Photo by Dayne Topkin

Hvorfor Firi feirer og støtter Pride

Akkurat nå blir landet dekorert med regnbuens farger, og Firi feirer med stolthet Pride. En av våre grunnleggende verdier i bedriften er mangfold, og derfor er det spesielt viktig for oss i Firi å aktivt vise solidaritet og stå opp for LHBTIQ-rettigheter. Dessuten sier vi aldri nei takk til en fest for kjærligheten!

At en bryter med normer for kjønn og seksualitet skal ikke være et hinder for å leve ut sin identitet i det åpne, uten frykt for diskriminering, stigmatisering og mobbing. Pride er en feiring som kan føre med seg store og viktige endringer i samfunnet. Samtidig skaper det åpenhet og rom for å være seg selv fullt ut.

I Norge utvikler vi en stadig høyere aksept for mangfoldig kjærlighet, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Amnesty viser at hver femte nordmann synes det er ubehagelig å se homofile eller lesbiske kysse og klemme. I en forskningsrapport fra 2020 kommer det frem at norske ungdommer er redde for å være skeive, og at “homo” ofte blir brukt som mobbebegrep. Mange opplever daglig hets på bakgrunn av kjønnsuttrykk og legning. Det er slike holdninger vi må jobbe med å bli kvitt, og dette gjør vi ved å stå sammen i markeringen av Pride. Dette er altså ikke bare en feiring, det er også politikk.

Når vi beveger oss utenfor Norge, så kan vi i noen land se en skremmende utvikling hvor mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet blir utsatt for et diskriminerende lovverk. Homofili er kriminalisert i 69 land i verden og i åtte land kan du bli dømt til døden for dette. Dette er et angrep på folks rettigheter og demokrati, samtidig som det fører til voldshandlinger og hat. Dette kan vi ikke akseptere, og det vil vi vise ved å støtte Pride.

Stolthet på arbeidsplassen og i kryptovalutamiljøet

I juni kan du se at Firi (tidligere MiraiEx) også bærer regnbuens farger. Vi er stolte av våre medarbeidere som skaper en fargerik arbeidsplass, og det er akkurat dette mangfoldet som gjør oss gode. Likevel må vi fortsette å jobbe med å skape en trygg arbeidsplass med verdier som mangfold, solidaritet, fellesskap og tilhørighet i fokus. Her henter vi inspirasjon fra Pride. Vi har, som alle andre bedrifter, et ansvar for å fremme åpenhet og inkludering på arbeidsplassen.

Videre håper vi at en synliggjøring av vårt standpunkt og verdier bidrar til mer kunnskap i samfunnet, og spesielt i kryptovalutamiljøet. Dette skal være et trygt og godt miljø for alle. Husk at mangfold blomstrer av gjensidig respekt.

Absolutt alle er hjertelig velkommen til oss, som kunde eller kollega, uavhengig av hvem du elsker, hvor du er fra, hvordan du identifiserer deg eller hva du tror på.

Nå er det tid for å feire. Happy Pride, alle sammen!

Hvis du har noe fler spørsmål om arbeidsplassen vår, kontakt oss her!