Litecoin kryptovaluta

Hva er Litecoin?

Litecoin er en blokkjede og kryptovaluta som er ansett for å være den første vellykkede alternative kryptovalutaen til Bitcoin, altså den første såkalte altcoinen.

Litecoin ble lansert i 2011 og ble markedsført som digitalt sølv, i et marked der Bitcoin allment ble ansett som digitalt gull. Litecoin i dag blant de største og mest kjente kryptovalutaene. Du kan enkelt kjøpe og selge litecoin (LTC) hos Firi.

Blokkjeden til Litecoin er basert på Bitcoin sin kildekode, men Litecoin sin blokkjede har likevel enkelte modifikasjoner som gjør at de to skiller seg fra hverandre.

Noen viktige fakta om Litecoin

Noen viktige fakta om Litecoin

 • Litecoin er en desentralisert kryptovaluta. Litecoin kan oppbevares og overføres direkte til hvem som helst, hvor som helst i verden, uten å gå via tredjeparter som banker eller andre sentrale institusjoner.
 • Blokkjeden til Litecoin er basert på Bitcoin sin kildekode, men Litecoin sin blokkjede har likevel enkelte modifikasjoner som gjør at de to skiller seg fra hverandre.
 • En viktig modifikasjon som skiller Litecoin fra Bitcoin, er at blokkene i Litecoin sin blokkjede blir godkjent raskere enn i Bitcoin sin blokkjede.
 • I skrivende stund er Litecoin blant de største kryptovalutaene i verden.
 • Litecoin sin kryptovaluta er begrenset til totalt 84 millioner coins. Det eksisterer rundt 79 millioner litecoin i sirkulasjon i dag, og nye coins kommer inn i sirkulasjon ved at de utbetales som premier til de som sikrer Litecoin-blokkjeden (mining). Utover dette har litecoin ingen inflasjon.
 • Betegnelsen for Litecoin sin kryptovaluta er litecoin eller LTC.
 • Betegnelsen for den minste enheten av Litecoin er definert som en litoshi. 1 litoshi er tilsvarende 0.00000001 LTC. Dette tillater veldig små transaksjoner som tradisjonelle penger ikke kan utføre, og det er helt normalt å eie for eksempel 0.01 LTC.

Hvem lagde Litecoin?

Litecoin ble skapt av programvareutvikleren Charlie Lee i oktober 2011.

Mens Lee var ansatt i Google, jobbet han på fritiden med å lage en modifisert versjon av Bitcoin sin åpne kildekode, som skulle ende opp med å bli Litecoin.

Lee stadfestet tidlig at han ikke ønsker at Litecoin skulle konkurrere med Bitcoin, men at Litecoin heller skulle være et alternativ til Bitcoin som avlaster Bitcoin-nettverket. Dette har også vært tydelig i form av at Litecoin har vært svært tidlig ute med å teste ut, og implementere, flere av de store nettverks-oppgraderingene som ble utviklet for Bitcoin, slik som Segregated Witness og Lightning Network.

Visjonen Lee hadde for Litecoin var at det skulle være en kryptovaluta som var bedre egnet for mindre transaksjoner i dagligdags bruk, og han mente at Bitcoin hadde mer nytteverdi for store internasjonale transaksjoner.

I det som var en kontroversiell avgjørelse desember 2017, annonserte Charlie Lee på plattformen Reddit at han hadde solgt og donert bort nærmest hele sin Litecoin beholdning. Lee mente at hans store beholdning av Litecoin skapte en interessekonflikt, og at has innlegg på sosiale medier kunne påvirke Litecoin sin kurs.

Lee har siden 2017 hatt en rolle i Litecoin Foundation, og fokusert på videre adopsjon av Litecoin sin teknologi.

Hvordan kjøpe og oppbevare litecoin?

Hvordan kjøpe og oppbevare litecoin?

Det er primært to måter du kan kjøpe litecoin. Du kan enten kjøpe litecoin (LTC) via en kryptobørs, eller så kan du kjøpe litecoins fra en privatperson som ønsker å selge sine litecoins.

Uavhengig av hvilken metode tar i bruk, må man oppbevare sin Litecoin i en Litecoin-lommebok.

Du kan velge mellom å lage en konto på en kryptobørs og la kryptobørsen ta vare på din kryptovaluta for deg, eller å lage en desentralisert lommebok der du selv er ansvarlig for oppbevaringen og sikkerheten av din kryptovaluta.

Kjøpe og oppbevare litecoin (LTC) med en kryptobørs som Firi

En enkel og billig måte å kjøpe og oppbevare litecoin på, er gjennom en kryptobørs som Firi. Firi gjør det enkelt å både kjøpe, selge og oppbevare dine litecoins og andre kryptovalutaer.

 • Når du lager en konto gjennom en kryptobørs som Firi, genereres en Litecoin-lommebok for deg automatisk.
 • Firi oppbevarer trygt dine litecoins for deg og at du ikke å forholde deg til å sikre dine egne private nøkler og sikkerheten av din digitale lommebok.
 • Du får tilgang til dine digitale lommebøker ved å logge inn på din bruker med e-post eller vipps, og ved å verifisere deg med BankID. Du kan enkelt sende og motta kryptovaluta til din lommebok i Firi fra andre kryptobørser eller desentraliserte lommebøker.

Slik kan du kjøpe og oppbevare litecoin med tre enkle steg.Kryptovaluta kan kjøpes 24/7, og Firi gjør det enkelt å veksle mellom litecoin og NOK. På under en virkedag kan du også selge din litecoin og flere andre kryptovalutaer for NOK og overføre til din bankkonto dersom du ønsker det.

Å oppbevare litecoin i en desentralisert lommebok

Å oppbevare litecoin i en desentralisert lommebok

Fordi Litecoin er et desentralisert nettverk, er det mulig å opprette en egen, privat Litecoin-lommebok der du kan oppbevare dine litecoins.

Når man oppretter en digital lommebok direkte på Litecoin nettverket, mottar man det som kalles en offentlig nøkkel (public key) og en privat nøkkel (private key) som er tilknyttet din lommebok.

En offentlig nøkkel (public key) kan sammenliknes med et kontonummer til din digitale lommebok. Dersom noen for eksempel skal sende deg litecoin, trenger de tilgang til din offentlige nøkkel som er tilknyttet din Litecoin-lommebok. Du kan trygt sende andre din offentlige nøkkel. En offentlig nøkkel er en kombinasjon av bokstaver og tall som er unike for din digitale lommebok.

En privat nøkkel (private key) kan sammenliknes med passordet til din digitale lommebok. En privat nøkkel er en kombinasjon av bokstaver og tall som er unike for din digitale lommebok.

En privat nøkkel kan også genereres i form av en seed phrase, som i praksis er 12 ord som fungerer som en sikkerhetskopi av dine private nøkkel. Dersom noen har tilgang til din private nøkkel eller din seed phrase, vil de også ha tilgang til kryptovalutaen sin er tilhørende lommeboken. Det er derfor viktig å ikke dele din private nøkkel med noen.

Det er viktig å merke seg at en digital Litcoin-lommebok kun støtter Litecoin. Hvis man for eksempel sender bitcoins fra en Bitcoin-lommebok til en Litecoin-lommebok, vil de bitcoins som bli sendt bli borte for alltid. Derfor må du være veldig oppmerksom på hvilken offentlig nøkkel (public key) du sender og mottar kryptovaluta på.

Hvordan fungerer Litecoin?

Litecoin en en løsning som er basert på blokkjedeteknologi. Satoshi Nakamoto lanserte Bitcoin i 2009 som verdens første kryptovaluta, og Charlie Lee lagde Litecoin basert på Bitcoins åpne kildekode.

I likhet med for eksempel Bitcoin sin blokkjede der man kan sende og motta bitcoins, brukes Litecoin sin blokkjede for å sende og motta litecoin globalt, uten at en tredjepart kan se eller tre inn uforventet.

Firi forklarer: Hva er en blokkjede?

En blokkjede er enkelt forklart en database som inneholder data, og som sikres gjennom et distribuert nettverk av deltakere. En database er en samling av informasjon. Denne dataen lagres i blokker, og hver blokk med data er knyttet sammen og danner en kjede - altså en blokkjede. Den vanligste dataen i en blokkjede er transaksjoner.

I stedet for at en sentral aktør er ansvarlig for å lagre dataen, sikres majoriteten av blokkjeder ved bruk av kryptografi og gjennom et desentralisert nettverk av mennesker verden rundt. En viktig faktor som skiller blokkjeder fra vanlige databaser, er at informasjonen i en blokkjede ikke kan manipuleres av enkeltparter og ikke kan endres uten samtykke fra flertallet på nettverket.

Bitcoin og Litecoin skiller seg fra hverandre på flere områder

 • Litecoin bruker en annen mining-algoritme enn Bitcoin, noe som har ført til at Litecoin har mye raskere bekreftningstider for transaksjoner. Der Bitcoins bekreftelsestid for transaksjoner ligger på 10 minutter, bekrefter Litecoin transaksjoner på 2,5 minutter. Litecoin genererer blokker fire ganger raskere enn Bitcoin, og er derfor i stand til å behandle et høyere volum av transaksjoner.
 • Både Bitcoin og Litecoin bruker Proof of Work (PoW) som en mekanisme for å økosystemer. PoW er en av de vanligste algoritmene i kryptovaluta. Det viktigste skillet mellom Litecoin og Bitcoin sin Proof of Work, er de forskjellige kryptografiske algoritmene de bruker. Bitcoin tar i bruk SHA-256 algoritmen, mens Litecoin bruker en nyere algoritme som kalles Scrypt.
 • Bitcoins SHA-256 kalkulasjoner kan påskyndes i stor grad ved parallell prosessering. Scrypt er mer “memory intensive”, noe som vil si at det krever mer minne for å løse problemet. Scrypt favoriserer altså store mengder høy-hastighets RAM i stedet for kun rå prosesseringskraft.
 • Målet til Litecoin er at absolutt alle som eier en datamaskin skal kunne delta i nettverket og utvinne (mine) litecoins med Scrypt, da Litecoin-algoritmen er vesentlig enklere å løse og krever mindre datakraft enn Bitcoin. Dessverre er ikke Litecoin-mining lenger lønnsomt uten spesialutstyr. Man kan kjøpe “mining” rigger som består av spesialbygget utstyr for denne spesifikke oppgaven, men det krever en vesentlig investering da dette utstyret er kostbart.

Litecoin har ulike fordeler og ulemper i forhold til Bitcoin

Valget av algoritmen til Litecoin gjør at transaksjoner i Litecoin sin blokkjede blir godkjent langt raskere enn Bitcoin, og at den takler et langt høyere volum av transaksjoner. Samtidig så har endringen av algoritmen en påvirkning på sikkerheten og desentraliseringen av nettverket.

Noen faktorer som viser fordelene og ulempene med de to protokollene:

 • Hvis Bitcoin skulle klare tilsvarende volum og like rask bekreftningstid som Litecoin, så ville det kreve store oppdateringer i Bitcoin koden. Fordi Bitcoin protokollen ikke er blitt oppdatert med disse endringene, og fordi Litecoin er mindre anvendt, så er ofte transaksjoner med Litecoin billigere enn med Bitcoin.
 • Under overføringer så må en vente fem minutter på to bekreftelser med Litecoin, men med Bitcoin må en vente i 10 minutter for kun én bekreftelse. Dette gjør at transaksjoner ofte blir raskere godkjent på Litecoin sitt nettverk.
 • Blant majoriteten av Bitcoin-entusiastene, er det en felles enighet om at økt transaksjonshastighet og bekreftelsestid ikke er noe som bør påvirke sikkerheten og desentraliseringen til nettverket. Fordi det er mer tungvint å delta som er miner (utvinner) på Litecoin nettverket, er det vesentlig færre aktører som sikrer dette nettverket. Dette gjør at Bitcoin sitt nettverk er vesentlig mer desentralisert, sikkert og beskyttet mot et såkalt 51% angrep (der en angriper kontrollerer den største delen av datakraften og kan ta kontroll over nettverket).
 • Til tross for at protokollen til Bitcoin ikke er oppgradert med endringene som ble gjort i Litecoin, finnes det fortsatt alternative løsninger som skal adressere skaleringsutfordringene Bitcoin har med transaksjonshastighet, bekreftelsestid og høye avgifter. Det mest populære løsningforslaget er Lightning Network, som kan bevare sikkerheten som eksisterer i Bitcoin sin protokoll, samtidig som addresserer skaleringsutfordringene.

Litecoin blir ofte sett på som digitalt sølv, eller som “lillebroren” til Bitcoin. Litecoin er også en av de største og mest populære kryptovalutaene og kan enkelt kjøpes, selges og oppbevares på en kryptobørs slik som Firi. Du kan også lage en desentralisert lommebok på litecoin-nettverket og lagre dine LTC der hvis du foretrekker å sikre din egen kryptovaluta. Fordelen med litecoin er tekniske oppgraderinger som bl.a gjør at transaksjonene er raskere og billigere på Litecoin nettverket sammenlignet med Bitcoin. Det er også en lavere inngangsbarriære for de som ønsker å delta i “mining” av Litecoin sammenlignet med Bitcoin. Samtidig mener også mange at Bitcoin er enda mer desentralisert nettverk og sikrere mot angrep. Litecoin er ofte tidligere ute med å teste tekniske oppgraderinger som blir vurdert for Bitcoin.

Hvis du vil lære mer om Litecoin kan du også besøke den offentlige nettsiden og lese mer der: https://litecoin.org/

Milad Mirshahi27/02/2022