Illustrasjon av svindler som stjeler kryptovaluta. Av Øyvind Fjørtoft

Hvordan Firi avdekker bedrageri og svindel

Firi avdekker svindel og bedrageri ved å satse tungt på systemer og kompetanse. Slik vet du at vi er en trygg kryptobørs. - Det er veldig viktig at kundene våre kan være helt trygge på plattformen vår, sier administrerende direktør i Firi, Thuc Hoang.

Les mer om sikkerhetstiltakene til Firi her.

Som Skandinavias største kryptovalutabørs har Firi vært registrert hos Finanstilsynet siden 2019, og satser tungt på kompetanse, verktøy og systemer som skal gjøre det trygt å investere i kryptovaluta.

- Ved hjelp av interne systemer, risikomotorer og svært dyktige ansatte, stopper vi det aller meste av bedrageri og svindeltilfeller før midlene sendes ut fra vår plattform. Vi er allerede ledende på dette området, men jobber kontinuerlig med å bli enda bedre, sier Hoang.

Firi forklarer: Hva er compliance?

Firi har sin egen avdeling som jobber med det som kalles compliance. Den norske oversettelsen for dette er, helt direkte, "samsvar". En bedre definisjon vil være "etterlevelse av", "i samsvar med" eller "i overenstemmelse med".

Man skal altså handle i samsvar med samfunnets lover og regler. Det handler også om å ta ansvar for både våre ansatte og våre kunder og redusere all form for risiko. Å være compliant innebærer at vi tar vårt samfunnsansvar på det største alvor, følger forretningsetikk og lover og forskrifter.

Vårt compliance-arbeid går altså ut på å etablere og vedlikeholde systemer som tilrettelegger for etterlevelse av lover og regler som er relevante for Firi. Dette gjelder både lover og regler som er satt av f.eks. Finanstilsynet, på vegne av samfunnet, eller etiske retningslinjer som vi følger innad i virksomheten vår.

Økning i investeringsbedrageri og svindel

Gjennom pandemien rapportert både norsk politi og flere norske banker om en økning i investeringsbedrageri og svindel. Økokrim har tidligere anslått at norske personer sender 50 millioner kroner til svindlere og bedragere. Firi har også flere ganger opplevd at kunder utsettes for dette. 

- I takt med den økende interessen for kryptovaluta ser vi også en økning av svindelforsøk hvor kryptovaluta er involvert. Vårt Compliance team overvåker all aktivitet som foregår på plattformen, og med hjelp av analyseverktøy og risikovurderinger har vi avdekket minst 500 bedrageriforsøk, sier Compliance Team Lead hos Firi.

Firis Compliance team består av personer som har utdanning og erfaring fra bank, politi og IT. De håndterer alarmer og overvåker systemene for å forhindre at kunder blir svindlet og for å gjøre investering i kryptovaluta trygt.

Falske investeringsrådgivere

Hos Firi har vi sett at utenlandske svindlere utgir seg for å være “investeringsrådgivere”. De kontakter norske personer for å “hjelpe” med investering, hvor det tilbys høy avkastning på investeringen.

- Man bør generelt ikke ta i mot finansielle råd eller få hjelp fra personer man ikke kjenner, uavhengig om det gjelder kryptovaluta eller andre finansielle instrument. Dersom man blir lovet høy avkastning er det som regel for godt til å være sant, sier Thuc Hoang.

Disse falske investeringsrådgiverne kontakter personer de ønsker å svindle gjennom telefon, e-post, sms og applikasjoner som Messenger, Telegram og Whatsapp. Det starter ofte med at “rådgiveren” informerer om at det er gjenglemt eller tapte midler som venter på å bli løst inn/hentet. Deretter blir en bedt om å betale et gebyr før en kan hente ut midler, dette må betales i kryptovaluta. Investeringsrådgiverene er ofte pågående og kan fremstå svært profesjonelle, men det viser seg som regel dessverre å være svindel.

På bildet under ser man hvordan svindlere utgir seg for å være fra Firi på e-post. Som du ser kan det i mange tilfeller være svært vanskelig å oppdage at dette er svindel.

E-posten på bildet over viser at svindlerne ber kunden om å sende norske kroner for å få dobbelt beløp tilbake. For eksempel at du sender 10 000 kroner og vil da få 20 000 kroner tilbake.

Phishing-angrep

En annen måte svindlere prøver å lure kryptovalutaeiere på er ved phishing-angrep. Svindlerne later som de er for eksempel banken din eller kryptobørsen din. De sier at du må trykke på en lenke for å gjøre noe som er viktig eller lønnsomt for deg. Et eksempel er at du må følge lenken for å oppdatere BankID eller for at du har fått en gave for å være en lojal kunde. Denne lenken fører til et nettsted som ser helt likt ut som banken eller kryptobørsen din. Her får du opp innlogging, og her vil svindlerne at du skal skrive inn brukernavnet og passordet ditt slik at de får tilgang til kontoene dine. Firi har flere sikkerhetslag og systemer for å fange opp og stoppe slike hendelser.

Her er et eksempel på en slik svindel som vi oppdaget på Facebook, der svindleren kommenterte på bildene til folk. Vi fikk stoppet denne svindleren raskt takket være observante ansatte, gode sikkerhetsrutiner og meldinger fra våre kunder:Victor Forsgren er leder for kundeservice hos Firi. Han har god kjennskap til hvordan kunder utsettes for investeringsbedrageri og svindel. Han har sett hvordan kunder svindles til å sende kryptovaluta og mener også at dersom du blir lovet avkastning er det som regel for godt til å være sant.

- Det ser selvsagt fristende ut, men det er alltid viktig å være kritisk og skeptisk når det kommer til disse tingene. Hvis det er for godt til å være sant, er det sannsynligvis det, sier han.

Hvordan unngå bedrageri og svindel

Det er flere forebyggende tiltak man kan gjøre for å unngå bedrageri og svindel.

  • Ikke oppgi fødselsnummer, kortinformasjon, passord, Bank-ID eller andre sensitive personopplysninger til ukjente.
  • Ikke stol på ukjente personer som ønsker å “hjelpe” med investeringer.
  • Vær skeptisk til å sende kryptovaluta til adresser som er ukjente eller som man har sett på sosiale medier.
  • Ikke la noen du ikke stoler på fjernstyre datamaskinen din, for eksempel gjennom Anydesk.
  • Alltid sjekk hvem avsender av e-poster eller meldinger på sosiale medier er. Det er veldig enkelt å stjele noens bilder og navn.
  • Sjekk alltid at adressefeltet stemmer nøyaktig med adressen til nettsiden du tror du besøker. Ofte kan svindlerne bytte ut en bokstav eller gjøre noen andre bittesmå endringer, slik at det er vanskelig å oppfatte.
  • Virker oppmerksomheten helt ut av det blå eller for godt til å være sant? Da er det sannsynligvis det.

Dersom du skulle være utsatt for svindel er det viktig at du kontakter Firis kundesupport på chat eller e-post [email protected] og forklarer situasjonen. Det er også viktig at du kontakter banken din dersom svindelen involverer bankoverføringer. Firi anbefaler alle kunder som er utsatt for svindel og bedrageri om å anmelde saken til Politiet.

Les mer om hvordan Firi holder din kryptovaluta trygg.

Firi Compliance23/03/2022