BNB stacked

Hva er BNB, som også er kjent som Binance Coin (BNB)?

Lasse Schultz23/02/2023

I denne artikkelen skal vi gå i dybden på hva BNB, også kjent som Binance Coin, er og hvordan den fungerer. BNB, som ble lansert i 2017 som et såkalt “utility token” på Binance-børsen, er i skrivende stund nummer fire på listen over verdens største kryptovalutaer basert på markedsverdi.

Du kan enkelt både kjøpe og selge BNB hos Firi.

BNB er kryptovalutaen til Binance, verdens største kryptobørs. BNB ble opprinnelig brukt som et incentiv for å få kryptosamfunnet til å delta i Binance sin Initial Coin Offering (ICO). Her lovet Binance lavere handelsgebyrer til kundene hvis de brukte BNB som betalingsmiddel. Siden den gang har BNB utviklet seg til å ha en sentral rolle i Binance sitt hurtigvoksende økosystem, og kryptovalutaen er i dag kjent som Binance Coin.

Til tross for at BNB er utviklet og utstedt av Binance gir den ikke investorer krav på utbytte fra Binance sin fortjeneste. BNB representerer ikke en investering i kryptobørsen Binance, men heller i det relativt desentraliserte økosystemet BNB Chain, som er utviklet av Binance. På samme måte som at ETH er valutaen i Ethereums økosystem, er BNB valutaen som hører til BNB Chain.

Visste du at?

 • Navnet "Binance" er en kombinasjon av de to ordene "bitcoin" og "finance". 
 • Ifølge Binance CEO Chanpeng Zhao er BNB en forkortelse for “Build ´N Build”. Han har tweetet at “BNB stands for “Build the community, and let the community build, build, ’n build”.


Hva brukes BNB til?

 • Investering: Til tross for at Binance selv sier at BNB ikke representerer en investering i selskapet Binance, så kan man investere i kryptovalutaen BNB.
 • Betaling av transaksjonsgebyrer: På Binance Smart Chain blir BNB brukt for å betale for transaksjonsgebyrer.
 • Sikring av nettverket: Validatorer staker BNB for å være med på å sikre nettverket.
 • Lavere handelsgebyrer hos Binance.
 • Betalingsmiddel: Selgere kan velge å tilby BNB som betalingsmiddel for eksempel for hotell og flyreiser på utvalgte nettsider.
 • Lån: BNB kan på enkelte plattformer brukes som sikkerhet for lån.
 • Delta i Initial Coin Offerings: Binance har utviklet Binance Launchpad som er en plattform for nye ICOer. Her kan du bruke dine BNB til å kjøpe tokens i en kommende kryptovaluta.

Firi forklarer: Hva er en Initial Coin Offering?

En IInitial Coin Offering (ICO) er kryptoindustriens svar på en børsnotering. Et selskap som ønsker å opprette en ny token, dApp eller tjeneste kan lansere en ICO for å hente kapital. Interesserte investorer kan ta del i ICOen og motta den nye kryptovalutaen utstedt av selskapet. Kryptovalutaen kan for eksempel ha noe nytte relatert til produktet eller tjenesten som selskapet tilbyr, eller bare representere en eierandel i selskapet eller prosjektet.

Hvordan kjøpe og oppbevare BNB?

Hvordan kjøpe og oppbevare BNB?

En enkel og billig måte å kjøpe og oppbevare BNB på er gjennom en kryptobørs som Firi. Firi gjør det enkelt å både kjøpe, selge og oppbevare dine BNB og andre kryptovalutaer.

Når du lager en konto hos Firi, genereres en BNB-wallet for deg automatisk. I praksis betyr dette at Firi trygt oppbevarer din kryptovaluta for deg.

Du får tilgang til din BNB-wallet ved å logge inn på din bruker med e-post eller Vipps, og ved å verifisere deg med BankID. Du kan enkelt sende og motta BNB til din lommebok hos Firi fra andre børser eller andre BNB-wallets.

Et annet alternativ er å oppbevare dine BNB for deg selv. Den offisielle walleten for oppbevaring av BNB er Trust Wallet, men det finnes også andre lommebøker som støtter BNB. Vil du lese mer om hva en lommebok er og hvordan de brukes kan du trykke her.

Historien om BNB

Her er en tidslinje over hvordan BNB har utviklet seg:

 • 2017: Binance og BNB blir født.
  • BNB blir lansert som en ICO og er på dette tidspunkt en ERC-20-token på Ethereum-nettverket. Dette er altså BNB ERC-20.

 • 2019: Binance lanserer sin egen blokkjede ved navn Binance Chain (BC). I dag heter denne blokkjeden BNB Beacon Chain.
  • Binance Chain skulle legge til rette for Binance sin visjon om desentralisert handel.
  • BNB blir også lansert som krypto på Binance Chain-nettverket.
  • Brukere får denne nye BNB-coinen i bytte mot deres BNB ERC-20 token. Dette kalles en “token swap”.

 • 2020: Binance lanserer Binance Smart Chain (BSC).
  • Denne blokkjeden skal gjøre det mulig å programmere smartkontrakter på blokkjeden. Den skal gå parallelt med Binance Chain for å unngå å gjøre BC mindre effektiv.

 • 2022: Binance lanserer BNB Chain
  • Dette er en sammenslåing av Binance Chain og Binance Smart Chain.
  • Binance Chain endrer navn til BNB Beacon Chain og Binance Smart Chain endrer navn til BNB Smart Chain.
  • BNB Chain, eller Build N´ Build Chain, er et distribuert blokkjedenettverk der utviklere kan bygge desentraliserte applikasjoner (DApps). Dette er sentralt i overgangen til Web3.
  • BNB, som nå står for "Build and Build" (tidligere kalt Binance Coin), er et såkalt gas-token som driver transaksjoner på BNB Chain.

Et dypdykk i historien

BNB ble lansert gjennom en såkalt ICO (Initial Coin Offering) som tok sted fra 26. juni til 3. juli 2017, elleve dager før kryptobørsen Binance åpnet for handel. Investorer kunne kjøpe 2 700 BNB for 1 ETH eller 20 000 BNB for 1 BTC.Ved lansering fantes det totalt 200 000 000 BNB tokens hvorav 40% gikk til Binance-teamet, 10% gikk til engleinvestorer og 50% gikk til ICO salget. Alle disse 50% (100 millioner tokens) ble solgt ut og dermed hentet Binance 15 millioner dollar på dette salget. Ifølge Binance selv ble 35% av kapitalen brukt til å optimalisere plattformen og systemene, 50% til markedsføring og de resterende 15% ble satt av til eventuelle nødstilfeller.

BNB ble opprinnelig utstedt som en ERC-20 token på Ethereum-nettverket, men disse kunne senere byttes mot den nye BNB-coinen i en såkalt token swap. Binance Chain lanserte sitt mainnet 18 april 2019, men det ble ganske snart klart at de ønsket å tilby større funksjonalitet på en blokkjede som var mer lik Ethereum. For eksempel var det ønskelig å kunne tilby “smartkontrakter”, noe som ikke var mulig på BC. Derfor ble Binance Smart Chain lansert i september 2020, en plattform som skulle gå parallelt med Binance Chain, men som hadde flere funksjoner og i stor grad lignet på Ethereum. I februar 2022 ble BNB Chain introdusert. Dette var en sammenslåing av Binance Chain og Binance Smart Chain.

BNB Burn

Som nevnt i Binance sitt whitepaper, bruker Binance hvert kvartal 20 prosent av overskuddet til å kjøpe tilbake og "brenne" BNB-tokens. Det vil si at disse tokens fjernes permanent og aldri kan gjenopprettes. Dette kan ligne på “stock buybacks” som brukes i aksjemarkedet hvor selskaper tar fra overskuddet og kjøper sin egen aksje i markedet, noe som vil øke prisen (alt annet likt).

I henhold til deres whitepaper vil Binance fortsette å utføre disse kvartalsvise brenningene til de totalt har kjøpt tilbake og brent 100 millioner BNB tokens, som er 50% av det totale antallet tokens som ble laget fra start. Hvorvidt denne praksisen er god eller dårlig er stadig omdiskutert. På den ene side sørger det for at tilbudet forblir begrenset, noe som kan gjøre den mer verdifull. På den annen side kan økende etterspørsel sammen med fallende tilbud føre til en "supply squeeze" som igjen fører til høyere priser og dermed høyere transaksjonsgebyrer, noe som kan få både utviklere og brukere til å se etter rimeligere alternativer.

Firi forklarer: Hva er en DEX?

En DEX eller en desentralisert børs er en peer-to-peer markedsplass der transaksjoner skjer direkte mellom brukere uten noen form for mellommann. Disse transaksjonene forenkles gjennom bruk at selvutførende avtaler skrevet i kode kalt smartkontrakter. DEXer oppfyller en av kryptoindustriens kjernemuligheter: Å legge til rette for finansielle transaksjoner som ikke administreres av banker, meglere eller andre mellommenn. Blant dagens mest populære DEXer finner man blant annet Uniswap på Ethereum-nettverket og PancakeSwap på Binance Smart Chain.

Lær mer om de ulike blokkjedene til BNB

Lær mer om de ulike blokkjedene til BNB

BNB Beacon Chain (Binance Chain)

I 2019 ble Binance Chain lansert for å legge til rette for Binance sin visjon om desentralisert handel. I fellesskap med Binance Chain ble dermed også Binance Decentralized Exchange lansert. På denne tid var DEX-markedet fullt av dårlige brukeropplevelser og grensesnitt, noe Binance hadde som mål å endre på ved å bruke vinnerformelen fra den opprinnelig kryptobørsen med et intuitivt brukergrensesnitt og optimalisert UX. I tillegg fokuserte de på å en transaksjonsbekreftelsestid på under ett sekund for handler på plattformen.

Binance Chain er rask og det opprettes nye blokker på under et sekund, men funksjonalitet er begrenset og kjeden tjener for øyeblikket bare ett formål - å holde Binance DEX gående. Dessuten bruker Binance Chain en konsensusmekanisme som kalles Tendermint-BTF. Dette lar Binance kontrollere blokkjeden 100 prosent uten å involvere samfunnet.

BNB Smart Chain (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain (BSC) ble lansert i 2020, omtrent halvannet år etter BC. Det er en smartkontrakt-plattform som ligner på blant annet Ethereum og andre blokkjeder.

Da den nye Binance Smart Chain skulle lanseres i 2020 kjempet Binance en kamp mot tiden for å dra nytte av DeFi- og NFT-bølgen. De forklarte at en oppgradering av Binance Chain ville ha gjort blokkjeden mindre effektiv og valgte derfor å lansere en parallell blokkjede. Det er kjent at smartkontrakter kan gi problemer for hovednettverket, som vi blant annet så med CryptoKitties på Ethereum i 2017.

Den parallelle blokkjeden, Binance Smart Chain, ble som nevnt bygget for å legge til rette for at utviklere kunne opprette smartkontrakter med ekstra kompatibilitet med Ethereum-nettverket. At Ethereum-koden er åpen kildekode gjorde det enkelt for Binance å "forke" den, altså kopiere koden, men de gjorde noen få justeringer. De valgte blant annet å bruke en Proof-of-Staked-Authority (PoSA) konsensusmekanisme fremfor Proof-of-Work som Ethereum tidligere brukte.

PoSA-konsensusmekanismen gir mulighet for betydelig raskere funksjonalitet enn Proof-of-Work. Blant annet opprettes det en ny blokk hvert tredje sekund og transaksjonsgebyrer er betydelig lavere enn hos andre blokkjeder. Noe som skiller Binance Smart Chain fra konkurrentene er hvordan validatorene fungerer. Når de behandler en blokk blir det belønnet med transaksjonsgebyrene det koster brukeren å utføre transaksjonen. Det vil si at det ikke mintes nye BNB som belønning, men at belønningen kommer fra allerede eksisterende BNB-tokens.Til tross for at Binance Smart Chain har blitt et svært populært nettverk har det dog ikke løst blokkjede-trilemmaet: At blokkjeden både er desentralisert, sikker og skalerbar. Kort blokktid og lavere transaksjonskostnader hos Binance Smart Chain kommer på bekostning av desentralisering og sikkerhet. Antall aktive validatorer er begrenset til 21 og for å være blant de 21 aktive må man være blant de 21 som har staket mest BNB. Binance Smart Chain åpner altså for at deltakere i nettverket kan delta i styring og validering, noe Binance Chain ikke gjør, men likevel har Binance fremdeles stor kontroll over Binance Smart Chain gjennom sin rolle som kontrollør av validatorer.

BNB Chain

BNB Chain, eller Build N’ Build Chain, er et distribuert blokkjedenettverk der utviklere kan bygge desentraliserte applikasjoner (DApps). Det er en sammenslåing av det som tidligere kaltes Binance Chain og Binance Smart Chain. Du kan lese mer om disse to blokkjedene under dette avsnittet.

Binance bruker begrepet MetaFi for å forklare BNB Chain. MetaFi er da en blanding av et meta-økosystem og finans. MetaFi er et konsept som inkluderer DeFi, GameFi, SocialFi, Web3 og NFT.

Dette er kryptobørsen Binance

Binance er en ledende kryptobørs som ble grunnlagt i Hong Kong i 2017. Selskapet ble grunnlagt av Changpeng Zhao (CZ) som fremdeles har rollen som CEO. Før Binance ble opprettet hadde CZ både startet Fusion Systems i 2015, et selskap som bygde høyfrekvente handelssystemer for aksjemeglere, og jobbet som CTO for kryptobørsen OKCoin og hadde dermed god erfaring fra både handelsplattformer og kryptoindustrien.

I dag er Binance en av verdens største kryptobørs dersom man måler etter volum, og har utviklet seg til å være et av de største økosystemene i kryptoverdenen. I løpet av de siste årene har de lansert en DEX (desentralisert børs), to blokkjeder, et peer-to-peer handelsalternativ, et alternativ for kryptolån, en ICO-plattform og mye mer.

Slik kjøper du BNB raskt og enkelt hos Firi