MiraiEx has become Firi. Read more why.

Kundekontroll

Kundetiltak vil si å kontrollere kundens identitet og granske mistenkelige transaksjoner. Som rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket må vi etterleve en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og finansiering av terror.

Som kryptovalutabørs registrert hos Finanstilsynet er vi pålagt å hente informasjon hos kundene våre. Vi må altså «kjenne vår kunde».


Når du oppretter konto hos Firi vil vi stille deg mange spørsmål om hvem du er, hvor mye du tjener, hvor mye du har tenkt å investere, hvor pengene dine stammer fra og så videre. Disse opplysningene er vi pliktige til å innhente under hvitvaskingsloven. Dette gjelder både for banker, eiendomsmeglere og resten av finansnæringen. Vi, som alle andre, har en plikt til å ta vare på kundene våre, og avdekke hvitvasking, terrorfinansiering og ulovlige transaksjoner gjennom plattformen vår. En av våre viktigste verdier er kundens sikkerhet og tillit, så ved å kjenne vår kunde kan vi også forhindre at kundene våre blir svindlet av tredjeparter.

Når du registrerer deg hos Firi, så må du også verifisere identiteten din med BankID. Formålet med dette er at vi skal være sikker på at du er den du sier du er og at du er over 18 år. Videre, og i tråd med hvitvaskingsreglene, så må du verifisere identiteten din slik at vi kan sikre at du ikke blir utsatt for eller begår kriminell økonomisk aktivitet som terrorfinansiering eller hvitvasking av penger.

Første steg i gjennomføring av kundekontroll er bekreftelse av identitet ved bruk av BankID.

Andre steg er utfylling av spørreskjema for kundekontroll. Dette er raskt og enkelt å fylle ut. Vi er pålagt å spørre deg om hvor din kapital kommer fra, formålet med kundeforholdet og handler, samt annen relevant informasjon.

Vi tillater kun brukere som har bekreftet sin identitet ved bruk av BankID og fylt ut skjema for kundekontroll å bruke våre tjenester.

Vi lagrer denne informasjonen kryptert i vår database og det er kun våre kundebehandlere som har tilgang til den.

Vi er pålagt å oppbevare kopier av dokumenter og innsamlet data i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonene er gjennomførte.

For at vi skal bli bedre kjent med deg og vårt fremtidige kundeforhold, så spør vi deg en masse spørsmål når du registrerer bruker. Vi har en plikt under hvitvaskingsreglene til å stille alle disse personlige spørsmålene, som hva du har i inntekt, om planene dine for innskuddene, om hvor midlene kommer fra, og så videre. På denne måten kan du føle deg trygg når du bruker vår plattform.

Av og til blir kunder bedt om å laste opp ekstra dokumentasjon for kundekontroll. Dette kan være fordi noen av svarene dine i spørreskjemaet eller noen av dine transaksjoner har brutt et mønster. Her er noen eksempler:

a. Du har krysset av for at du kommer til å sette inn mindre enn 10 000 kroner i året hos Firi, men du gjør plutselig et innskudd på 200 000 kroner.

b. Du har oppført at midlene dine kommer fra pensjon, men du gjør månedlige innskudd på 50 000 kroner.

c. Det blir gjort unormale store innskudd/uttak.

d. Du svarer på spørreskjemaet at du er en politisk eksponert person.


Disse ekstra opplysningene er viktige for at vi skal sikre at kundene våre ikke blir utsatt for kriminell økonomisk aktivitet.

Hvis vi ikke får innhentet dokumentasjon om kunden, så er vi forpliktet til å nekte å etablere kundeforholdet eller å avvikle kundeforholdet. Når kundens brukerkonto blir stengt, så vil midlene som står på kontoen bli vekslet til norske kroner og ført tilbake til eierens bankkonto. Dette gjelder såfremt midlene ikke er blitt fryst av myndighetene.

Dette er for å sikre at kunden ikke blir utsatt for eller begår ulovlig virksomhet, som for eksempel hvitvasking eller svindel. Det betyr ikke at vi mistenker deg som kunde, men det er et ekstra sikkerhetstiltak.

Hvis du innehar et høytstående politisk verv eller stilling, så er du ekstra eksponert for hvitvasking og korrupsjon. Dette gjelder også for familiemedlemmer og nærstående til politisk eksponerte personer. Dette betyr selvfølgelig ikke at du ikke kan være kunde hos oss, men heller at vi følger deg ekstra godt opp.

Vi må dobbeltsjekke transaksjoner av og til, særlig hvis de bryter et mønster. Det betyr selvfølgelig ikke at vi mistenker noe, men det er igjen vår plikt å se til at kunden har det bra. Den hyppigste grunnen til at vi dobbeltsjekker er for å sørge for at kunden ikke blir svindlet av andre. Det er som oftest en naturlig og ufarlig grunn til at mønsteret har blitt brutt, men vi vil likevel være på den sikre siden.

Hvis vi oppdager en mistenkelig transaksjon, vil vi øyeblikkelig ta grep.

Dette skjer:

a. Systemet forteller oss om denne transaksjonen, og vi undersøker saken nærmere.

b. Du får spørsmål om transaksjonen.

c. Brukerkontoen kan bli midlertidig sperret for handel og uttak.

d. Kanskje du må laste opp ekstra dokumentasjon.

e. Som oftest er kundens forklaring og dokumentasjon tilstrekkelig for oss, og kunden kan fortsette sin handel hos Firi.


Unable to find what you're looking for?

Sign in to chat with us or send us an email. We are available all weekdays between 09:00 - 19:00

Send an email

Download the Firi-app on mobile