Bitcoins kurs utvikling

Bitcoin sin kursutvikling gjennom historien

Blant alle aktivaklasser har bitcoin en av de sterkeste prisøkningene man har sett i nyere tid. I perioden 2009 - 2021 har prisen for én bitcoin økt fra nær 0 kroner til den høyeste kursen på 611 730 kroner, eller nesten $69 000 hvis man ser på prisen i dollar. En allmenn misforståelse er at bitcoin er en volatil aktiva å eie. Dette avhenger av tidsperspektiv, men sett over årene bitcoin har eksistert har kursen økt i 11 av de 13 årene.

I denne videoen kan du se den dramatiske prisutviklingen til Bitcoin fra 2010 til 2023 visualisert på 2 minutter.

De tidlige dagene

Bitcoin ble oppfunnet av Satoshi Nakamoto i 2008 og den første versjonen ble lansert i 2009 da den første blokken i blokkjeden ble generert. Bitcoin kom på markedet til en pris av $0.0009, eller ca. 0,005 norske kroner i 2009 og sommeren 2010 nådde kursen opp i 0,80 kroner.

Noen måneder senere startet det første bullrunnet i bitcoin sin historie med en lengre periode med sterk prisvekst. Dette var en ellevill økning tilsvarende 52 048 % på åtte måneder.

Etter den voldsomme økningen startet det første bearmarkedet i bitcoin sin historie, som er en lengre periode med sterk prisnedgang. Prisen falt over 93% i løpet av de neste fem månedene.

De første årene bitcoin

Så, over de neste 25 månedene, fra november 2011 til desember 2013, opplevde bitcoin igjen en sterk kursutvikling da prisen steg 62.086% og nådde en ny høyeste kurs på $1,163 sent i 2013.

På denne tiden var økningen i bitcoin-kursen i stor grad drevet av etterspørselen etter bitcoin på det ulovlige markedet. Blant disse markedene var Silk Road, en digital markedsplass som opererte på "the dark net" og ga kriminelle en måte å selge ulovlige gjenstander på. For kunder som ikke ville identifisere seg med kredittkort, var bitcoin det mange handlet med.

I senere tid skulle det dog vise seg at bitcoin var mer enn bare en valuta for kriminelle, og at denne perioden har gitt Bitcoin og annen kryptovaluta et ufortjent dårlig rykte.

I denne første tiden var bitcoin hovedsaklig kjent i en liten subkultur på nettet, og mange så på bitcoin kun som et eksperiment. Men i løpet av 2013 og 2014 ble Bitcoin bedre kjent og kryptomiljøet vokste raskt. En bankkrise på kypros bidro også til å synliggjøre bruksområdene for Bitcoin da myndighetene der konfiskerte penger fra innbyggernes bankkontoer for å løse krisen på øya.


Firi forklarer: Bull market og bear market.

Uttrykkene "Bull market" og "Bear market" er brukt for å beskrive markedstrender i finansmarkedene, og er kanskje spesielt kjent tidligere fra aksjemarkedet.

  • Bull market: Markedet trender oppover.
  • Bear market: Markedet trender nedover.

Spesielt innenfor krypto, men også innenfor aksjer ser man at markedet beveger seg i sykluser som veksler mellom bull-marked og bear-marked, altså oppgang og nedgang. Hva som forårsaker disse trendene, enten det er opp eller ned, kan være mange ting, men det skyldes forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Når mange er optimistiske og vil kjøpe, mens få ønsker å selge, får man et bullmarked. Og motsatt, når flere ønsker å selge får man et bear marked.

Bull marked og bear marked

  • Når kryptoinvestorer sier at noe er "bullish", mener de at det er positivt for prisen på f.eks Bitcoin.
  • Når kryptoinvestorer sier at noe er "bearish" mener de at de forventer nedgang i prisen.

Den første store Bitcoinmanien

Etter den eksplosive kursveksten fra slutten av 2013, gikk bitcoin inn i sitt andre bearmarked. Kursen nådde i august 2015 en bunn på $172 som markerte slutten av et nesten to år langt bearmarked og et kursfall på 87% fra toppen.

bitcoin kurs utvikling

Fra bunnen på $ 172 startet et av de mest omtalte bullrunnene i tidenes historie. I februar 2017, kun 18 måneder senere, hadde bitcoin igjen brutt gjennom den tidligere høyeste kursen på $ 1163 og herfra skulle det gå fort. Bitcoin ble sakte men sikkert en snakkis i løpet av våren 2017 og hadde på daværende tid allerede fått en stor base av tilhengere bestående av blant annet utviklere og teknologientusiaster.

De resterende ti månedene av 2017 fikk de aller fleste høre om Bitcoin, og i desember 2017 nådde man en ny topp på $19,892 På dette tidspunkt var Bitcoin overalt. Alle aviser og nyhetskanaler skrev og snakket om hvordan Bitcoin kunne være en utfordrer til det tradisjonelle finanssystemet.

Hvis man ser på prisgrafen og sammenligner bullrunet i 2017 mot det som var i 2013 ser man at toppen fra den gang nå ser veldig liten ut.

Krakket i 2018

Ingenting kan stige for alltid og det samme gjelder bitcoin-kursen.

Etter at kursen fra august 2015 til desember 2017 steg til imponerende høyder kom det naturligvis et nytt bearmarked (slik det alltid gjør).

Gjennom hele 2018 falt bitcoin-kursen sakte men sikkert og det samme gjorde oppmerksomheten Bitcoin ble tildelt i media.

bitcoin negativ presse

I denne perioden var det mange som mistet troen på at bitcoin noensinne ville komme tilbake til prisen som ble nådd i desember 2017. Flere avskrev bitcoin og sammenlignet det blant annet med tulipankrakket på 1600-tallet. 363 dager etter toppen på $19,892, ble bunnen nådd 15. desember på $3,217 og med det hadde bitcoin overlevd sitt tredje bearmarked med over 80% prisfall.

Covidkræsjet

Etter bunnen sent i desember 2018 fikk hele kryptomarkedet en etterlengtet periode med grønne tall. I løpet av de neste 6 månedene steg bitcoin-kursen igjen og med det var de fleste sikre på at man aldri ville se priser under $5000 igjen.


Men i 2020 skjedde det som ingen hadde forutsett. Koronapandemien satt verden i lockdown, aksjemarkedet kræsjet, og med aksjemarkedet kræsjet bitcoin-prisen. Nyheten om lockdowns i hele verden spredde seg som ild i tørt gress og satte stor frykt i markedet.

Rett over midnatt 12. mars 2020 koster én bitcoin rundt $7900, men i løpet av døgnet falt bitcoin som en stein og nådde på det laveste en pris på under $3900.

Covidkræsjet står igjen som noen av de mest dramatiske timene i Bitcoin sin historie, hvor kursen falt 52% på kort, noe som førte til at milliarder gikk tapt i belånte posisjoner. Igjen manet kritikerne om at Bitcoin nå endelig var død og at prisen skulle til null.

Men etter regnet kommer solen

De som klarer å holde hodet kaldt og tenke rasjonelt når andre har panikk, vil ofte komme ut av best ut av situasjonen og dette gjaldt under “covidkræsjet”. Samtidig som mange panikksolgte sine bitcoins, var det de som kjøpte denne dagen som kom ut som vinnere. Flere gjorde sitt livs aller beste trade denne dagen, og kunne nyte den kontinuerlige oppturen som skulle følge.

Våren 2020 hadde Bitcoin også sin tredje “halvering”, en hendelse som skjer hvert 4. år historisk sett har vært startskuddet for et nytt bullrun i Bitcoin. Du kan lese mer om halveringen i denne artikkelen om Bitcoin.

Siden covidkræsjet har bitcoin-kursen ikke sett seg tilbake, og 13. mars 2020 var starten på et stort bullrun. Bitcoin prisen kom raskt tilbake til nivået før kræsjet og jobbet seg sakte men sikkert videre oppover gjennom sommeren og høsten.

I august 2020 hadde bitcoin-kursen passert $ 10 000 og man begynte å sikte mot den gamle høyden på rett under 20 000. På dette tidspunktet var det fornyet optimisme i markedet, og mange seriøse investorer hadde i løpet av 2020 erklært interesse for Bitcoin og krypto.

Michael Saylor, CEO i det amerikanske børsnoterte teknologiselskapet “Microstrategy” ble stjerne i kryptomiljøet idet han gikk ut i mediene og erklærte at Microstrategy nå hadde handlet Bitcoin for omtrent $250 millioner og planla å kjøpe mer i årene som kom. Michael Saylor forklarte til pressen at alle dollarene Microstrategy satt med i banken var som å sitte på “en smeltende iskube”. De ville bare tape seg i verdi med årene og Bitcoin var dessuten den beste måten å bevare verdier over tid.

Microstrategy så nå på Bitcoin som sin primære måte å bevare selskapets oppsparte midler. Ikke lenge etterpå kom flere selskaper på banen med bitcoin-investeringer.

Mot slutten av oktober 2020 startet en ny eksponentiell økning som tok bitcoin-kursen forbi den gamle høyeste kursen fra 2017 på $19,892 og dermed ble det skrevet ny historie.

Kryptointeressen eksploderte inn i 2021, og Bitcoin var igjen over alt i nyhetene. Tesla og Elon Musk var blant gigantene som offentlig kunngjorde at de investerte i Bitcoin. 14 april 2021 ble en ny topp satt på over $63 000 og med det hadde kursen økt over 1.500% fra covid-kræsjet omtrent ett år tidligere. Ser man på bildet nedenfor kan man se hvordan det dramatiske fallet i 2020 nå ser lite og nesten ubetydelig ut. Dette er et godt ekempel på hvordan man alltid bør forsøke å se det store bildet når man investerer i Bitcoin og andre kryptovalutaer.

bitcoin kurs utvikling 2020

I mai 2021 måtte det gå som det alltid går når kursen øker for fort, fra 10 til 19 mai falt bitcoin-kursen fra 527 000 til 262 000 kroner. De neste to månedene lå kursen mellom 260 000 og 350 000 før det mot slutten av sommeren nok en gang ble liv i kryptomarkedet. Fra 21. juli til 10. november 2021 økte kursen fra 260 000 til 611 730 som er den høyeste kursen sett hittil. 

Les mer om mining av bitcoin og hvordan kjøpe bitcoin her.

2022 - Nytt bearmarket for Bitcoin

Etter den store festen i kryptomarkedet, og også aksjemarkedet gjennom 2020 og 2021 var tiden igjen inne for en periode med nedkjøling. Fra toppen i november 2021 har BTC vært i en kontinuerlig nedgangstrend gjennom hele 2022, bare avbrutt av korte "relief rallies" (perioder med oppgang) mellom fallene. Høsten 2022 ligger bitcoin prisen rundt den gamle "all time high" fra 2017.

Mange hadde forventet en høyere topp for Bitcoin prisen denne gangen, og så for seg noe som ligner mer på prisutviklingen i sent 2017 og tidlig 2018. Det ble ikke helt slik.

Selv om fallet i kryptomarkedet kom overraskende på mange var det mange signaler som pekte mot et nytt bear market. For det første; ved å studere bitcoins prishistorie, slik vi har gjort i denne artikkelen, vet man at Bitcoin gjennom hele sin levetid har fulgt disse 4 års syklusene med oppgang og nedgang. Etter hvert "bull market" med stor prisoppgang har det alltid kommet et "bear market" med en tilsvarende periode med negativ og sidelengs prisutvikling. Å tro at det skulle være noe annerledes denne gangen ville innebære et brudd med bitcoins prishistorie og trend opp til nå.

I tillegg hadde vi i denne omgang et helt annet makroøkonomisk bilde enn i 2018. Den store pandemien verden gikk igjennom i 2020 og 21 førte til ekstrem pengeprinting hos verdens sentralbanker, penger som i stor grad fant veien inn i aksjer, krypto og andre spekulative investeringer, noe som igjen skapte en kolossal finansiell boble i verdens finansmarkeder. Samtidig skapte pandemien store ubalanser i verdens økonomi og forsyningskjeder, noe som også bidro inflasjon og annen økonomisk uro. Når vi nærmet oss 2022 var det rimelig klart at sentralbankene ville bli tvunget til å foreta seg noe.

Med endring i pengepolitikken og økte renter for å dempe inflasjonen bidro det til å utløse et salgs-rally for krypto, aksjer og andre ting. Finansielle bobler kan aldri vare evig. De sprekker til slutt, og det så vi i begynnelsen av 2022. Uro i aksjemarkedet bidro også til å dra bitcoin ned fordi folk kvitter seg med sine mer risikofylte investeringer i påvente av markedsnedgang.

I tillegg kom krigen i Ukraina og andre kriser samtidig og forsterket den negative trenden i krypto og aksjemarkedet. 2022 ble et år med mye uro i verden.

Med nedgangen i kryptomarkedet ble tydelig at en del aktører hadde tatt alt for stor risiko, og de begynte nå å få problemer. Det fulgte en rekke konkurser og ble avdekket flere ulovlige forhold hos en del aktører. De to mest kjente kollapsene i 2022 var Terra-Luna kollapsen på våren, og FTX kollapsen som sjokkerte markedet i November.

Bitcoin endte 2022 ned ca 65% siden starten på året, noe som er en stor nedgang fra året før, men ikke veldig ulikt nedgangen i flere kjente aksjer fra S&P 500. Her ser du en sammenligning under:

Bitcoin (BTC) -65%

Facebook (META) -64.43%

Tesla (TSLA) -67.8%

Warner Bros Discovery (WBD) -60.33%

Netflix (NFLX) -51.31%

2023 - Enda et comeback for Bitcoin

2023 var et svært godt år for Bitcoin, og allerede fra Januar 2023 started en stor oppgang som varte gjennom hele året. Med unntak av noen større korreksjoner på veien opp, var 2023 et år som gav Bitcoin-investorer en kontinuerlig oppgang fra lave $17 000 ved inngangen av året, og sluttet på over $43 000 i desember.

2023 gav altså Bitcoin en oppgang på rundt 150%, noe som er betydelig bedre avkastning enn de fleste konkurrerende investeringer i aksjemarkedet. Mye av oppgangen var drevet av videre adobsjon av Bitcoin, spesielt forventningene om at flere Bitcoin ETFer (børshandlede fond) skulle godkjennes i Januar 2024. Blant Bitcoins nye støttespillere var verdens største kapitalforvaltere i Blackrock og Fidelity.

2024 & beyond...

Den store nyheten i starten av 2024 var godkjenningen av børshandlede Bitcoin-fond på wall street. Oppgangen fra 2023 fortsatte inn i 2024, og toppet seg på rundt $48 000 da godkjenningen av ETFene ble offentliggjort av de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Siden har vi sett en korreksjon, men optimismen fortsetter i Bitcoin-markedet da folk ser frem til den neste Bitcoin-halveringen som skal gå av stabelen i April 2024. Mye tyder på at også 2024 vil bli et godt år for Bitcoin. Vi følger spent med!

Lasse Schultz21/02/2022