert år, og vi jobber med å få på plass flere gunstige avtaler for våre Fordel-medlemmer.

Som Firi-ambassadør kan du motta vervebonus også etter at du har vervet flere enn 50 personer. Det må søkes om å bli Firi-ambassadør, og det kan du gjøre her.

1. Verv en venn

Ved å verve kunder og promotere oss via Firi Fordel eller som Firi-ambassadør, bekrefter du at du har lest og godtatt våre til enhver tid gjeldende vilkår for Firi Fordel. Dette er vilkårene for “Verv en venn”.


1.1. Gjeldende satser per 02.02.2022

Vervebelønning:

Vervebelønning er 100 kroner i bitcoin per vervede kunde som verifiserer konto. Ververe kan måtte betale skatt av vervepremien. Vedrørende skatt på vervepremier bør hver enkelt undersøke dette med Skatteetaten.

Handelsbonus og kommisjon:

I Firi Fordel vil det ikke være mulig å tjene handelsbonus og kommisjon på handelsgebyrene til nye venner du verver. Du beholder selvsagt kommisjon på handelsgebyrene til de du allerede har vervet og vil fortsette å tjene på dette.

Kunder vervet før 02.02.2022 vil fortsette med samme prosent i kommisjon som tidligere. Du kan se hvor mange kunder du totalt har vervet og hva din kommisjonssats var under Firi Fordel i app eller på nettsiden.


1.2  Markedsføring og promotering av vervekode og vervelenke:

Dette er våre retningslinjer for markedsføring og promotering av din vervekode og vervelenke. Merk at brudd på våre retningslinjer kan føre til utestengelse fra Firi Fordel.

Ta gjerne kontakt med oss på [email protected] om du er usikker på om din bruk av vervelenken er i tråd med våre retningslinjer.

1.2.1 Generelle retningslinjer:

På lik linje med våre brukervilkår kan ingen under 18 år ta del i Firi Fordel eller bli Firi-ambassadør.

Du kan i utgangspunktet dele din vervekode eller vervelenke hvor du ønsker, som for eksempel på egen blogg, nettside eller sosiale medier, så lenge våre vilkår blir fulgt.

Vi tillater ikke bruk av vervelenken på en måte som oppfattes som spam eller plagsom adferd.

Vervekoden eller vervelenken skal ikke deles på steder hvor slik reklame ikke er tillatt.

Det er ikke tillatt å benytte betalt reklame i søkemotorer og sosiale plattformer som Google, Bing og Facebook for å promotere sin vervekode eller vervelenke.

Det er kun tillatt å promotere sin egen vervekode og vervelenke. Du kan altså ikke benytte deg av andre (eksterne) influensere eller venner til å gjøre dette. Det er ikke tillatt å betale personer som melder seg på med din vervelenke eller å benytte vervelenken som en del av en konkurranse eller lotteri.

I Firi Fordel kan du motta vervebonus for inntil 50 personer i året. Hvis du ønsker å verve flere personer, må du søke om å bli Firi-ambassadør.

Det er ikke tillatt å garantere fortjeneste på handel av kryptovaluta eller gi misvisende informasjon når du promoterer vervekode eller vervelenke.

Hvis du er dansk eller vil verve en dansk venn gjelder også disse reglene:

Det er ikke tillatt å sende vervelenken direkte til venner eller andre som ikke har gitt sitt samtykke til å motta denne typen henvendelser.

Ved å dele lenken garanterer du derfor at du overholder reglene i den danske markedsføringsloven og veiledning om spam og at det derfor er gitt samtykke til denne typen henvendelser.

Dette kan gjøres ved å informere mottakeren om at de ved å klikke på lenken har gitt samtykke til henvendelser fra Firi. Bruk eventuelt. følgende tekst:

“Ved å klikke på lenken har du gitt ditt samtykke til å motta materiale fra Firi”.

1.2.2 Markedsføringsmateriell og brand:

Alt grafisk materiell som skal brukes til å promotere Firi skal godkjennes av oss. Vi ber deg ta kontakt med oss på [email protected] for å få tilgang til logoer og bilder, og også for at vi kan kvalitetssjekke at ditt materiell passer med vår branding og retningslinjer for markedsføring.

Det er ikke tillatt å bruke kopibeskyttet materiell eller å bruke andres bilder, videoer og innhold i promotering av egen vervekode eller vervelenke.

Det ikke tillatt å bruke materiell/branding som kan forveksles med Firi sin merkevare.

1.2.3 Merking av innhold:

I promotering av egen vervekode eller vervelenke er det pålagt å informere om:

  • At det er reklame eller en annonse
  • At investering i kryptovaluta medfører høy risiko
  • At det er 18-årsgrense for å opprette konto hos Firi


Her er et eksempel på hvordan merke innhold:

"“Reklame/annonse
Husk at kjøp og salg av kryptovaluta innebærer høy risiko, og at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Det er 18-årsgrense for å opprette konto hos Firi”"

Se Forbrukertilsynets veileder for merking av reklame i sosiale medier og Medietilsynets veileder for youtubere og videobloggere for mer informasjon om dette.

2. Belønninger

Med Firi Fordel kan du tjene belønninger etter hvert som du når ulike milepæler i din kryptoreise hos oss.

2.1 Belønning for verver

Du mottar en belønning på 100 kroner i bitcoin for hver person du verver til Firi, forutsatt at de er over 18 år og verifiserer sin konto med BankID. Du må også følge retningslinjene for fordelsprogrammet vårt, og sette deg godt inn i reglene for markedsføring og promotering.

2.2 Belønninger for nye kunder

Belønninger for den som registrerer seg med vervekode eller vervelenke:

Du mottar 55 norske kroner når du registrerer deg med vervekode eller vervelenke.

Videre har du mulighet til å tjene belønninger etter hvert som du når ulike milepæler i din kryptoreise hos oss. For eksempel tjener du ethereum når du setter inn norske kroner på Firi-kontoen din for første gang og cardano når du kjøper din første kryptovaluta.

Belønninger for den som registrerer seg med en kampanjekode:

Du mottar beløpet som er nevnt i kampanjen når du registrerer deg med kampanjekode eller kampanjelenke. Du har mulighet til å tjene belønninger etter hvert som du når ulike milepæler i din kryptoreise hos oss.

Belønninger for den som registrerer seg uten vervelenke eller vervekode:

Du har mulighet til å tjene belønninger etter hvert som du når ulike milepæler i din kryptoreise hos oss.

2.3 Utbetaling av belønninger

Utbetalinger av belønninger for verving skjer månedsvis. I starten av hver måned vil du motta utbetaling av vervebonus og eventuell kommisjon du har tjent i foregående måned. Utbetaling vil skje til din konto hos oss.

Utbetalinger av andre belønninger skjer etter hvert som du når ulike milepæler hos Firi. Du er selv ansvarlig for å hente ut belønningene til kontoen din innen ett år.

Hvis du ønsker å gjennomføre uttak fra Firi til egen bankkonto eller kryptovalutalommebok gjelder våre gebyrer og uttaksgrenser. Mottakere av belønning kan måtte betale skatt av belønningen. Vedrørende skatt på belønninger bør hver enkelt undersøke dette med Skatteetaten.

3. Generelle vilkår

3.1 Terminering av brukerkonto

Brudd på disse vilkårene eller våre brukervilkår kan føre til stenging av din konto hos oss. Se våre brukervilkår for mer informasjon om terminering av brukerkonto.

Ved stenging av brukerkonto avsluttes også Firi Fordel for brukeren. Beløp brukeren har tjent frem til stenging av konto for vervebonus og eventuell kommisjon vil fremdeles bli utbetalt, så lenge inntjeningen har skjedd i tråd med disse vilkårene og våre generelle brukervilkår. Bonus og kommisjon vil da veksles til norske kroner og utbetales til brukerens bankkonto i en samlet utbetaling.


3.2 Oppsigelse og utestengelse fra Firi Fordel

Firi har rett til å si opp din tilgang til fordelsprogrammet eller for en periode stenge tilgangen dersom det foreligger opptreden som Firi anser som misbruk. Dette innebærer at opptjent bonus og/eller belønninger ikke blir utbetalt og at vervelenker blir deaktivert for fremtidig bonus. Misbruk vil bl.a. kunne være brudd på vilkår og betingelser, bevisst utnyttelse av Firi Fordel for å tilegne seg bonuser og belønninger i strid med fordelsprogrammets intensjon, bedrageri eller andre handlinger som generelt anses som umoralske eller uetiske.


3.3 Endring av vilkår

Selskapet reserverer seg retten til å endre vilkårene og satsene for Firi Fordel og Firi-ambassadører på kort varsel. Ta gjerne kontakt på [email protected] om du har spørsmål.