Velkommen til Firi

MiraiEx får ny identitet

Å investere betyr å se for seg en lysere fremtid

Det er på høy tid å bygge bro mellom det tradisjonelle og det moderne, mellom de på innsiden og de som sitter på gjerdet. Vi tror på en inkluderende fremtid. Det er dette som driver utviklingen vår, og som har formet vårt nye navn og identitet.

Vi ønsket oss en identitet som virkelig speiler verdiene og ambisjonene våre, og selv om MiraiEx er et godt navn følte vi ikke lenger at det representerte alt vi er og vil være. Vi trengte et navn vi kunne ta fullt eierskap til; noe enkelt og unikt som vi kunne fylle med mening. Et navn som kunne vokse i takt med oss. Vårt nye navn er Firi, og vi liker det skikkelig godt.

En ny look

Vår nye logo er laget med omtanke og refleksjon. Den minner oss på vårt mål om å skape en tilgjengelig og åpen vei til verdiskapning, samtidig som den gjør et subtilt nikk til fortiden med inspirasjon hentet fra florinen - symbolet brukt på utallige valutaer gjennom århundrene. Florinens pålitelighet og tyngde åpnet Europa opp for handel og samarbeid, og har spilt en aktiv rolle i formingen av dagens samfunn.

Vi gjør det kryptiske enkelt

Firi er brobyggere og vi jobber kontinuerlig med å bygge intuitive og tilgjengelige løsninger på veien mot ny verdiskapning. Vi gjør det kryptiske enkelt ved å finne nye og bedre måter å spare, investere og lære. Vi ser på vår nye identitet som en manifestasjon av arbeidet vi har gjort i flere år.

Vi inviterer deg til å hjelpe oss å bygge fremtidens økonomi.