Firi er registrert hos Finanstilsynet

Tjenestetilbyder for veksling og oppbevaring av virtuell valuta


Firi ble i 2019 registrert hos Finanstilsynet som tjenestetilbyder for veksling og oppbevaring av virtuell valuta i Norge. Du finner informasjon om vår registrering her. 

Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet. Hovedmålet til Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

Som registrert hos Finanstilsynet er Firi rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket. Vi etterlever derfor en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på hvitvasking og finansiering av terror.