Bank kollaps

Hva betyr bankkrisen for krypto?

Den siste tiden har det vært flere banker som har vært ute i hardt vær, og til og med gått konkurs, og usikkerheten rundt bankene har spredt seg i hele banksektoren, da det er usikkerhet rundt hvilke andre banker som kan ha økonomiske problemer. Det har også skapt uro i finansmarkedene og i krypto-markedet. Men kan disse hendelsene også ha en positiv effekt på krypto? Vi skal forklare mer i denne artikkelen.


Krise hos flere banker

I mars 2023 gikk to store amerikanske banker, Silvergate og Silicon Valley Bank, konkurs. I tillegg ble en tredje bank Signature Bank stengt ned av regulatoriske myndigheter to dager senere grunnet “systemisk risiko”.


Alle tre av disse bankene hadde tette bånd til teknologisektoren og hadde flere krypto-selskaper blant sine kunder.


Silicon Valley Bank var for eksempel banken til mange av oppstartsselskapene i Silicon Valley, men hadde også Circle, selskapet bak stablecoinen USDC blant sine kunder, og Silvergate har siden 2016 spesialisert seg på kunder i krypto-sektoren. Sistnevnte ble hardt rammet av FTX-kollapsen i November 2022.


Hendelsene gjorde at usikkerheten spredte seg til hele banksektoren, spesielt til andre banker som ligner på de som gikk under. De siste dagene har det også vært stor usikkerhet rundt den sveitsiske storbanken Credit Suisse, som fikk krisehjelp av Sveitsiske myndigheter mandag uke 11.


Men hvorfor oppsto denne dramatikken egentlig? Hva er grunnen til at dette skjedde, og hvilken innvirkning har vi sett at dette har på krypto? Vi må starte med å forklare litt om banksystemet:


Hva er fractional reserve banking?

Fractional Reserve Banking er et banksystem der bankene har en brøkdel av pengene i reservene som de ikke låner ut. Dette systemet dominerer i store deler av verden, inkludert Norge. Banker som opererer etter dette systemet låner ut mesteparten av pengene som blir satt inn, og holder kun en liten del i reserve. Det er vanlig praksis å ha en reserve på ti prosent. Dette betyr at opp til ti prosent av innskuddene kan tas ut før banken går konkurs. Kilde

Hva er et Bankrun?

En "bank run", eller “Bankkrise” på norsk, er når mange kunder i en bank plutselig ønsker å ta ut pengene sine samtidig. Dette kan føre til at banken ikke har nok penger i reserve til å dekke uttakene, og kan føre til at banken går konkurs. Bankruns kan ofte oppstå når det er rykter om at banken er i økonomiske vanskeligheter eller at det er usikkerhet i økonomien generelt. Det er i teorien en lav sannsynlighet for at slike kriser oppstår, men som vi har sett i løpet av den siste tiden kan ting endre seg fort.

Digitaliseringen har gjort at “bankruns” sprer seg raskere.


Siden verden i 2023 er en digital verden, der rykter og informasjon sprer seg raskere enn ild i tørt gress, kan slike “bankruns” oppstå enda raskere enn tidligere. Det er også mye turbulens i verdensøkonomien i disse tider, og de siste årene har vi sett mange eksempler på hvordan ulike aktører har tatt for mye risiko og deretter gått konkurs.


Hva skjedde med Silicon Valley Bank?


Hvis banken har plassert pengene slik at de ikke er lett nok tilgjengelig kan det oppstå problemer. I tilfellet med Silicon Valley Bank skyldes problemene bl.a at de har plassert penger i såkalte “carry trades”.


Hva er en carry trade?

En "carry trade" er en investeringsstrategi der en investor låner penger i en valuta med lav rente og investerer pengene i en annen valuta med høyere rente. Målet er å tjene på renteforskjellen mellom de to valutaene.


For eksempel kan en investor låne penger i japanske yen med en lav rente og investere pengene i australske dollar med en høyere rente. Hvis valutakursen forblir stabil, kan investor tjene på renteforskjellen mellom de to valutaene. Men det er også risiko involvert hvis valutakursen beveger seg ugunstig, og investoren kan tape penger. Kort fortalt er det dette som har skjedd med Silicon Valley Bank.


Påvirket krypto


Som tidligere nevnt var kryptoselskapet Circle, som står bak stablecoinen USDC, kunde hos Silicon Valley Bank. USDC ble innblandet i SVB dramaet og mistet en kort periode deler av verdien sin, som alltid skal være 1 dollar, ettersom store mengder USDC ble solgt på kort tid av skremte investorer. Dette skapte frykt i resten av krypto markedet.


Verdien på USDC er nå tilbake på 1 dollar. Heldigvis har verdiene som “backer” USDC nå blitt flyttet til en annen bank, BNY MELLON, som også er omtalt som en tryggere bank fordi den er regnet som “too big to fail” (Altså at myndighetene vil beskytte denne banken mot kriser da den er regnet som systemkritisk). Her vil man nesten kunne si at det har vært "hell i uhell" for USDC da stablecoinen kan sies å ha kommet sterke ut av krisen.

Myndighetene griper inn


Etter en tid med dramatikk ble Silicon Valley Bank reddet av myndighetene ved at de garanterer for pengene til bankens kunder. Eierene av selve banken SVB, derimot, har tapt egenkapitalen da banken teknisk sett er konkurs. Heldigvis reddet dette de mange teknologiselskapene som hadde pengene sine i SVB, og man unngikk at tusenvis av arbeidsplasser gikk tapt.


I tilfellet med Credit Suisse fikk disse også hjelp fra Sveitsiske myndigheter. Om uroen i banksektoren er over for denne gang er fortsatt uvisst, og det gjenstår å se hva som kommer til å skje videre.


Bitcoin og krypto står foreløpig sterkt i markedet.


Det er ingen tvil om at det er uheldig for krypto at flere “kryptovennlige” banker har gått under i løpet av den siste tiden. Men man ser også at kryptoinvestorene fortsatt har sterk tro på krypto.


Til tross for at uroen først var med på å presse ned prisen på Bitcoin og andre kryptovaluta spratt prisen raskt tilbake og skapte den mest voldsomme prisoppgangen i bitcoin-prisen hittil i år. En prisoppgang på nesten 40% fra 10. Mars til 14. Mars. Det kan tyde på at Bitcoin har fått ny vind i seilene og at “use caset” for en desentralisert valuta som er uavhengig av banksystemet har blitt tydeliggjort. Det blir også interessant å se om uroen vi nå ser vil ha en innvirkning på fremtidige rentehevinger hos sentralbankene. Tegn på at rentehevningene nærmer seg slutten vil tolkes av både aksje og krypto markedet som et positivt tegn, og kan gi positivt utslag i prisene, spesielt for teknologi aksjer og krypto.

Krypto mest lønnsomt så langt i 2023


Hittil i 2023 har det samlede kryptomarkedet prestert betydelig bedre enn andre indekser som NASDAQ, S&P 500, Oslo børs eller sammenlignet med den globale bank sektoren. Som vist i bildet under.


Kryptomarkedet: Grønn

Nasdaq 100 (aksjeindeks): Gul

S&P 500 (aksjeindeks): Blå

Oslo Børs (aksjeindeks):Lilla

Nasdaq Global Bank Index (Bank aksjer): Hvit


Vi følger spent med på utviklingen videre!
Åsmund Holtan17/03/2023