bilde av bitcoin logo

Hva er revolusjonerende med bitcoin?

Øyvind Kvanes23/01/2021

Vi ønsker i denne artikkelen å forklare hva som er revolusjonerende bitcoin. Vi forsøker å forklare viktige årsaker til at bitcoin på ti år har vokst fra å være noe kryptografer lekte seg med, til å bli et verdensomspennende finansielt nettverk for verdioppbevaring og betaling med en verdi på over 1 500 milliarder kroner.

Hva er bitcoin?

Kort fortalt er bitcoin en digital valuta en kan oppbevare og overføre direkte til hvem som helst, hvor som helst i verden, uten å gå via tredjeparter. Du bruker ikke nettbanken, Paypal, Vipps eller tilsvarende.

Det du i stedet gjør er å signere en transaksjon med en privat nøkkel. Du sender så transaksjonen ut til andre deltakere i nettverket. Alle deltakerne verifiserer at transaksjonen din er riktig signert. Noen av deltakerne setter opp blokker og sikrer nettverket gjennom noe som kalles for “mining”.

Dette kan virke tungvint i forhold til å sende penger via Paypal eller andre betalingsløsninger. Det er fordi bitcoin har viktige aspekter ved seg som disse betalingsløsninger ikke har, det er mye mer enn et betalingsnettverk, og de vil vi gå inn på nå.

Desentralisert og tillitsløst

Det kan kanskje høres negativt ut, men det at bitcoin-nettverket kan drives desentralisert og tillitsløst er det som gjør det helt revolusjonerende. Det den anonyme forfatteren av bitcoin’s whitepaper, Satoshi Nakamoto, så genialt fant opp, var en løsning på “de bysantinske generalers problem”.

Dette problemet er kort fortalt hvordan en gruppe ukjente aktører skal klare å komme til enighet ved kun og sende meldinger frem og tilbake. Meldingene kan tukles med og gå tapt på veien.

Før Satoshi’s løsning visste man ikke hvordan, og om en i det hele tatt kunne løse dette problemet.

Ved å løse dette problemet gav “Satoshi” oss dermed muligheten til å lage noe helt nytt; En verdensomspennende valuta som ingen enkeltpersoner, bedrifter eller myndigheter har kontroll over.

Verifiserbart

Noe en ofte hører i bitcoin-miljøet er “Don’t trust, verify!”. Siden bitcoin er desentralisert og åpent, alle kan delta uten å måtte stole på hverandre, er det helt nødvendig at en kan verifisere selv at alt er utført riktig.

For det første har programvaren åpen kildekode, du finner kildekoden til Bitcoin Core på Github.

En kan se ned til minste detalj akkurat hva som skjer. Det krever naturligvis god forståelse av programmering, men alle kan i prinsippet lære seg dette og gå gjennom hva programvaren gjør.

Det programvaren som kjøres på bitcoin-noder gjør, er å verifisere at alt går riktig for seg. Det vil si at blokkene er korrekte, transaksjonene er korrekte, osv. For å få et sterkt nettverk er det viktig at flest mulig personer kjører egne “fulle noder”, det vil si at en verifiserer hele blokkjeden selv.

Åpenhet

Bitcoin er et helt åpent system. Det er ingen påmelding, en oppretter ikke en konto. Det er ikke mulig å stoppe noen fra å delta, da en ikke trenger å kjøpe seg inn en gang. Det holder at en laster ned programvare og bidrar med datakraft.

Åpenheten med å kunne bli med i nettverket uten å kjøpe seg inn er spesielt for konsensusmekanismen til bitcoin, ”proof of work”, i forhold til andre mekanismer som for eksempel “proof of stake”.

Bitcoin gir altså en mulighet til å oppbevare verdier for folk som av en eller annen grunn ikke har tilgang på bankkonto, det gjelder flere milliarder mennesker på verdensbasis.

Ingen diskriminering, ingen sensur

De økonomiske insentivene i bitcoin er slik at minere som velger å sensurere transaksjoner vil tape penger. Det er naturligvis mulig å mine med tap, men siden systemet er åpent, som vi har beskrevet i forrige avsnitt, vil blokker før eller siden bli funnet av minere som ikke sensurerer transaksjoner.

Minere som ikke sensurerer vil tjene mer penger, og dermed over tid utkonkurrere sensurerende minere, forutsatt at alle over et lengre tidsrom har tilgang på samme hardware.

Stabil pengepolitikk

Bitcoin er en verdensomspennende valuta med fastsatt pengepolitikk. Verdien av bitcoin svinger mye, men antallet bitcoin er fastsatt. Ingen kan bestemme at det skal opprettes flere bitcoin, det styres av programvaren og samspillet mellom brukere, finansielle aktører og minere som velger å kjøre kompatibel programvare.

Dette er ikke så viktig for oss i Norge nå i dag, men det har vist seg å være svært viktig for folk i land med høy inflasjon. Folk i land som Venezuela, Sudan og Tyrkia har hatt muligheten til å unngå ekstrem inflasjon ved å investere i bitcoin, enten via kjøp eller mining.

Kan ikke konfiskeres

Bitcoin er ikke et fysisk objekt, det sikres ved at en har kontroll på en privat nøkkel eller et spend script for å bruke en output. Dette kan en i prinsippet kun ha i en brain wallet som ingen vet om, selv om det ikke anbefales.

Dette er heller ikke så viktig for oss i Norge, her kan vi stole på at myndighetene ikke plutselig konfiskerer private verdier. I land med undertrykkende regimer derimot kan dette være svært viktig. Det kan også gjelde land i økonomisk krise, i 2013 konfiskerte for eksempel myndighetene på Kypros deler av pengene som privatpersoner hadde stående i landets banker.

Oppsummering

Bitcoin er altså mye mer enn en måte å sende penger på over internett. Det er et forsøk på å skape et nytt, åpent, verdensomspennende finansielt system. Et system alle kan ta del i og som styres av et samspill mellom alle som deltar.

Vi ønsker å være bindeleddet mellom tradisjonell valuta og dette nye systemet. Vi ønsker å gjøre det trygt å enkelt å komme i gang med kjøp og salg av bitcoin og andre kryptovaluta for norske kroner. Du kan trykke her for å opprette konto hos oss og komme i gang.