Les og lær om Ripple og XRP i denne artikkelen

Hva er XRP og Ripple?

22/02/2022

XRP er en av verdens største kryptovalutaer. Det er en vanlig at kryptovalutaen XRP blir forvekslet med selskapet Ripple, men det er viktig å poengtere at disse to ikke er det samme.

I dette innlegget går vi kort gjennom hva XRP er og hvordan det fungerer, men gir også en kort introduksjon til hva Ripple er, så man enkelt kan forstå forskjellen på Ripple og XRP.

Hva er Ripple?

Ripple, også kjent som Ripple Labs, er et privat selskap som utvikler produkter for banker og andre finansielle virksomheter. Hovedproduktet deres heter RippleNet, og er et betalingsnettverk som muliggjør raske overføringer mellom finansinstitusjoner på tvers av landegrenser.

Den nåværende globale betalingsinfrastrukturen kan være kompleks, innebære høye gebyrer og ha lang transaksjonstid. Ripple ser for seg et «verdiens internett» (The Internet of Value - IoV) der verdi kan overføres like raskt, pålitelig og billig som data over internett i dag.

Hva er XRP?

Hva er XRP?

XRP er en kryptovaluta som tilhører den blokkjedebaserte protokollen XRP Ledger, som ble lansert av Ripple i 2012.

XRP ble markedsført som et raskere og billigere alternativ til bitcoin og brukes blant annet til overføring av verdi gjennom RippleNet. Hovedformålet til XRP er å være en slags megler mellom ulike valutaer - både kryptovaluta og fiat. Det skal være raskt og billig å veksle mellom valutaer.

Det er mulig for hvem som helst, hvor som helst i verden å sende XRP uten å være avhengig av et sentralt mellomledd. XRP sine transaksjoner blir gjort opp på 3-5 sekunder, og kryptovalutaen er kjent for sine svært lave avgifter.

XRP Ledger sin kildekode er åpen, og protokollen er av natur desentralisert. Til tross for at Ripple har laget XRP Ledger, er det derfor viktig å bemerke at XRP Ledger ikke eies av Ripple eller noen annen sentral aktør.

Det bør derimot nevnes at Ripple eier majoriteten av alle XRP-tokens som noen gang vil være i sirkulasjon. Dette har skapt en pågående diskusjon om hvorvidt Ripple kontrollerer XRP eller ikke.

XRP er tilgjengelig på majoriteten av alle kryptobørser i verden, og hvem som helst kan kjøpe, selge og sende hverandre XRP.

 • Det finnes totalt 100,000,000,000 XRP og det er ingen måte å generere nye XRP.
 • Per i dag eier Ripple ca. 52.3% av all XRP i eksistens, tilsvarende 52,326,695,396 XRP.
 • De resterende 47.6% er i sirkulasjon, og tilsvarer 47,663,117,635 XRP.
 • Selskapet Ripple bruker XRP til å fasilitere for betalingsoppgjør, veksel av eiendeler og remittering i en rekke av deres produkter. Til tross for dette, er det enkelte av produktene i RippleNet som fungerer helt uavhengig av kryptovalutaen XRP.

Kort oppsummert

 • Ripple er selskapet.
 • XRP Ledger er protokollen.
 • XRP er kryptovalutaen.
 • RippleNet er et Ripple-produkt som tar i bruk protokollen og kryptovalutaen.

Hvem lagde Ripple og XRP?

XRP Ledger ble konseptualisert av Jed McCaleb i 2011. McCaleb ansatte David Schwartz og Arthur Britto, og dette skulle bli kjent som grunnleggerne av XRP Ledger, som skulle ende opp med å være protokollen Ripple tar i bruk.

Alle tre var fascinert av Bitcoin, og hadde som mål å utvikle en bedre versjon av Bitcoin som var mer bærekraftig og tilpasset til globale betalinger.

I juni 2012 ble protokollen XRP Ledger lansert, og med det også den tilhørende kryptovalutaen XRP. På dette tidspunktet var det mulig å kjøpe XRP på det åpne markedet.

Kort tid etter lanseringen, ansatte grunnleggerne Chris Larsen, og sammen åpnet de fire selskapet NewCoin i september 2012. Det samme året endret de navnet på selskapet til OpenCoin.

Det var ikke før i 2013 av selskapet offisielt byttet navn til Ripple Labs, og offentlig publiserte kildekoden til Ripple sitt nettverk. I 2015 ble navnet på selskapet endret til Ripple.

I tillegg til å være medgrunnlegger i Ripple, er Jed McCaleb også medgrunnlegger av den desentraliserte kryptoprotokollen Stellar Lumens.

McCaleb er også grunnlegger av Mt. Gox, en kryptobørs som i 2014 håndterte over 70% av alle Bitcoin transaksjoner verden rundt, og som er mest kjent for å være den første store kryptobørsen til å oppleve et sikkerhetsbrudd da børsen ble hacket for rundt 850 000 bitcoins, noe som på den tiden var verdt ca 500 millioner dollar.

Hvordan kjøpe og oppbevare XRP?

Hvordan kjøpe og oppbevare XRP?

Det er primært to måter du kan kjøpe XRP. Du kan enten kjøpe XRP via en kryptobørs, eller så kan du kjøpe XRP fra en privatperson som ønsker å selge sine XRP.

Uavhengig av hvilken metode du tar i bruk, må du oppbevare din XRP i en XRP-lommebok.

Du kan velge mellom å lage en konto i en kryptobørs og la kryptobørsen ta vare på dine kryptovalutaer for deg, eller å lage en desentralisert lommebok der du selv er ansvarlig for oppbevaringen og sikkerheten av din kryptovaluta.

Kjøpe og oppbevare XRP med en kryptobørs som Firi

En enkel og billig måte å kjøpe og oppbevare XRP på, er gjennom en kryptobørs som Firi. Firi gjør det enkelt å både kjøpe, selge og oppbevare din XRP og andre kryptovalutaer.

Når du lager en konto hos Firi, genereres en XRP-lommebok for deg automatisk. I praksis betyr dette at Firi trygt kan oppbevare dine XRP for deg og at du ikke behøver å forholde deg til sikkerheten til XRP-lommebok.

Du får tilgang til din XRP-lommebok ved å logge inn på din bruker med e-post eller Vipps, og ved å verifisere deg med BankID. Du kan enkelt sende og motta XRP til din lommebok i Firi fra andre børser eller andre XRP-lommebøker.

Kryptovaluta kan kjøpes 24/7, og Firi gjør det enkelt å veksle mellom XRP og NOK. På under en virkedag kan du også selge dine XRP for NOK og overføre til din bankkonto dersom du ønsker det.

Oppbevare XRP i en desentralisert lommebok

Fordi XRP er et desentralisert nettverk, er det mulig å opprette en egen, privat XRP lommebok der du kan oppbevare din XRP.

XRP sendes og mottas ved bruk av destinasjonskoder. For å kunne gjøre overføringer med XRP, må man sende XRP til en destinasjonskode som tilhører en XRP-lommebok.

Når man oppretter en desentralisert XRP-lommebok, genereres det en offentlig nøkkel (public key) som fungerer som et kontonummer og en privat nøkkel (private-key) som fungerer som et passord for din lommebok. Dersom noen får tak i din private nøkkel, vil de ha tilgang til all din kryptovaluta. Ingen sentral aktør kan hjelpe deg med å få pengene tilbake hvis du mister tilgang til din private nøkkel.

En offentlig nøkkel (public key) Kan sammenliknes med et kontonummer til din XRP-lommebok. Dersom noen for eksempel skal sende deg XRP, trenger de tilgang til din offentlige nøkkel som er tilknyttet din XRP-kommebok.

Du kan trygt sende andre din offentlige nøkkel. En offentlig nøkkel er en kombinasjon av bokstaver og tall som er unike til din XRP-lommebok.

En privat nøkkel (private key) kan sammenliknes med passordet til din digitale lommebok. En privat nøkkel er en kombinasjon av bokstaver og tall som er unike til din XRP-lommebok.

En privat nøkkel kan også genereres i form av en seed phrase, som i praksis er en sikkerhetskopi av din private nøkkel. Dersom noen har tilgang til din private nøkkel eller din seed phrase, vil de også ha tilgang til all din kryptovaluta. Det er derfor viktig å ikke dele din private nøkkel med noen.

Det er viktig å merke seg at en XRP-lommebok kun støtter XRP. Hvis man for eksempel sender XRP fra en XRP-lommebok til en Bitcoin-lommebok, vil de XRP som bli sendt bli borte for alltid uten at man får tilgang til dem igjen.

Det er veldig viktig at du er oppmerksom på hvilken offentlig nøkkel (public key) du sender og mottar kryptovaluta på.

Etter at du har kjøpt kryptovaluta hos Firi, kan du velge om du vil at Firi skal oppbevare din kryptovaluta for deg, eller om du vil sende det til din egen desentraliserte lommebok.

Firi forklarer: Hva er en konsensus-mekanisme?

 • En konsensus-mekansime er en mekanisme for å komme til felles enighet. For å kunne verifisere informasjonen som troverdig i et desentralisert nettverk, må det eksistere en konsensusmekanisme som gjør at alle deltakere i nettverket er enige og kan verifisere at all informasjon stemmer for alle parter.
 • I XRP sin protokoll, brukes XRP Ledger Consensus Protocol til å sørge for at alle har lik informasjon om transaksjoner og saldoer i XRP sin database.

Hvordan fungerer XRP?

For å sende XRP-transaksjoner må en, akkurat som i bitcoin, signere transaksjonen med en kryptografisk nøkkel. Alle kan lage en XRP lommebok og i praksis interagere med nettverket for å sende, motta og oppbevare XRP.

Til tross for at XRP er basert på blokkjedeteknologi, er ikke XRP Ledger en blokkjede. For å gjøre det enklere å forstå hvordan XRP fungerer, har vi dratt noen paralleller med hvordan Bitcoin fungerer.

Hvordan verifiseres XRP-transaksjoner?

XRP sin protokoll heter XRP Ledger, og all data og transaksjoner som er relatert til XRP lagres og verifiseres i XRP Ledger. Dette kan sammenliknes med hvordan Bitcoin bruker blokkjedeteknologi for å lagre og verifisere transaksjoner.

Til forskjell fra Bitcoin, som bruker Proof of Work og mining (utvinning) som sin konsensus-mekanisme for å verifisere transaksjoner, tar XRP Ledger i bruk en tillitsbasert konsensus-mekanisme kalt XRP Ledger Consensus Protocol for å verifisere transaksjoner.

XRP Ledger er styrt av et distribuert nettverk bestående av rundt 150 deltakere verden rundt. Deltakerne drifter sine egne servere, og fungerer som noder i nettverket. XRP-transaksjoner lagres i form av såkalte ledger entries hos de ulike nodene. Nye ledger entries inneholder ny informasjon om transaksjoner og data som er relatert til XRP.

Til tross for at disse nodene lagrer informasjonen i XRP Ledger, må noen fortsatt verifisere at informasjonen stemmer. Til forskjell for Bitcoin, der informasjon i blokkjeden blir verifisert “tillitsløst” av tusenvis av minere verden rundt, er XRP Ledger tillitsbasert, og majoriteten av transaksjoner valideres av et utvalg validatorer.

Det eksisterer kun 35 validatorer globalt som er markert i en såkalt “Unique Node List”. Denne listen består av validatorer som er ansett som “trygge”. Det er Ripple som bestemmer hvem som kvalifiserer til å være en del av “Unique Node List”. Med det sagt, er man fri til å ta i bruk hvilken som helst validator man ønsker.

Validatorer sørger for at transaksjonshistorikken som lagres på tvers av alle servere er riktig ved å bruke et stemme-system. Dette gjør at mange stiller spørsmålstegn til hvor desentralisert XRP faktisk er. 6 av disse validatorene er styrt av Ripple, og en majoritet av validatorer er styrt av ulike banker.

Til tross for at det er 35 validatorer, må man ha en viss tillit til at disse validatorene ikke har noen ondsinnede intensjoner, da en majoritet av 80% i praksis kan endre tilstanden på nettverket. Man må også ha tillit til Ripple, da Ripple avgjør hvem som er “godkjent” som trygge validatorer, og dermed hvilke validatorer som blir mest brukt.

Fordi XRP har et lavt antall validatorer, blir transaksjoner i XRP Ledger verifisert nærmest umiddelbart og med svært lave kostnader.

Fordi store banker og finansielle institusjoner er validatorer og at de har stor tillit til XRP Ledger sine validatorer, kan XRP dermed være et utmerket alternativ for å gjøre globale pengeoppgjør, og konkurrere med eksisterende sentraliserte systemer som for eks. interbank systemet SWIFT. Man tenker seg blant annet at hvis Ripple vil bli tatt i bruk som en globalt system for pengeoverføringer vil dette gi nettverket (og kanskje XRP) stor verdi.

Oppsummering

 • XRP sin protokoll tar i bruk XRP Ledger Consensus Protocol som en konsensusmekansime for å sørge for at all informasjonen i protokollen stemmer.
 • Alle kan delta som en deltaker i XRP sitt nettverk, men Ripple er med på å avgjøre hvilke deltakere som blir definert som trygge for alle å bruke.

Hvordan er XRP sine coins fordelt på markedet?

Da XRP ble lansert i 2012, ble alle XRP som noen gang skal eksistere produsert med en gang – en forsyning på 100 milliarder XRP. Til forskjell fra Bitcoin, som blir distribuert ved mining (utvinning) over tid som premier til minerne, ble XRP distribuert som følgende:

 • 20% (20 milliarder XRP) ble gitt til grunnleggerne av XRP.
 • 80% (80 milliarder XRP) ble gitt til Ripple.

Ulikt andre kryptovalutaer, kontrollerer en sentral aktør (Ripple) majoriteten av all XRP.

Fra 2012 til 2022, har Ripple solgt deler av sin store beholdning på ulike kryptobørser og til finansielle institusjoner, og det er slik nye XRP blir distribuert på markedet og kommer inn i sirkulasjon.

Ripple kontrollerer idag 52.3% (52.3 milliarder XRP), og en majoritet av dette er låst i en smart kontrakt så det bare kan selges i mindre omganger. 47.7% (47.7 milliarder XRP) er i sirkulasjon.

Alle XRP som noen gang skal eksistere ble produsert med en gang i 2012. De har blitt distribuert på markedet ved at Ripple Labs har solgt XRP til markedet med jevne mellomrom siden 2012. Det er laget en smart kontrakt som skal sørge for at et begrenset antall XRP blir solgt i hver omgang. 52.3% av all XRP eies av Ripple, og de resterende 47.7% er i sirkulasjon.

Ripple sine utfordringer

Ripple sine utfordringer

Mange har nok fått med seg at det nå pågår rettssak mellom SEC, altså det amerikanske finanstilsynet, og Ripple.

Sakens kjerne er at SEC mener at XRP ikke er en valuta, men et verdipapir, altså en andel i et selskap. Ripple er derimot uenig, og står fast ved at XRP er en kryptovaluta.

Vi venter i spenning på en konklusjon, da dette kan være en viktig sak for kryptovaluta som helhet. I mellomtiden er XRP fortsatt mulig å kjøpe via en kryptobørs som Firi.