Bitcoin-pris januar 2023

Bitcoin sin kursutvikling gjennom historien

Lasse Schultz21/02/2022

Blant alle aktivaklasser har bitcoin sin kursutvikling vært en av sterkeste økningene sett i nyere tid. I perioden 2009 - 2021 har prisen for én bitcoin økt fra 0 kroner til den høyeste kursen på 611 730 kroner. En allmenn misforståelse er at bitcoin er en volatil aktiva å eie. Dette avhenger av tidsperspektiv, men sett over årene bitcoin har eksistert har kursen økt i 11 av de 13 årene.

Bildet over viser bitcoin-prisen i januar 2023.

Bitcoin kan du kjøpe på Firi sin plattform og her kan du lese mer om bitcoin.

De tidlige dagene

Bitcoin ble oppfunnet av Satoshi Nakamoto i 2008 og den første versjonen ble lansert i 2009 da den første blokken i blokkjeden ble generert. Bitcoin kom på markedet til en pris av 0 kroner i 2009 og sommeren 2010 nådde kursen opp i 0,80 kroner.

Noen måneder senere startet det første bullrunnet i bitcoin sin historie med en lengre periode med sterk prisvekst. Da steg kursen fra  0,53 kroner i oktober 2010 til en ny høyeste kurs på 282 kroner i juni 2011. Dette var en ellevill økning tilsvarende 52 048 % på åtte måneder.

Etter den voldsomme økningen startet det første bearmarkedet i bitcoin sin historie, som er en lengre periode med sterk prisnedgang. Prisen falt hele 93,75%, fra 282 kroner til 17 kroner i løpet av de neste fem månedene.

Over de neste 25 månedene, fra november 2011 til desember 2013, opplevde bitcoin igjen en sterk kursutvikling da prisen for en bitcoin steg 62.086% og nådde en ny høyeste kurs på 10 980 kroner sent i 2013. På denne tiden var økningen i bitcoin-kursen i stor grad drevet av etterspørselen etter bitcoin på det ulovlige markedet. Blant disse markedene var Silk Road, en digital markedsplass som opererte på "the dark net" og ga kriminelle en måte å selge ulovlige gjenstander på. På samme måten fikk også kunder muligheten til å kjøpe ulovlige gjenstander og da de ikke ville identifisere seg med kredittkort, var bitcoin det mange handlet med.

I senere tid skulle det dog vise seg at bitcoin var mer enn bare en valuta for kriminelle, og at denne perioden har gitt Bitcoin og annen kryptovaluta et ufortjent dårlig rykte.

Den første store Bitcoinmanien

Etter den eksplosive kursveksten i slutten av 2013, gikk bitcoin inn i sitt andre bearmarked. Kursen nådde i august 2015 en bunn på 1 430 kroner som markerte slutten av et nesten to år langt bearmarked og et kursfall på 87% fra toppen på 10 980 kroner.

bitcoin kurs utvikling

Fra bunnen på 1 430 kroner startet et av de mest omtalte bullrunnene i tidenes historie. I februar 2017, kun 18 måneder senere, hadde bitcoin igjen brutt gjennom den tidligere høyeste kursen på 10 980 kroner og herfra skulle det gå fort. Bitcoin ble sakte men sikkert en snakkis i løpet av våren 2017 og hadde på daværende tid allerede fått en stor base av tilhengere bestående av blant annet utviklere og teknologientusiaster.

De resterende ti månedene av 2017 sørget for at de aller fleste fikk høre om Bitcoin. Etter 12 400 kroner ble brutt i starten av mai 2017 startet en eksponentiell økning som i desember 2017 nådde toppen på 175 300 kroner. På dette tidspunkt var Bitcoin overalt. Alle aviser og nyhetskanaler skrev og snakket om denne desentraliserte digitale valutaen, bitcoin, som nå for første gang var i ferd med å forstyrre det tradisjonelle finanssystemet.

Krakket i 2018

Ingenting kan stige for alltid og det samme gjelder bitcoin-kursen.

Etter kursen fra august 2015 til desember 2017 steg med over 12 000%, kom det naturligvis et nytt bearmarked. Gjennom hele 2018 falt bitcoin-kursen sakte men sikkert og det samme gjorde oppmerksomheten Bitcoin ble tildelt i media.

bitcoin negativ presse

I denne perioden var det mange som mistet troen på at bitcoin noensinne ville komme tilbake til prisen som ble nådd i desember 2017. Flere avskrev bitcoin og sammenlignet det blant annet med tulipankrakket på 1600-tallet. 363 dager etter toppen på 175 300 kroner, ble bunnen nådd 15. desember på 27 650 kroner og med det hadde bitcoin overlevd sitt tredje bearmarked med over 80% prisfall.

Covidkræsjet

Etter bunnen på 27 650 kroner sent i desember 2018 fikk hele kryptomarkedet en etterlengtet periode med grønne tall. I løpet av de neste 6 månedene steg bitcoin-kursen til 122 800 kroner og med det var de fleste sikre på at man aldri ville se priser under 50 000 kroner igjen.

Fra juni 2019 til februar 2020 lå prisen mellom 60 000 og 100 000 kroner, men så skjedde det som ingen hadde forutsett. Koronapandemien satt verden i lockdown, aksjemarkedet kræsjet. Det samme gjorde bitcoin-prisen.

12. mars 2020 klokken 02:00 koster én bitcoin 70 000 kroner. Nyheten om lockdowns i hele verden spredde seg som ild i tørt gress og satt stor frykt i markedet. Samme dag, 9 timer senere, klokken 11:00, hadde kursen falt med 22.5% til 55 000 kroner.

De kommende timene var forholdsvis rolige og prisen holder seg stødig rundt denne prisen, før den mot kvelden igjen faller. Fra midnatt til 02:00 13. mars falt bitcoin-kursen ytterligere 33%, fra 50 000 til 34 000 kroner på det laveste. Disse 24 timene står igjen som noen av de verste timene i Bitcoin sin historie, hvor kursen falt 52%, som førte til at milliarder gikk tapt i det som kalles leverage trading.

Etter regnet kommer solen

De som klarer å holde hodet kaldt og tenke rasjonelt når andre har panikk, vil ofte komme ut av situasjoner på best mulig måte og det samme gjaldt under covidkræsjet. Samtidig som mange panikksolgte sine bitcoins, var det de som kjøpte denne dagen som kom ut som vinnere.

34 000 kroner markerte bunnen og siden den dag har bitcoin-kursen ikke sett seg tilbake. 13. mars 2020 var starten var det nåværende bullrunnet vi befinner oss i. 29. april 2020, kun litt over en måned etter kræsjet var kursen tilbake på 70 000 kroner og med det var hele prisfallet fra 13. mars hentet inn.

I august 2020 lå bitcoin-kursen på 110 000 kroner og det var fornyet optimisme i markedet. Mot slutten av oktober 2020 startet en ny eksponentiell økning som tok bitcoin-kursen fra 110 000 og forbi den gamle høyeste kursen som ble satt i 2017 på 175 300 kroner. 16 desember ble 175 300 brutt og dermed ble det skrevet ny historie. 14 april 2021 ble en ny topp satt på 574 600 kroner og med det hadde kursen økt over 1.500% på kun 14 måneder.

Nok en gang var Bitcoin på alle sine lepper og denne gangen var det også store aktører med. Store bedrifter, banker og pensjonsfond eier bitcoin og i dag skal det godt gjøres å finne en person som ikke har hørt om kryptovaluta og bitcoin.

bitcoin kurs utvikling 2020

I mai 2021 måtte det gå som det alltid går når kursen øker for fort, fra 10 til 19 mai falt bitcoin-kursen fra 527 000 til 262 000 kroner. De neste to månedene lå kursen mellom 260 000 og 350 000 før det mot slutten av sommeren nok en gang ble liv i kryptomarkedet. Fra 21. juli til 10. november 2021 økte kursen fra 260 000 til 611 730 som er den høyeste kursen sett hittil. 

Les mer om mining av bitcoin og hvordan kjøpe bitcoin her.

2022 - Nytt bearmarket for Bitcoin

Etter den store festen i kryptomarkedet, og også aksjemarkedet gjennom 2020 og 2021 var tiden igjen inne for en periode med nedkjøling. Fra toppen i november 2021 har BTC vært i en kontinuerlig nedgangstrend gjennom hele 2022, bare avbrutt av korte "relief rallies" (perioder med oppgang) mellom fallene. Høsten 2022 ligger bitcoin prisen rundt den gamle "all time high" fra 2017.

Mange hadde forventet en høyere topp for Bitcoin prisen denne gangen, og så for seg noe som ligner mer på prisutviklingen i sent 2017 og tidlig 2018. Det ble ikke helt slik.

Selv om fallet i kryptomarkedet kom overraskende på mange var det mange signaler som pekte mot et nytt bear market. For det første; ved å studere bitcoins prishistorie, slik vi har gjort i denne artikkelen, vet man at Bitcoin gjennom hele sin levetid har fulgt disse 4 års syklusene med oppgang og nedgang. Etter hvert "bull market" med stor prisoppgang har det alltid kommet et "bear market" med en tilsvarende periode med negativ og sidelengs prisutvikling. Å tro at det skulle være noe annerledes denne gangen ville innebære et brudd med bitcoins prishistorie og trend opp til nå.

I tillegg hadde vi i denne omgang et helt annet makroøkonomisk bilde enn i 2018. Den store pandemien verden gikk igjennom i 2020 og 21 førte til ekstrem pengeprinting hos verdens sentralbanker, penger som i stor grad fant veien inn i aksjer, krypto og andre spekulative investeringer, noe som igjen skapte en kolossal finansiell boble i verdens finansmarkeder. Samtidig skapte pandemien store ubalanser i verdens økonomi og forsyningskjeder, noe som også bidro inflasjon og annen økonomisk uro. Når vi nærmet oss 2022 var det rimelig klart at sentralbankene ville bli tvunget til å foreta seg noe.

Med endring i pengepolitikken og økte renter for å dempe inflasjonen bidro det til å utløse et salgs-rally for krypto, aksjer og andre ting. Finansielle bobler kan aldri vare evig. De sprekker til slutt, og det så vi i begynnelsen av 2022. Uro i aksjemarkedet bidro også til å dra bitcoin ned fordi folk kvitter seg med sine mer risikofylte investeringer i påvente av markedsnedgang.

I tillegg kom krigen i Ukraina og andre kriser samtidig og forsterket den negative trenden i krypto og aksjemarkedet. 2022 ble et år med mye uro i verden.

Med nedgangen i kryptomarkedet ble tydelig at en del aktører hadde tatt alt for stor risiko, og de begynte nå å få problemer. Det fulgte en rekke konkurser og ble avdekket flere ulovlige forhold hos en del aktører. De to mest kjente kollapsene i 2022 var Terra-Luna kollapsen på våren, og FTX kollapsen som sjokkerte markedet i November.

Bitcoin endte 2022 ned ca 65% siden starten på året, noe som er en stor nedgang fra året før, men ikke veldig ulikt nedgangen i flere kjente aksjer fra S&P 500. Her ser du en sammenligning under:

Bitcoin (BTC) -65%

Facebook (META) -64.43%

Tesla (TSLA) -67.8%

Warner Bros Discovery (WBD) -60.33%

Netflix (NFLX) -51.31%

2023 and beyond

Starten på 2023 har vært god for bitcoin med en økning på 40% den siste måneden. Selv om vi fortsatt ikke er på samme nivå som i 2021 kan dette være gode nyheter for langsiktige investorer. Det positive for alle som har troen på Bitcoin er at et roligere marked med prisnedgang gir nye muligheter for å kjøpe billig og forberede seg på neste runde med oppgang når den tid kommer igjen. Vi er alle spente på å se hvor dette bærer videre!